Lorem | Řešení od společnosti BenQ spolu s technologií umělé inteligence pozvedla estetickou krásu této umělecké výstavy.

  • BenQ
  • 2022-11-15
Řešení od společnosti BenQ spolu s technologií umělé inteligence pozvedla estetickou krásu této umělecké výstavy.
Řešení od společnosti BenQ spolu s technologií umělé inteligence pozvedla estetickou krásu této umělecké výstavy.
Přehled
Problém

Lorem přináší estetické ztělesnění moderní interakce mezi člověkem a počítačem opírající se o audiovizuální instalace a živé performance, jež návštěvníky vtáhnou do díla. V případě projektu Distrust Everything (Nedůvěřuji ničemu) čelili Francesco D'Abbraccio a Karol Sudolski nové technické výzvě, neboť projekt měl být instalován v malé apsidě bývalého kostela svatého Kosmy a Damiána.

Řešení

Lorem se obrátil na italský tým společnosti BenQ a na základě daných potřeb byl vybrán model LU9800 s objektivy LS1ST3A. Jednalo se o jediný způsob, který při malých a nepravidelných rozměrech kostela umožňoval dosáhnout příjemného a působivého obrazu s vysokým kontrastem. Projektory se vyznačují mimořádně vysokým jasem, vynikající kvalitou obrazu a dlouhodobě spolehlivým výkonem, díky čemuž lze návštěvníkům poskytnout jedinečný pohlcující zážitek.

Výsledek

Návštěvníci i kurátoři vstoupili do starobylého benátského kostela a ocitli se v psychedelickém snu. Díky začlenění skleněné stěny kostela do výstavní struktury dokázal Francesco D'Abbraccio ve spolupráci s italským týmem společnosti BenQ zajistit, aby audiovizuální instalace vtáhla návštěvníky do halucinačního snu vytvořeného prostřednictvím systémů umělé inteligence.

Stručná fakta

Rok dokončení

2022

 

Řešení BenQ

Projektor pro velké prostory LU9800 v kombinaci s objektivy LS1ST3A

 

 

Segment

Exhibice/Výstava

 

Místo

Benátky, Itálie

 

Projekt

Pomoci návštěvníkům zprostředkovat působivý audiovizuální zážitek během jejich návštěvy.

BenQ LU9800  Projektor BenQ a objektiv s krátkou projekční vzdáleností pomohly návštěvníkům zprostředkovat působivý audiovizuální zážitek během jejich návštěvy.
O umělci Lorem


Lorem je umělecké jméno vizuálního umělce, hudebníka a nezávislého výzkumníka Francesca D'Abbraccia používané v rámci jeho transmediálního projektu. Pomocí neuronových sítí, CGI a digitálních technologií navrhuje audiovizuální prostředí se silným narativním podtextem. Zásluhou různorodé spolupráce dodává Lorem svým dílům identitu oscilující mezi individuálním rozměrem a kolektivním zážitkem. U projektu Distrust Everything spojili Francesco D'Abbraccio a Karol Sudolski své síly, aby společně prozkoumali vztah mezi lidským a algoritmickým nevědomím, přičemž vycházeli z intenzivního a zneklidňujícího estetického zážitku.

Lorem je umělecké jméno vizuálního umělce, hudebníka a nezávislého výzkumníka Francesca D'Abbraccia používané v rámci jeho transmediálního projektu

Uvnitř apsidy bývalého kostela svatého Kosmy a Damiána ze 17. století na ostrově Giudecca analyzují generativní neuronové systémy archiv, který shromažďuje 21 let trvající přepisy snů Mirka Amendanta Hardikera, amerického umělce a bývalého výzkumníka na Stanfordu. Na základě těchto snů systém vypracuje úplně nový sen a vytvoří scénář celé instalace.

Když technologie podporuje umění

Aby mohlo být dílo prezentováno zamýšleným způsobem, potřebuje interaktivní místnost, v níž projekce a elektronické kompozice obklopují návštěvníky a izolují je od vnějšího prostoru. Realističnost obrazu vytvořeného pomocí 3D fotogrammetrie a neuronových sítí působí jako protipól k neurčitému surrealismu příběhu. Když si Lorem uvědomil, že kostel svatého Kosmy a Damiána bude představovat velkou výzvu, kontaktoval italský tým společnosti BenQ.

„Nejnáročnějším aspektem byla instalace projektorů. Vzhledem k malým a nepravidelným rozměrům kostela byla nutná precizní práce s optikou, se kterou nám skvěle pomohl italský tým společnosti BenQ,“ říká Francesco D'Abbraccio neboli Lorem.

Společnost BenQ byla ochotna nejen pomoci s technickou podporou a profesionálními lasery, ale italský tým společnosti BenQ také přemýšlel spolu s Francescem o tom, jak zajistit působivou prezentaci celého díla: „Charakter prostoru vyžadoval konkrétní řešení specificky přizpůsobené danému místu: pro začlenění skleněné stěny kostela do výstavní struktury bylo nutné eliminovat čtvrtou stěnu interaktivní místnosti. Zvláštní pozornost byla věnována rovněž synchronizaci signálu mezi projekčními plochami, kterou usnadnila vynikající odezva optiky BenQ.“

„Působivý zážitek zprostředkovaný virtuální realitou nutí lidi doslova vidět jinýma očima.“


Projektor pro velké prostory BenQ LU9800 ve spojení s objektivy LS1ST3A se ukázal být ideálním řešením, jak přenést psychedelické sny do kostela ze 17. století.

Projektor LU9800 je kompatibilní s několika volitelnými elektrickými objektivy podporujícími různé projekční vzdálenosti. Díky tomu bylo možné pro tento projekt použít objektiv LS1ST3A s krátkou projekční vzdáleností.

Dalším důvodem, proč se projektor pro velké prostory stal vítěznou volbou, byla velká 2D korekce lichoběžníkového zkreslení umožňující snadno korigovat vertikální náklon projektoru nebo vyrovnat obraz v případě, že projektor není umístěn kolmo k projekční ploše, k čemuž přesně došlo v úzké apsidě kostela.

„Tři projektory zajistily vysoký kontrast a skvělé rozlišení, navzdory omezenému prostoru a obtížím souvisejícím s nutností vytvořit ve specifické budově, jako je starobylý benátský kostel, zcela tmavé prostředí. Zrcadlová podlaha také zvýšila scénický efekt projekčních ploch a umocnila u návštěvníků pocit dezorientace,“ vysvětlil Francesco D'Abbraccio alias Lorem. Spojením technologie, umění a umělé inteligence v rámci projektu Distrust Everything tak vznikl zážitek jako z jiného světa.