product-img

X-Sign

Make Promotions Interactive

Online User Manual

In the online user manual, we'll explain how to manage content in X-Sign, control the player, and set up playlists.

Použití

Proč nelze do DMS Local přidat displej?
Aktualizujte definici zařízení (JSON) v nastavení DMS Local.
Proč nelze jednotku zapnout pomocí DMS Local?
1. Ujistěte se, že je nastavení WOL (Wake-on-LAN (Probudit v síti LAN)) tímto modelem podporováno a na displeji povoleno.
2. Ujistěte se, že je obrazovka připojena k síti prostřednictvím portu LAN (RJ-45). Funkce Wake-on-LAN (Probudit v síti LAN) nefunguje přes připojení Wi-Fi.
Jak můžu upgradovat aplikace EZWrite 5.0 a X-Sign?
Většinu aplikací BenQ můžete upgradovat online. Postup upgradu aplikací EZWrite 5.0 a X-Sign najdete v ukázkovém videu.
Více informací
Jak získám protokol pro aplikaci X-Sign Player 2.x?
Pro získání protokolu pro aplikaci X-Sign Player 2.x postupujte podle následujících kroků:
(1) Přepněte X-Sign Player do režimu správce výběrem možnosti „Manager“ (Správce) ve formuláři „Switch Mode“ (Přepnout režim).
(2) Ujistěte se, že je k dispozici připojení k internetu.
(3) Kliknutím na „Upload device log (Manager mode)“ (Nahrát protokol zařízení (režim správce)) ve formuláři „Settings“ (Nastavení) vytvořte zástupný soubor protokolu.
(4) Vytvořte soubor s názvem „XSIGNDUMPLOG“ v kořenovém adresáři/složce jednotky USB flash. Pamatujte si, že „XSIGNDUMPLOG“ by měl být prázdný soubor bez přípony souboru.
(5) Vložte jednotku USB flash.
(6) Kliknutím na tlačítko „Save“ (Uložit) uložte soubor protokolu na disk.
Jak mám používat digitální informační systém BenQ jako hudební přehrávač (pouze zvuk) v programu X-Sign Designer 2.x?
Pokud chcete použít digitální informační systém BenQ jako hudební přehrávač, postupujte podle následujících kroků:
(1) Spusťte program pro navrhování X-Sign 2.x.
(2) Vytvořte prázdnou šablonu.
(3) Přepněte z režimu úprav na režim přehledu.
(4) V prvním řádku se zobrazí „Hudba“. Stisknutím ikony „+“ na straně vyberte hudbu, kterou chcete přehrát.
Kde najdu protokol pro přehrávač X-Sign Player 2.x v systému Windows?
Pokud chcete vyhledat soubor protokolu, postupujte podle níže uvedené cesty:
(1) Přejděte na C:\Users\Jméno uživatele\AppData\Local\BenQ\XSignPlayer
(2) Vyberte \BenQ\
(3) Vyberte \cache\
(4) Vyberte \crash\
(5) Vyberte \data\
(6) Vyberte \log\
(7) Vyberte soubor „XSign.env“
Jaká je maximální doba trvání, na kterou lze rozvrh nastavit v režimu místního doručování a interaktivním režimu pro X-Sign Player 2.x?
Maximální doba trvání rozvrhu v režimu místního doručování a interaktivním režimu je 24 hodin. Pokud si chcete naplánovat akce, které trvají déle než 24 hodin, zakupte si licenci X-Sign Manager.
Co je „AQI information“ (Informace o AQI) v X-Sign Designeru 2.x?
AQI znamená Air Quality Index (Index kvality vzduchu). „AQI information“ (Informace o AQI) v X-Sign Designeru 2.x poskytují index a relevantní informace o kvalitě ovzduší v Číně.
Jak použít místní doručování pro X-Sign (v2.x)?
X-Sign pomáhá uživatelům digitálních informačních systémů BenQ lépe využívat jejich vybavení. Postup použití místního doručování pro BenQ X-Sign najdete ve výukovém videu.
Více informací
Jak mám nastavit digitální informační systém BenQ jako hudební přehrávač (pouze zvuk) v programu X-Sign Designer 2.x?
1. Spusťte program pro X-Sign Designer 2.x
2. Vytvořte prázdnou šablonu
3. Změňte „Edit mode“ (Režim úprav) na „Overview“ (Přehled)
4. Na prvním řádku se zobrazí „Music“ (Hudba), vyberte hudbu stisknutím ikony „+“ na boční straně
Jak dlouho může být rozvrh nastaven v režimu místního doručování pro program X-Sign Player 2.x?
Rozvrh lze v režimu místního doručování nastavit až na 24 hodin. Pokud potřebujete delší rozvrh, zakupte si licenci X-Sign Manager.
Jak můžu prodloužit online licenci X-Sign Manager?
Přihlaste se ke svému účtu X-Sign Manager a potom klikněte na „By Device“ (Podle zařízení) => „Edit Device“ (Upravit zařízení) => „replace“ (nahradit) nebo „choose“ (vybrat) a zadejte nový licenční kód pro prodloužení.
Více informací
Jak to, že se po vložení jednotky USB nepřehrává obsah?
Zkontrolujte v aplikaci X-Sign Designer plán obsahu. Tabulka níže uvádí možné příčiny a jim odpovídající akce, které je třeba provést:
Více informací
Jak vytvořím skupinovou značku a provedu aktualizace IFP pomocí systému X-Sign Broadcast?
Prostřednictvím systému X-Sign Broadcast lze snadno nastavit skupinové značky a pohodlně aktualizovat IFP. Postupujte podle ukázkového videa, ve kterém najdete postup:
Více informací
Jak pomocí systému X-Sign Broadcast přidám a odstraním zařízení?
Než budete moci zařízení IFP používat, musíte ho přidat pomocí systému X-Sign Broadcast. Postupujte podle ukázkového videa, které obsahuje postup přidání nebo odebrání zařízení:
Více informací
Jak můžu zaregistrovat nový účet s X-Sign Broadcast?
Než budete moci nový účet použít, musí být zaregistrován pomocí X-Sign Broadcast. Postupujte podle ukázkového videa, ve kterém najdete postup registrace:
Více informací
Podporuje X-Sign flash?
„Ne, X-Sign flash nepodporuje. Podporuje ale HTML5.
Co je X-Sign Designer Express a jak se používá (verze v2.6)?
Software Designer Express vám umožňuje navrhovat obsah na vašem mobilním telefonu a nabízí mnoho způsobů, jak vyjádřit vaši kreativitu.

