Zpoždění na vstupu a výkon herního projektoru

BenQ
2021/01/01

U vášnivých hráčů závisí úspěch na rozhodnutích učiněných ve zlomcích sekundy. Z tohoto důvodu musí mít hráči jistotu, že je nic nebude v jejich rozhodování omezovat, a to včetně vybavení používaného v rámci jejich herní sestavy. Náruživí hráči jsou zvyklí pořizovat si nejvýkonnější zařízení, která lze nalézt – od příslušenství až po hardware. A výjimkou samozřejmě nejsou ani zobrazovací řešení. 

V případě hráčů usilujících o dosažení ještě působivějšího zážitku však dochází k rostoucímu trendu v podobě odklonu od tradičních televizorů/monitorů ve prospěch herních projektorů. Pro tyto hráče je při hledání ideálního projektoru jedním z hlavních kritérií používaných k posouzení výkonu projektoru jeho zpoždění na vstupu.

Avšak co přesně zpoždění na vstupu znamená? Jak se měří zpoždění na vstupu u projektoru? Jak lze snížit zpoždění na vstupu u projektoru? Je zpoždění na vstupu jediným zásadním a rozhodujícím faktorem při posuzování výkonu projektoru? Na tyto otázky se v tomto článku pokusíme odpovědět.

Co znamená zpoždění na vstupu při hraní her?

Zpoždění na vstupu neboli latence označuje u projektorů dobu mezi okamžikem, kdy projektor přijme audio/video signál ze vstupního zdroje (herní konzole), a okamžikem, kdy projektor skutečně promítne obraz odpovídající tomuto signálu, což může v konečném důsledku způsobovat jevy, jako je prodleva nebo zasekávání či trhání obrazu. Kvůli tomuto jevu a jeho vlivu na vaši schopnost hrát na nejvyšší úrovni je nízká doba zpoždění na vstupu jedním z hlavních faktorů, na něž je třeba se zaměřit při posuzování toho, zda projektor podpoří nebo naopak omezí vaše herní schopnosti. Chcete totiž mít projektor, který okamžitě promítá obraz přenášený z herní konzole a umožňuje vám tak činit rozhodnutí ve zlomcích sekundy.

 

Je důležité zmínit, že doba zpoždění na vstupu je něco poněkud jiného než reakční doba. Reakční doba označuje při hraní dobu mezi okamžikem stisknutí tlačítka na ovládacím zařízení a provedením příslušné akce herní postavou. Týká se tedy veškerého hardwaru, který je součástí herní sestavy, zatímco doba zpoždění na vstupu se vztahuje pouze na část rovnice zahrnující vstupní signál a projektor.

Jak se měří zpoždění na vstupu u projektoru?

Po pochopení významu zpoždění na vstupu je dalším krokem zjistit, jak se zpoždění na vstupu měří a jak lze tyto znalosti uplatnit při výběru herního projektoru. U většiny herních projektorů je doba zpoždění na vstupu uvedena ve specifikacích produktu v jednotkách milisekund (ms). U projektoru s uvedenou dobou zpoždění na vstupu 16 ms uplyne tedy mezi přijetím signálu z herní konzole projektorem a promítnutím výsledného obrazu doba 16 ms. Některým se to může zdát jako nepatrný zlomek času, ale pro vášnivé hráče se může jednat o otázku života nebo smrti (samozřejmě obrazně řečeno). Výpočty použité k odvození samotné hodnoty jsou výsledkem rozlišení a obnovovací frekvence projektoru v kombinaci s konstrukčním provedením projektoru. Z tohoto důvodu bude většina specifikací uvádějících dobu zpoždění na vstupu zahrnovat také podmínky, za kterých byla tato hodnota změřena. Mezi ně patří například rozlišení, obnovovací frekvence a jakékoli relevantní použité video režimy. Při porovnávání projektorů by tedy hráči měli vzít v úvahu všechny výše uvedené parametry.

