Proč je prachotěsnost ve světě projektorů tak důležitá

  • BenQ
  • 2023-01-01

Prach je pro projektory obecně zákeřnou hrozbou, což dvojnásob platí zejména pro projektory používané pro účely simulací. Prach je téměř nepostřehnutelný. V průběhu času však proniká do zařízení, kde se usazuje a způsobuje přehřívání nebo poškození optického modulu vedoucí k rozostření obrazu nebo blednutí barev a snížení celkové kvality projekce.

Prach může představovat problém obzvláště pro projektory používané pro účely simulací, avšak společnost BenQ přináší řešení: technologii Dust Guard

V konečném důsledku tak usazování prachu ovlivní obrazový a barevný výkon a zhorší kvalitu projekce. Rovněž může způsobit vážné poškození projektorů nebo dokonce jejich úplné zničení.

Ničivá síla prachu

Laserový optický modul se skládá z mnoha vysoce sofistikovaných optických součástí, jako je laserová dioda, čočka, fosforové kolečko nebo barevné kolečko, které jsou citlivé na poškození prachem.

Při dlouhodobém vystavení projektorů prachu se v nich postupně hromadí prachové částice a vzniká tzv. prachový chuchvalec. Výsledkem je zhoršení barev a jasu, akumulace tepla, oděr optických součástí a trvalé a nevratné poškození.

To se týká zejména laserové diody. Vlivem prachových částic dochází k akumulaci tepla, které způsobuje trvalé poškození a nakonec úplné zničení součásti.

Prach negativně ovlivňuje realističnost obrazu u leteckých simulátorů

V projektorech pro letové simulace má vniknutí prachu za následek výrazné snížení ANSI kontrastu, který je důležitý pro kvalitu velké projekce v rámci simulací. Dochází tak ke ztrátě detailů obrazu a degradaci působivé realistické projekce, která je potřebná pro efektivní letovou simulaci a výcvik. Navíc hromadění prachu na barevném kolečku způsobuje blednutí barev, blikání obrazu a nakonec i vypínání projektoru.

Z hlediska údržby lze říci, že vzhledem ke specifické potřebě spojování obrazů je nastavení a opětovná kalibrace projektorů v prostředí letových simulací ještě nákladnější než kdekoli jinde. Není proto třeba zdůrazňovat, že prachotěsný projektor s delší životností a menšími nároky na údržbu přinese výrazné úspory nákladů.

Jak se vypořádat s prachem: Dust Guard

Technologie Dust Guard™ od společnosti BenQ využívá utěsněnou konstrukci optického modulu, snímače barevných koleček a exkluzivní systém vakua za účelem blokování prachových částic. Jednotka objektivu, modul barevného kolečka a kabelový výstup jsou vyplněny houbou a pryží, aby se zabránilo pronikání prachu. Technologie Dust Guard™ zajišťuje výrazně delší životnost projektoru bez jakékoli degradace barev.

Díky utěsněné konstrukci optického modulu zabraňují projektory BenQ vnikání prachu, což zaručuje vynikající výkon a spolehlivost.

Důkladné testování za účelem získání nejaktuálnějších a nejpřísnějších štítků potvrzujících prachotěsnost

Aby bylo zajištěno, že projektory BenQ splňují nebo dokonce překračují i ty nejpřísnější standardy v oblasti prachotěsnosti, jsou podrobovány nejnáročnějším testům, při nichž jsou dlouhé hodiny provozovány v prachové komoře plné práškového mastku.

Cílem je získání certifikace IP5X a IP6X. IP5X znamená, že se do zařízení nedostane prach, který by narušil jeho uspokojivý provoz. IP6X znamená, že nedochází k vůbec žádnému vniknutí prachu. V případě této certifikace je přítomnost jakéhokoli prachu v krytu po testu považována za nepřijatelnou. V obou případech se do optického modulu nesmí dostat byť jen jediná částice prachu.

Ačkoli se tyto testy zdají být náročné, ve skutečnosti nejsou příliš vzdáleny od reality. Podmínky, jako je průmyslové znečištění, špatná kvalita ovzduší a prašné prostředí, znásobují náklady na údržbu a snižují očekávanou životnost projektoru. V některých regionech dosahuje index kvality ovzduší (AQI) hodnot blížících se číslu 200. Nejzásadnějším faktorem pro tuto kvalitu ovzduší je ničivý jemný prach.

To znamená, že každý projektor v těchto zemích je nepřetržitě vystaven masivní ničivé síle prachu.

Nepřerušovaný simulační výcvik, prodloužená životnost projektoru a menší údržba o 30 %

Řada Dust Guard™ od společnosti BenQ zaručuje trvale vysokou kvalitu obrazu pro nepřerušovanou letovou simulaci a výcvik v plně realistickém prostředí, a to i v náročných prašných podmínkách.

Kromě toho technologie Dust Guard™ a její vakuově utěsněná konstrukce optického modulu výrazně prodlužuje životnost projektoru. Odborníci se shodují, že stupeň krytí IP5X a IP6X prodlužuje životnost investice do projekčních technologií a může ušetřit značné náklady na údržbu – až 30 % ve srovnání s běžnými projektory využívajícími lampu.