Toto video ukazuje, jak používat software X-Sign Designer Express:
Více informací

Further Query

Při pokusu o aktualizaci verze programu X-Sign Player z 1.6 na 2.0 na zařízení ST550K nedošlo po kliknutí na tlačítko „Update“ (Aktualizovat) k žádné reakci. Proč?
Zkontrolujte následující položky:
1) Pokud číslo dílu zařízení končí na „RA2“ (např.: 9H.F1TTK.RA2), vložte paměť memory stick USB a zkuste to znovu.
2) Zkontrolujte, jestli připojení k internetu funguje správně.
3) Zkontrolujte, jestli připojení neblokuje nějaká brána firewall.
Více informací
Zařízení USB nebo adaptérový dongle nefungují nebo jsou v náhodném konfliktu s jinými zařízeními USB. Co mám udělat, aby fungovaly?
Bylo zjištěno, že rozhraní USB 3.0 způsobuje rušení, které může zhoršit výkon okolních bezdrátových zařízení v pásmu 2,4 GHz, včetně zařízení RF, Wi-Fi a Bluetooth. U bezdrátových zařízení v pásmu 2,4 GHz doporučujeme použít port USB na předním V/V. Pokud příručka k připojenému zařízení doporučuje jiný port USB, postupujte podle těchto pokynů. Další podrobnosti najdete v níže uvedeném dokumentu od společnosti Intel.
Proč nelze do DMS Local přidat displej?
Aktualizujte definici zařízení (JSON) v nastavení DMS Local.
Proč nelze jednotku zapnout pomocí DMS Local?
1. Ujistěte se, že je nastavení WOL (Wake-on-LAN (Probudit v síti LAN)) tímto modelem podporováno a na displeji povoleno.
2. Ujistěte se, že je obrazovka připojena k síti prostřednictvím portu LAN (RJ-45). Funkce Wake-on-LAN (Probudit v síti LAN) nefunguje přes připojení Wi-Fi.
Jak můžu upgradovat aplikace EZWrite 5.0 a X-Sign?
Většinu aplikací BenQ můžete upgradovat online. Postup upgradu aplikací EZWrite 5.0 a X-Sign najdete v ukázkovém videu.
Více informací
Jak získám protokol pro aplikaci X-Sign Player 2.x?
Pro získání protokolu pro aplikaci X-Sign Player 2.x postupujte podle následujících kroků:
(1) Přepněte X-Sign Player do režimu správce výběrem možnosti „Manager“ (Správce) ve formuláři „Switch Mode“ (Přepnout režim).
(2) Ujistěte se, že je k dispozici připojení k internetu.
(3) Kliknutím na „Upload device log (Manager mode)“ (Nahrát protokol zařízení (režim správce)) ve formuláři „Settings“ (Nastavení) vytvořte zástupný soubor protokolu.
(4) Vytvořte soubor s názvem „XSIGNDUMPLOG“ v kořenovém adresáři/složce jednotky USB flash. Pamatujte si, že „XSIGNDUMPLOG“ by měl být prázdný soubor bez přípony souboru.
(5) Vložte jednotku USB flash.
(6) Kliknutím na tlačítko „Save“ (Uložit) uložte soubor protokolu na disk.
Jak mám používat digitální informační systém BenQ jako hudební přehrávač (pouze zvuk) v programu X-Sign Designer 2.x?
Pokud chcete použít digitální informační systém BenQ jako hudební přehrávač, postupujte podle následujících kroků:
(1) Spusťte program pro navrhování X-Sign 2.x.
(2) Vytvořte prázdnou šablonu.
(3) Přepněte z režimu úprav na režim přehledu.
(4) V prvním řádku se zobrazí „Hudba“. Stisknutím ikony „+“ na straně vyberte hudbu, kterou chcete přehrát.
Kde najdu protokol pro přehrávač X-Sign Player 2.x v systému Windows?
Pokud chcete vyhledat soubor protokolu, postupujte podle níže uvedené cesty:
(1) Přejděte na C:\Users\Jméno uživatele\AppData\Local\BenQ\XSignPlayer