 

 

 

Obdobně je i obnovovací frekvence velmi užitečným aspektem při posuzování výkonu projektoru. Přesněji řečeno vyjadřuje obnovovací frekvence rychlost, s jakou projektor zobrazuje jednotlivé snímky obrazu při promítání videa. Můžete ji v podstatě považovat za snímkovou frekvenci promítaného videa. Zatímco se ale snímková frekvence obvykle měří ve snímcích za sekundu (FPS), obnovovací frekvence se měří v hertzích (Hz), ovšem jedná se v podstatě o velmi podobné parametry. Jinými slovy platí, že projektor s obnovovací frekvencí 120 Hz promítá každou sekundu 120 snímků. Obnovovací frekvence je důležitým faktorem výkonu projektoru, protože vyšší obnovovací frekvence, tj. větší počet promítaných snímků za sekundu, znamená obraz s čistším a plynulejším pohybem a menším rozmazáním.

Jak lze snížit/zlepšit zpoždění na vstupu u projektoru?

Nyní již víme, jak se měří zpoždění na vstupu a jak jej lze zjistit ve specifikacích projektoru. Ovšem jak má uživatel zajistit, aby zakoupený projektor dosahoval zpoždění na vstupu uvedeného v jeho specifikacích. Velké množství herních projektorů na trhu obsahuje předkonfigurovaný rychlý režim, který v případě aktivace pomáhá snížit zpoždění na vstupu. Při pořizování projektoru hráčům doporučujeme důkladně zkontrolovat, zda jejich požadovaný projektor disponuje takovým režimem. A po zakoupení projektoru rovněž musí pamatovat na to, aby jej aktivovali. Kromě toho rovněž hráčům důrazně doporučujeme zvýšit rychlost jejich projektoru vypnutím jakýchkoli funkcí dodatečného zpracování obrazu, jako je korekce lichoběžníkového zkreslení, úprava poměru stran obrazu a přesnímkování. Tímto způsobem mohou dále podpořit funkci rychlého režimu a zajistit, aby jejich projektor využíval nejvyšší možnou úroveň výkonu.

Jak technologie BenQ GameMaestro přináší působivější herní zážitek?

Navzdory veškerým výše uvedeným informacím týkajícím se zpoždění na vstupu je však při pořizování herního projektoru třeba zohlednit celou řadu dalších aspektů, zejména pokud je vaším cílem dopřát si ještě působivější herní zážitek. Například je důležité věnovat pozornost přesnosti barev, celkové kvalitě obrazu a vykreslování detailů projektorem. Společnost BenQ se proto rozhodla vyvinout sadu funkcí s názvem GameMaestro™. GameMaestro spojuje funkce, jako jsou speciální režimy obrazu/zvuku a úpravy detailů navržené speciálně pro různé herní žánry v kombinaci s výkonným rychlým režimem, který snižuje zpoždění na vstupu na minimum. 

Mýtus o 4K projektorech s obnovovací frekvencí 240 Hz

Závěrem je rovněž důležité hráčům připomenout, že značky propagující projektory s rozlišením 4K a obnovovací frekvencí 240 Hz uvádějí zavádějící tvrzení. Taková tvrzení jsou zavádějící, protože tyto projektory nejsou ve skutečnosti schopny dosahovat těchto výsledků současně. Ačkoli dané projektory mohou nabízet rozlišení 4K, jejich hardware poskytuje obnovovací frekvenci 240 Hz, pouze pokud je rozlišení sníženo na 1080p FHD. Označení 4K a 240 Hz vedle sebe je tedy nepřesné a slouží pouze k upoutání pozornosti. Dále je rovněž nutné si uvědomit, že v současné době neexistují žádné herní konzole schopné poskytovat na výstupu obsah s obnovovací frekvencí 240 Hz, takže pořízení projektoru s obnovovací frekvencí 240 Hz pro herní účely znamená utratit peníze navíc za funkci, která ještě několik dalších let nemusí být v podstatě příliš užitečná.

Doporučené projektory pro konzolové hraní

Více informací

Pomohl Vám tento článek?

Ano Ne

Přihlaste se k odběru novinek

Sledujte informace o našich produktech, chystaných novinkách a exkluzivních výhodách.

Přihlaste se k odběru
TOP