Jak namontovat herní projektor X3000i podstrop

Máme pro vás návod, jak to provést snadno a rychle

BenQ
2023/04/14

Možná si myslíte, že montáž herního projektoru pod strop je extrémně obtížná, avšak to není pravda. Přinášíme vám podrobný návod, díky němuž to zvládnete sami, aniž byste museli volat na pomoc profesionála. Budeme instalovat projektor BenQ X3000i, což je pokročilý herní projektor, který je ideální pro konzole PS5 a Xbox Series X/S.

 

Při snaze o vytvoření herní místnosti snů je samozřejmě třeba vzít v úvahu několik věcí. Musíte si ujasnit, jak velké projekční plátno můžete použít. My vám doporučujeme zvolit co největší možnou velikost, protože to je hlavní výhoda projektorů – velký obraz. Poté na základě velikosti a tvaru místnosti vypočítejte nejlepší polohu projektoru. Dále se ujistěte, že strop umožňuje montáž univerzálního stropního držáku BenQ. Nemůžete použít podhledy nebo snížené stropy, protože povrch musí být z pevného a hutného materiálu, aby unesl hmotnost projektoru.

 

Dalším krokem je výběr projekčního plátna, pokud nepreferujete promítání na stěnu. Pro intenzivní hraní doporučujeme antireflexní projekční plátno s napínáním. Takové projekční plátno vám zajistí nejlepší obraz při hraní na velké projekční ploše.

 

Zde tedy uvádíme vše, co potřebujete vědět – jak pro přípravu, tak i pro samotnou instalaci! 

V tomto článku se zaměříme na následující témata:

Vše, co potřebujete vědět, než začnete

Důležité rozměry


Aby bylo možné umístit projektor a plátno vhodným způsobem ve vaší místnosti, je nezbytné provést přesné měření. Mezi nejdůležitější rozměry patří:

 1. Vzdálenost projektoru od projekčního plátna
 2. Výška projekčního plátna
 3. Vzdálenost horního okraje projekčního plátna ke stropu
 4. Vzdálenost spodního okraje projekčního plátna k podlaze

X3000i montaz pod strop Vzdálenost projektoru od projekčního plátna Výška projekčního plátna Vzdálenost horního okraje projekčního plátna ke stropu Vzdálenost spodního okraje projekčního plátna k podlaze

Příprava univerzálního stropního držáku BenQ

Existuje mnoho typů držáků projektoru. Některé jsou specifické pro určité modely a jiné jsou označeny jako univerzální. Musíte se však ujistit, že držák, který hodláte použít, unese hmotnost vašeho projektoru. Rovněž je třeba rozlišovat mezi stropními a nástěnnými držáky, které nejsou vzájemně zaměnitelné. V tomto článku se zabýváme stropní montáží projektoru X3000i. Sadu nástěnného držáku pro lehčí projektor nelze použít, takže je důležité, abyste zvolili správně.

Aniž bychom se chtěli příliš chlubit, navrhli jsme sadu univerzálního stropního držáku BenQ tak, aby byla opravdu univerzální. Je kompatibilní s širokou škálou modelů a ušetří vám námahu při provádění montáže pod strop. Sadu jsme podrobili rozsáhlému testování, stejně jako všechny naše produkty, a ověřili jsme její spolehlivost a bezpečnost. Není však určena pro montáž na stěnu. Univerzální stropní držák BenQ si můžete zakoupit přímo zde.

 

Pokud o něm chcete získat více informací, je k dispozici také online uživatelská příručka k této sadě. 

 

Příprava herního projektoru X3000i: Vzdálenost a posun projekce

Konstrukce objektivu projektoru a celkové optické schopnosti určují ideální projekční vzdálenost. Rovněž stanovují výšku posunu, neboli o kolik výše nad horním okrajem projekčního plátna musí být objektiv umístěn, pokud vůbec.

Print

Projekční poměr: určuje vzdálenost (A) od projekčního plátna k přednímu okraji projektoru. Mějte na paměti, že se tím myslí samotná přední část objektivu, nikoli osa stropního držáku. 

Projekční poměr = projekční vzdálenost (A) / šířka projekčního plátna

Projektor X3000i má typický projekční poměr 1,15–1,50.

Posun projekce: udává vzdálenost (H) od objektivu projektoru za předpokladu přímé linie k hornímu okraji projekčního plátna. Jinými slovy se jedná o procentuální poměr výšky projekčního plátna, která bude promítána nad optickou osou projekčního objektivu.

Posun objektivu = (výška projekčního plátna + výška posunu) / výška projekčního plátna

BenQ X3000i má posun 110 %.

Všimněte si, že výška stropního držáku (C1) plus výška od spodní strany projektoru ke středu objektivu (C2) plus výška posunu (H) se může rovnat vzdálenosti od stropu k hornímu okraji projekčního plátna.

