BenQ centrum znalostí

Jak monitory BenQ dosahují nedostižné kvality HDR obrazu

Autor BenQ
2018/09/13

Technologie HDR od značky BenQ představuje nový vrchol vizuálních zážitků pro spotřebitele. Pro perfektní zobrazení v HDR kvalitě na monitorech BenQ jsou nezbytné dva proprietární procesy ladění: mapování tónů a mapování gamutu. Navíc, exkluzivní režim BenQ Cinema HDR poskytuje brilantní svítivost bez přeexponování jasných scén a při tom dokonale vyvažuje HDR výstup pro jedinečně definované tmavé detaily.

Mapování tónů

„Tón“ označuje kritické vlastnosti barev související s jejich jasností, tmavostí a kontrastem. Pro přesné zobrazování snímků musí být tón zařízení profesionálně vyladěn a jeho optické vlastnosti musí být plně zohledněny, což znamená, že zdrojový signál musí být zpracován pomocí mapování tónů tak, aby koreloval správnou hodnotu vstupního kódu s maximálním jasem displeje a aby se tak HDR tóny zobrazovaly kompletně.

Mapování gamutu

„Gamut“ označuje rozsah barev, které monitor dokáže zobrazit, a může být také považován za schopnost monitoru reprodukovat barvy. Vzhledem k tomu, že se gamut jednotlivých displejů liší, může docházet k závažnému zkreslení, pokud na výstupním zařízení nelze zobrazit některé barvy ze vstupu. To je důvod, proč je mapování gamutu kritickým krokem při reprodukci barev.

Technologie HDR počítá s mapováním gamutu na různých zařízeních. Současné aplikace HDR především kladou důraz na kompresi širokého gamutu do užšího, jako je například mapování Rec.2020 na Rec.709. (Rec.2020 je aktualizovaný standard pro mezinárodní formát videa, který poskytuje výrazně širší barevný gamut s mnohem více barvami než původní standard Rec.709.) Tato konverzní technologie využívá speciální čip pro zpracování barev k provádění komplikovaných výpočtů gamutu.

Obě tyto kritické technologie ladění jsou použity v HDR monitorech značky BenQ a pomáhají zde přesně reprodukovat snímky s maximálním efektem a přinášejí dokonalou kvalitu pro skvělé vizuální zážitky.

Exkluzivní technologie BenQ Cinema HDR

Kromě proprietárních technologií mapování tónů a gamutu jsou HDR monitory BenQ jedinečné na trhu také tím, že nabízejí režim HDR i BenQ Cinema HDR. Režim BenQ Cinema HDR zachovává jemné detaily v tmavých oblastech a minimalizuje přeexponování a odpovídá vysokému výkonu běžného HDR v horních registrech spektra jasu pro brilantní scény a současně moduluje jemněji odstupňované odezvy v odstínech šedi s nižším jasem.

Stejně důležité je i to, že BenQ Cinema HDR automaticky upravuje barevný výstup a barevný tón monitoru a poskytuje plně sytý barevný výkon a umožní uživateli hluboké prožití filmů, videoher a jiného barevného obsahu. To znamená, že uživatelé monitorů BenQ HDR si mohou vybrat mezi typickým režimem HDR ve stylu HDTV nebo režimem BenQ Cinema HDR, který přizpůsobí skvělé zážitky z prohlížení HDR podle svých zálib.

HDR

BenQ Cinema HDR visual effect enhanced

TV HDR strong visual effect

TOP