Hybridní práce nebo práce na dálku: jaký způsob je nejlepší?

  • BenQ
  • 2023-01-31

Jestliže není práce v kanceláři z jakéhokoli důvodu možná, jsou organizace nuceny si vybrat: Mohou buď zavést hybridní způsob práce a nechat část svých zaměstnanců pracovat na dálku, nebo se zcela vzdát kanceláře a kompletně přejít na vzdálenou práci.

Ať už pevně věříte v trvalý „nový standard“ – zcela změněný způsob podnikání – nebo patříte k táboru, který práci na dálku považuje za přechodné řešení nepředvídaných rizik, jedno je nyní jisté: Vaše organizace musí být připravena na přechod na model vzdálené nebo hybridní práce, kdykoli bude třeba.

V reakci na pandemii onemocnění COVID-19 oznámilo několik významných společností své provozní plány pro zbytek roku 2020. Společnosti Amazon i Microsoft umožnily svým zaměstnancům pracovat na dálku až do října, zatímco další technologičtí giganti jako Google prodloužili tuto možnost až do konce roku. Společnost Twitter šla dokonce ještě dál a poskytla svým zaměstnancům příležitost pracovat z domu natrvalo.

Tato změna u lídrů v oboru signalizuje, jak může nyní několik společností fungovat do budoucna. Mezi dva způsoby, jakými lze tuto změnu realizovat, patří, jak již bylo zmíněno, přechod na vzdálenou nebo hybridní práci. Model vzdálené práce umožňuje zaměstnancům pracovat z místa bydliště a v případě potřeby se setkávat s kolegy na dálku prostřednictvím videokonferencí. U tohoto modelu je využívání fyzické kanceláře volitelné.

Prostřednictvím řešení BenQ pro spolupráci v zasedacích místnostech bude vaše organizace připravena pro přechod na model vzdálené nebo hybridní práce, kdykoli bude třeba.
Prostřednictvím řešení BenQ pro spolupráci v zasedacích místnostech bude vaše organizace připravena pro přechod na model vzdálené nebo hybridní práce, kdykoli bude třeba.

Model hybridní práce naopak stále vyžaduje kancelářské prostory a zaměstnanci musí být stále fyzicky přítomni v kanceláři, aby mohli plnit své povinnosti. Hybridní práce spočívá v tom, že značná část pracovníků plní své úkoly na dálku – buď z kanceláře na jiném pracovišti, nebo ze svého domova. I oni komunikují a spolupracují s kolegy a zainteresovanými stranami mimo pracoviště prostřednictvím videokonferencí a dalších inovativních řešení pro spolupráci.

Oba modely nabízejí několik výhod. Pokud je organizace budou znát, usnadní jim to rozhodování, který model bude více vyhovovat jejich provozním strategiím.

Režijní náklady

V rámci svých iniciativ, jejichž cílem je poskytnout zaměstnancům flexibilnější možnosti práce, začaly společnosti jako Pinterest přerozdělovat výdaje, které by za normálních okolností byly součástí režijních nákladů. Letos v srpnu společnost oznámila, že ruší pronájem nové budovy, aby se přizpůsobila změnám ve své pracovní struktuře. Úplným přechodem na vzdálenou práci nebo výběrem menších kanceláří, v nichž budou působit pouze nezbytní pracovníci, mohou organizace ušetřit na nájemném a výdajích na údržbu. V případě modelu hybridní práce se sice mohou organizace rozhodnout zmenšit své kancelářské prostory, ale jejich provozní náklady přesto mohou zůstat víceméně stejné.
 
 
Zásoba talentů

Umožnění alespoň části zaměstnanců pracovat na dálku zmírňuje negativní vliv faktorů souvisejících s bydlištěm, které by jinak bránily náboru a získávání talentů. Jelikož je zaměstnancům umožněno pracovat z domova, mohou organizace rozšířit příležitosti pro kvalifikované uchazeče bez ohledu na to, kde se geograficky nacházejí. Tím také dochází k diverzifikaci týmů. Sdružováním lidí z různých regionů budou týmy heterogennější – to znamená, že získáte kulturně bohatší pracovní skupiny s širokou škálou názorů, které mohou být užitečné při generování nápadů a rozhodování.

Udržení zaměstnanců

Práce na dálku může rovněž přispět k lepšímu udržení zaměstnanců. V článku zveřejněném magazínem Forbes se uvádí, že 54 % zaměstnanců by změnilo práci, pokud by jim poskytovala větší flexibilitu. Jestliže zaměstnavatelé nabídnou svým zaměstnancům možnost pracovat na dálku, dojde tím také ke snížení fluktuace zaměstnanců o 12 %.
 
 
Remote and hybrid working comparison
Pohodlí a spokojenost

Jelikož zaměstnanci vykonávající práci z domova mají možnost pracovat v pohodlí svých vlastních prostor, budou pravděpodobně spokojenější se svými pracovními podmínkami. Protože zaměstnanci pracující z domova netráví další hodiny navíc přípravou na pracovní den a cestováním do práce a z práce, mají více času věnovat se sami sobě. Ve výjimečných případech, kdy zaměstnanci musí nastoupit na mateřskou dovolenou či chtějí změnit bydliště nebo jejich společnost přesune provoz na jiné místo, je dopad těchto událostí rovněž minimalizován.

Cestovní výdaje

V závislosti na způsobu nastavení hybridní práce mohou někteří zaměstnanci profitovat z výhody v podobě nižších výdajů na cestu do práce. Pokud chodí do práce jen v určité dny, není nutné vynakládat tolik prostředků na pohonné hmoty nebo jízdné ve srovnání s tím, když by museli být v kanceláři každý den. U zaměstnanců trvale pracujících na dálku tyto výdaje odpadají úplně.

Šíření nemocí

Z hlediska zmírnění přenosu nemocí je práce na dálku jednoznačně lepší volbou, protože spolupracovníci nikdy nesdílejí stejný fyzický prostor. V případě hybridní práce se vedení může rozhodnout, že budou do práce docházet jen nezbytní zaměstnanci v rámci důležitých funkcí, přičemž budou dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Protože však model hybridní práce již předpokládá, že je zavedena infrastruktura pro vzdálenou práci, může být nejlepší variantou přechod na model práce zcela na dálku, dokud nebude osobní interakce považována za bezpečnou.

Jakmile se rozhodnete, který model je pro vaši organizaci nejvhodnější, je čas zkontrolovat, co potřebujete k přechodu na model hybridní práce nebo práce na dálku. Jaký typ nástrojů a infrastruktury je k uskutečnění tohoto přechodu zapotřebí? Jaké sociální faktory musíte také zvážit? Přečtěte si důležité aspekty v případě hybridní práce a práce na dálku uvádějící další podrobnosti.