X3000i Všimněte si, že výška stropního držáku (C1) plus výška od spodní strany projektoru ke středu objektivu (C2) plus výška posunu (H) se může rovnat vzdálenosti od stropu k hornímu okraji projekčního plátna.
X3000i. Všimněte si, že výška stropního držáku (C1) plus výška od spodní strany projektoru ke středu objektivu (C2) plus výška posunu (H) se může rovnat vzdálenosti od stropu k hornímu okraji projekčního plátna.

Příprava místnosti

Před instalací projektoru X3000i proveďte přesné měření místnosti. To zahrnuje výšku ke stropu, šířku a délku. Zohledněte všechny objekty, které by mohly při projekci překážet, jako jsou police na knihy, skříně, klimatizační jednotky apod. Dejte pozor, abyste nenavrtali stropní držák do žádného ze stávajících elektrických kabelů nebo vodičů. Zvažte také, zda není místo pro instalaci projekčního plátna něčím omezeno a zda není třeba přemístit nábytek, abyste pro projekční plátno vytvořili dostatek prostoru. Na základě daných rozměrů místnosti můžete přistoupit k výběru velikosti projekčního plátna. 

Výpočet velikosti projekčního plátna a výběr umístění projektoru X3000i

Volba velikosti projekčního plátna

Abyste správně stanovili velikost projekčního plátna, přesně změřte výšku stropu v místnosti. Potom zohledněte následující faktory, které může být rovněž nutné odečíst od celkové výšky stropu v místnosti:

- Vzdálenost od spodního okraje projekčního plátna k podlaze.

- Minimální výška stropního držáku (viz nastavitelná výška stropního držáku – pro získání maximální velikosti obrazu použijte minimální výšku).

- Vzdálenost od spodní strany skříně projektoru ke středu objektivu projektoru. Tuto informaci najdete v uživatelské příručce, nicméně v případě projektoru X3000i je to 14,7 cm.

- Výška posunu, což znamená výšku od středu objektivu k hornímu okraji projekčního plátna. Opět se podívejte do uživatelské příručky nebo si tento údaj spočítejte sami způsobem, který jsme vám ukázali výše. V případě projektoru X3000i je to výška projekčního plátna krát 0,1 nebo výška projekčního plátna plus 10 %.

Takže dostanete hodnotu „B: Max. výška projekčního plátna“, která se převádí na délku úhlopříčky, jež je známá také jako max. velikost projekčního plátna (obvykle se měří v palcích).

Jestliže zjistíte maximální možnou velikost projekčního plátna, můžete nyní zvolit jeho správný rozměr. Samozřejmě nekupujte větší projekční plátno, než je maximální možná velikost použitelná ve vaší místnosti. 

 

Volba umístění projektoru

Nyní přejděme k umístění projektoru. Začněte výpočtem projekční vzdálenosti a pozice na stropě na základě těchto údajů:

 

A. Minimální vzdálenost projektoru od projekčního plátna nebo minimální projekční poměr (1,15) krát šířka projekčního plátna.
    Maximální vzdálenost projektoru od projekčního plátna nebo maximální projekční poměr (1,5) krát šířka projekčního plátna.
    (Nebo tyto informace rychle zjistíte v instalační tabulce v uživatelské příručce.) Mějte na paměti, že rozsah projekčního poměru u X3000i je 1,15–1,50.

B. Výška projekčního plátna (podle vašeho rozhodnutí).

 

C. Vzdálenost od stropu k hornímu okraji projekčního plátna, která se rovná výšce stropního držáku (C1) plus výšce projektoru (C2) plus výšce posunu (H).

 

D. Vzdálenost od spodního okraje projekčního plátna k podlaze, která se rovná výšce stropu minus B a minus C (tento prostor můžete využít pro umístění multimediálního centra nebo jiného nábytku, na který položíte konzole a další zařízení).

Montáž herního projektoru X3000i pod strop


V rámci příkladu si vezměme projektor X3000i nainstalovaný v místnosti se stropem vysokým 275 cm.

1. Příprava stropního držáku: použijte univerzální stropní držák BenQ s prodloužením 12,75 cm, což je minimum.

2. Příprava projektoru X3000i: samotná výška projektoru činí 14,7 cm od spodní strany projektoru ke středu objektivu.

3. Při posunu projekce 110 % by měla být výška posunu rovna výšce projekčního plátna plus 10 % nebo krát 0,1.

4. Příprava místnosti: Víme, že celková výška stropu je 275 cm.

5. Kontrola případných překážek: Multimediální centrum umístěte vedle stěny určené pro instalaci projekčního plátna, které měří na výšku 42 cm.

