Zavedení technologií pro hybridní konference přispívajících k lepšímu využití kancelářských prostor

  • BenQ
  • 2022-10-29

Proto byste i vy měli přezkoumat své pracoviště.

S tím, jak společnosti po celém světě znovu plně obnovují svůj provoz, nastává nyní ideální doba na posouzení aktuálního stavu vaší kanceláře. Co pandemie odhalila o tom, jak ji využíváte? Jak práce z domova změnila názory zaměstnanců na to, jaká by měla být kancelář?

Kanceláře nejsou jen místnosti určené k tomu, aby v nich zaměstnanci trávili osm hodin denně. Jejich hlavním účelem by mělo být poskytovat zaměstnancům bezpečné a funkční prostory vybavené veškerými nástroji, které potřebují ke spolupráci a kvalitnímu vykonávání své činnosti. Skvělé kancelářské prostory jsou dynamické, živé a neustále se vyvíjejí – stejně jako lidé, kteří je využívají. Otázka nyní zní: vyvíjejí se vaše kancelářské prostory s dobou?

 

Trendy ukazují postupný přechod k hybridní práci.1 Velké společnosti začaly svým zaměstnancům poskytovat větší flexibilitu, jelikož jim umožňují pracovat z domova buď po celou pracovní dobu, nebo po určitou část pracovního týdne.2 Protože si mnozí vedoucí pracovníci uvědomují, že jejich zaměstnanci vykonávají většinu své samostatné práce doma, vyčleňují více kancelářských prostor pro pracovní aktivity, které jsou založeny na sociální interakci, jako jsou virtuální a osobní schůzky.3 Globální společnost M Moser Associates zabývající se navrhováním pracovišť uvádí, že jejich progresivnější klienti snižují velikost přiděleného prostoru pro individuální pracovní místa – ze 70 % celkových kancelářských prostor na 30 %. Nyní je 70 % vyhrazeno pro týmovou práci. Tato skutečnost odpovídá pokračujícímu trendu vyznačujícímu se tím, že společnosti zmenšují své kancelářské prostory a přeměňují zóny dříve vyhrazené pro pracoviště zaměstnanců na místa sloužící ke hromadné spolupráci.4, 5

Současný stav

Narušení jsou nyní stále častější

Současné faktory, které mohou zastavit provoz:

Současné faktory, které mohou zastavit provoz: klimatické změny, sociopolitický vývoj, nepředvídatelné události.

Probíhající přechod

Hybridní práce se stává trvalou možností

Hybridní uspořádání práce má za následek lepší…

Hybridní uspořádání práce má za následek lepší provozní odolnost, spokojenost zaměstnanců a získávání talentů.

Výsledné trendy

Fyzické kanceláře se zmenšují

Stávající technologie začínají být nedostatečné 6,7

Požadované změny

Zvýšení produktivity zefektivněním technologií pro pořádání schůzek

Při přechodu vaší společnosti na hybridní způsoby práce je důležité položit si tyto tři hlavní otázky:

 

Kdo? Jelikož nyní čím dál více zaměstnanců volí možnost práce z domova, budete muset mít obecnou představu o tom, koho ponecháte v kanceláři po celou pracovní dobu. Vzhledem k tomu, že tyto osoby budou využívat kancelářské prostory častěji než ostatní, měli byste provést modernizaci s ohledem na jejich potřeby. Jaký je jejich profil a jaký druh aktivit bude vyžadovat využívání zasedacích místností či jiných prostor pro spolupráci?

 

Jak? S otázkou, kdo bude tyto prostory využívat, dále souvisí typy vykonávaných úkolů. Budou tyto prostory využívány převážně k prezentacím? Osobním setkáním se zákazníky? Osobním rozhovorům? Videohovorům? Brainstormingovým schůzkám? To vše ovlivňuje velikost místností, jejich uspořádání a potřebné vybavení.

 

Co? Pokud víte, jak budou zaměstnanci tyto prostory využívat, budete mít jasnější představu o tom, jaké technologie budou nejčastěji používány. Projděte si nástroje a zařízení ve vašich zasedacích místnostech. Vyhovují stále potřebám vašich zaměstnanců? Nestačí jen zkontrolovat, zda tyto nástroje fungují. Mohou být sice funkční, ale nedostatečné. Důležitější je zvážit, zda budou tyto nástroje stále schopny sloužit svému účelu i v hybridním uspořádání. Například tabule je užitečná pro lidi, kteří se setkávají osobně, ale pro vzdálené účastníky může být psaný text obtížně viditelný.