(2) Vyberte \BenQ\
(3) Vyberte \cache\
(4) Vyberte \crash\
(5) Vyberte \data\
(6) Vyberte \log\
(7) Vyberte soubor „XSign.env“
Jaká je maximální doba trvání, na kterou lze rozvrh nastavit v režimu místního doručování a interaktivním režimu pro X-Sign Player 2.x?
Maximální doba trvání rozvrhu v režimu místního doručování a interaktivním režimu je 24 hodin. Pokud si chcete naplánovat akce, které trvají déle než 24 hodin, zakupte si licenci X-Sign Manager.
Co je „AQI information“ (Informace o AQI) v X-Sign Designeru 2.x?
AQI znamená Air Quality Index (Index kvality vzduchu). „AQI information“ (Informace o AQI) v X-Sign Designeru 2.x poskytují index a relevantní informace o kvalitě ovzduší v Číně.
Jak použít místní doručování pro X-Sign (v2.x)?
X-Sign pomáhá uživatelům digitálních informačních systémů BenQ lépe využívat jejich vybavení. Postup použití místního doručování pro BenQ X-Sign najdete ve výukovém videu.
Více informací
Jak mám nastavit digitální informační systém BenQ jako hudební přehrávač (pouze zvuk) v programu X-Sign Designer 2.x?
1. Spusťte program pro X-Sign Designer 2.x
2. Vytvořte prázdnou šablonu
3. Změňte „Edit mode“ (Režim úprav) na „Overview“ (Přehled)
4. Na prvním řádku se zobrazí „Music“ (Hudba), vyberte hudbu stisknutím ikony „+“ na boční straně
Jak dlouho může být rozvrh nastaven v režimu místního doručování pro program X-Sign Player 2.x?
Rozvrh lze v režimu místního doručování nastavit až na 24 hodin. Pokud potřebujete delší rozvrh, zakupte si licenci X-Sign Manager.
Jak můžu prodloužit online licenci X-Sign Manager?
Přihlaste se ke svému účtu X-Sign Manager a potom klikněte na „By Device“ (Podle zařízení) => „Edit Device“ (Upravit zařízení) => „replace“ (nahradit) nebo „choose“ (vybrat) a zadejte nový licenční kód pro prodloužení.
Více informací
Jak to, že se po vložení jednotky USB nepřehrává obsah?
Zkontrolujte v aplikaci X-Sign Designer plán obsahu. Tabulka níže uvádí možné příčiny a jim odpovídající akce, které je třeba provést:
Více informací
Jak vytvořím skupinovou značku a provedu aktualizace IFP pomocí systému X-Sign Broadcast?
Prostřednictvím systému X-Sign Broadcast lze snadno nastavit skupinové značky a pohodlně aktualizovat IFP. Postupujte podle ukázkového videa, ve kterém najdete postup:
Více informací
Jak pomocí systému X-Sign Broadcast přidám a odstraním zařízení?
Než budete moci zařízení IFP používat, musíte ho přidat pomocí systému X-Sign Broadcast. Postupujte podle ukázkového videa, které obsahuje postup přidání nebo odebrání zařízení:
Více informací
Jak můžu zaregistrovat nový účet s X-Sign Broadcast?
Než budete moci nový účet použít, musí být zaregistrován pomocí X-Sign Broadcast. Postupujte podle ukázkového videa, ve kterém najdete postup registrace:
Více informací
Podporuje X-Sign flash?
„Ne, X-Sign flash nepodporuje. Podporuje ale HTML5.
Co je X-Sign Designer Express a jak se používá (verze v2.6)?
Software Designer Express vám umožňuje navrhovat obsah na vašem mobilním telefonu a nabízí mnoho způsobů, jak vyjádřit vaši kreativitu.

Toto video ukazuje, jak používat software X-Sign Designer Express:
Více informací