6. Na základě našeho výpočtu zjistíme, že maximální velikost projekčního plátna je 381 cm (B).

7. Abychom mohli promítat obraz o úhlopříčce 381 cm, musíme projektor X3000i umístit do vzdálenosti (A) od projekčního plátna, což představuje rozmezí 378,5 cm až 495,5 cm.

8. Od horního okraje projekčního plátna ke stropu musí být vzdálenost 45,5 cm a od jeho spodního okraje k podlaze 40,5 cm.

Screen Size Screen Width Screen Height
B

Top of screen to ceiling
C
Bottom of screen to floor
D
Projector to screen
A
Screen Size
Min distance
Screen Width
Average distance
Screen Height
B
Max distance
Screen Size
100 inch
Screen Width
87.16 inch
Screen Height
B
49.03 inch

Top of screen to ceiling
C
15.71 inch
Bottom of screen to floor
D
43.26 inch
Projector to screen
A
100.23 inch
TitleText
115.48 inch
TitleText
130.74 inch
Screen Size
120 inch
Screen Width
104.59 inch
Screen Height
B
58.83 inch

Top of screen to ceiling
C
16.69 inch
Bottom of screen to floor
D
32.48 inch
Projector to screen
A
120.28 inch
TitleText
138.58 inch
TitleText
156.88 inch
Screen Size
150 inch
Screen Width
130.74 inch
Screen Height
B
73.54 inch

Top of screen to ceiling
C
18.16 inch
Bottom of screen to floor
D
16.30 inch
Projector to screen
A
150.35 inch
TitleText
173.23 inch
TitleText
196.10 inch

Přechod na projektor X3000i v případě již nainstalovaného projekčního plátna

Pokud již máte nainstalován stávající projektor a projekční plátno, ale chcete přejít na projektor X3000i, je třeba nejprve změřit několik údajů. Samozřejmě porovnejte projekční poměr svého starého projektoru (v rámci stávající instalace) s projekčním poměrem projektoru X3000i. Rovněž porovnejte vzdálenost mezi středem objektivu a těžištěm každého projektoru, která u projektoru X3000i činí 7,62 cm. Na základě těchto údajů můžete určit, zda je nutné upravit polohu vašeho stávajícího stropního držáku a projekčního plátna. 

Print

Průvodce montáží projektoru X3000i pod strop

Než začnete, připravte si níže uvedené nástroje.

 

 1. Vrtačku / vrták
 2. Kladivo
 3. Maticový klíč
 4. Křížový šroubovák
 5. Měřicí pásmo nebo laserový metr
Print

Zde uvádíme hlavní kroky potřebné k montáži vašeho zbrusu nového herního projektoru X3000i pod strop pomocí univerzálního stropního držáku BenQ.

 1. Upevněte k projektoru podpěrná ramena (X3000i vyžaduje pouze tři ramena).
 2. Pomocí modulu s kruhovým závěsem stanovte, kde bude montážní střed. Pokud používáte stropní držák poprvé, bude tak pro vás snazší vyrovnat montážní střed se středem objektivu, protože střed objektivu znamená střed projekčního plátna.
 3. Sestavte montážní válce na základě výšky stropu, kterou jste vypočítali dříve.
 4. Protáhněte kabely skrz válce a potom upevněte válce ke stropu.
 5. Připevněte projektor X3000i k sestavě válců a zajistěte spojení pomocí pojistného mechanismu.

V případě potřeby upravte úhel sklonu nebo natočení a to je vše!

Nezapomeňte při prvním zapnutí projektoru vybrat v průvodci nastavením možnost „Strop vpředu“, abyste si mohli začít vychutnávat obsah na velkém projekčním plátně. 

Tipy: Nebo změňte nastavení pozice projektoru stisknutím tlačítka MENU (Nabídka), čímž otevřete OSD (On-Screen-Display) nabídku. Potom přejděte do nabídky Pokročilé > Instalace > Umístění projektoru a zvolte možnost „Strop vpředu“.

Print

Jelikož sada univerzálního stropního držáku BenQ byla navržena pro zajištění maximální flexibility a všestrannosti, můžeme vám k ní poskytnout spoustu informací. Zde uvádíme několik důležitých tipů a triků, jež je třeba mít na paměti. 

1.      Nastavitelný horizontální posun pomocí volně pohyblivého kruhového závěsu a ramen: slouží k horizontálnímu posunu projektoru za účelem vyrovnání posunu obrazu.

 

 

Tipy: Vezměte na vědomí, že o požadovaném posunu je třeba rozhodnout před montáží, protože jeho změna později vyžaduje demontáž a opětovnou instalaci. Neumisťujte držák příliš daleko od těžiště projektoru, jelikož by to mohlo vést k nežádoucímu kývání nebo jiným pohybům projektoru. Začátečníkům doporučujeme používat jako vodítko střed objektivu. 