 

Toto posouzení užitečnosti stávajících technologií v zasedacích místnostech je v souladu s prognózami organizace Gartner.8 Nástroje pro týmovou spolupráci – hardware a software určený pro týmovou práci a interaktivitu, jako jsou interaktivní displeje a cloudové tabule – dosáhly v rámci hype křivky organizace Gartner zralosti. To znamená, že je průmyslová odvětví považují za dostatečně schopné na to, aby byly plně přijaty jako součást jejich stálé pracovní struktury.

 

 

Vývoj technologií v zasedacích místnostech

Long-term group projects

Tabule a flipcharty byly dominantními nástroji pro brainstormingové aktivity a prezentace.

Rozvoj notebooků a projektorů umožnil zaměstnancům používat na schůzkách digitální média.

Nástup videokonferencí a zařízení BYOD rozšířil možnosti schůzek o systémy VoIP, chytré telefony a tablety.

Přechod na jednodušší všestranná řešení: videokonference, cloudové tabule a sdílení obrazovky

V průběhu let jsme byli svědky vývoje zařízení v zasedacích místnostech tak, aby se přizpůsobila měnícím se požadavkům v rámci odvětví. Jak adekvátní jsou na základě současného stavu vašich zasedacích prostor technologie ve vašich zasedacích místnostech? Pokud hledáte řešení pro týmovou spolupráci, jež pomohou posunout vaši kancelář vpřed, nabízí společnost BenQ řadu interaktivních displejů a rovněž i řešení pro videokonference a bezdrátové sdílení obrazovky, která jsou schopna uspokojit vaše pracovní potřeby. Jestliže se chcete dozvědět, jaká řešení od společnosti BenQ mohou pomoci usnadnit vašim zaměstnancům práci, zarezervujte si bezplatnou ukázku nebo se poraďte s některým z našich odborníků!  

Jste připraveni vytvořit hybridní pracoviště?

Vyplňte níže uvedený formulář a kontaktujte našeho obchodního zástupce, jenž vám pomůže zjistit, jak může společnost BenQ přeměnit vaše zasedací prostory.

References:

  1. Rosenbaum, E., “The latest numbers on how many workers will be returning to offices, and how often”, CNBC, https://www.cnbc.com/2021/07/08/how-many-workers-will-be-returning-to-offices-and-how-often.html, 8 July 2021, last accessed 23 July 2021.
  2. Gratton, L., “How to Do Hybrid Right”, Harvard Business Review, Vol. 99, Issue 3, May-June 2021, p. 66-74.
  3. Levere, J., “One Size Doesn’t Fit All: Employees’ Needs Are Changing Work Spaces”, The New York Times, https://www.nytimes.com/2021/10/19/business/work-spaces-design-employees.html, 19 October 2021, last accessed 25 October 2021.
  4. Thomas, L., “Covid changed how we think of offices. Now companies want their spaces to work as hard as they do”, CNBC, https://www.cnbc.com/2021/03/10/1-year-into-covid-employers-rethink-offices-and-function-matters-most.html, 10 March 2021, last accessed 23 July 2021.
  5. Rosenbaum, E., “The latest numbers on how many workers will be returning to offices, and how often”.
  6. Hecht, J., “How Technology Is Driving Change In Almost Every Major Industry”, Forbes, https://www.forbes.com/sites/jaredhecht/2018/11/30/how-technology-is-driving-change-in-almost-every-major-industry, 30 November 2018, last accessed 23 July 2021.
  7. Kleynhans, S., “Select the Right Technology for Modern Meeting Rooms”, Gartner, https://www.gartner.com/document/code/320123, 20 September 2018, last accessed 23 July 2021.
  8. Rimol, M., “6 Trends on the Gartner Hype Cycle for the Digital Workplace, 2020”, Gartner, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/6-trends-on-the-gartner-hype-cycle-for-the-digital-workplace-2020/, 24 August 2020, last accessed 23 July 2021.