Print

2.      Jak jste si možná všimli, montážní válce jsou nastavitelné a disponují zajišťovacími otvory umožňujícími používání různé délky držáku. Rozsah je 12,5 cm až 56 cm. To sice poskytuje dostatečnou flexibilitu pro různé místnosti a situace, avšak před instalací raději vypočítejte požadované prodloužení válce na základě výšky stropu. Pozdější změna rozhodnutí by byla velkým problémem. 

3.      Nastavitelný úhel sklonu pomocí kulového kloubu podporujícího obousměrné vertikální a horizontální nastavení až o 25 stupňů v každém směru: slouží k bezpečné mechanické korekci lichoběžníkového zkreslení obrazu, pokud je váš strop nerovný. Tento způsob je lepší než digitální korekce lichoběžníkového zkreslení, zejména u herního projektoru, protože digitální korekce lichoběžníkového zkreslení způsobuje zpoždění na vstupu. Na rozdíl od jiných aspektů lze úhel sklonu libovolně nastavit po instalaci.

 

 

 

4.      Nastavitelné horizontální otočení o 360 stupňů pomocí kulového kloubu: slouží k otočení projekce směrem na projekční plátno a pomáhá s vedením kabelů.

Poznámka: Ačkoli lze nastavení provést kdykoli, nezapomeňte z důvodu stability a bezpečnosti zajistit pojistné prvky. 

Print

Výběr projekčního plátna pro projektor X3000i

Vytvořili jsme seznam doporučených projekčních pláten, která se skvěle hodí k projektoru X3000i v různých světelných podmínkách. 

Řada Aeon, pevný rám s tenkým rámečkem | Matný bílý materiál pro tmavé místnosti

Model Number

Diagonal Size/Aspect Ratio

gain

Model Number

AR100WH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

100” (16:9)

gain

1.3

Model Number

AR110WH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

110” (16:9)

gain

1.3

Model Number

AR120WH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

120” (16:9)

gain

1.3

Model Number

AR135WH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

135” (16:9)

gain

1.3

Model Number

AR150WH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

150” (16:9)

gain

1.3

Sable Frame 2, standardní hliníkový sametový pevný rám| Matně bílý materiál pro tmavé místnosti

Model Number

Diagonal Size/Aspect Ratio

gain

Model Number

ER100WH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

100” (16:9)

gain

1.2

Model Number

ER110WH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

110” (16:9)

gain

1.2

Model Number

ER120WH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

120” (16:9)

gain

1.2

Model Number

ER135WH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

135” (16:9)

gain

1.2

Řada Aeon, pevný rám s tenkým rámečkem | Materiál CineGrey 3D pro prosvětlené místnosti

Model Number

Diagonal Size/Aspect Ratio

gain

Model Number

AR100DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

100” (16:9)

gain

1.2

Model Number

AR110DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

110” (16:9)

gain

1.2

Model Number

AR120DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

120” (16:9)

gain

1.2

Model Number

AR135DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

135” (16:9)

gain

1.2

Model Number

AR92DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

92” (16:9)

gain

1.2

Sable Frame, standardní hliníkový sametový pevný rám | Materiál CineGrey 3D pro prosvětlené místnosti

Model Number

Diagonal Size/Aspect Ratio

gain

Model Number

ER100DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

100” (16:9)

gain

1.2

Model Number

ER110DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

110” (16:9)

gain

1.2

Model Number

ER120DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

120” (16:9)

gain

1.2

Model Number

ER135DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

135” (16:9)

gain

1.2

Model Number

ER150DHD3

Diagonal Size/Aspect Ratio

150” (16:9)

gain

1.2

ezCinema 2, přenosné vysouvací projekční plátno s umístěním na podlahu | Matný bílý materiál pro tmavé místnosti

Model Number

Diagonal Size/Aspect Ratio

gain

Model Number

F107XWH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

107” (16:9)

gain

1.1

Model Number

F70XWH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

70” (16:9)

gain

1.1

Model Number

F84XWH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

84” (16:9)

gain

1.1

Model Number

F95XWH2

Diagonal Size/Aspect Ratio

95” (16:9)

gain

1.1

{{title}}

Jakmile bude produkt k dispozici, upozorníme vás

* Required. Invalid email format.
Required.

Jakmile bude produkt dostupný, zašleme vám e -mail

Sorry, our store is currently down for maintenance.We should be back shortly. Thank you for your patience!

close-button

Mohlo by se vám líbit

Pomohl Vám tento článek?

Ano Ne

Přihlaste se k odběru novinek

Sledujte informace o našich produktech, chystaných novinkách a exkluzivních výhodách.

Přihlaste se k odběru
TOP