BenQ centrum znalostí

Režim Color Weakness byl společností BenQ vyvinut s cílem usnadnit sledování obrazu uživatelům, kteří tuto podporu potřebují

BenQ
2019/02/26

Režim Color Weakness, který byl vyvinut jako součást technologie BenQ Eye-care, je přizpůsoben potřebám osob se sníženou schopností vnímat barvy, usnadňuje těmto osobám sledování obrazu tím, že zvýrazňuje určité barevné odstíny a odlaďuje barevné filtry na základě přímé interakce s uživatelem. Při použití režimu Color Weakness mohou uživatelé monitorů BenQ se sníženým barvocitem bez námahy dešifrovat obsah kruhových diagramů, statistik a dalších barevných obrazových objektů, jejichž odstíny jsou při prohlížení lépe rozlišitelné.

*Nejčastěji se vyskytujícími vadami barvocitu jsou snížená schopnost vnímání červené barvy (protanomálie) a snížená schopnost vnímání zelené barvy (deuteranomálie). V nabídce společnosti BenQ jsou červený filtr a zelený filtr pro potlačování vad projevujících se sníženou schopností vnímat červenou, resp. zelenou barvu.

Co je snížený barvocit?

Barevné vidění je umožněno existencí fotoreceptorů v sítnici oka, které jsou známy jako čípky. Pokud tyto čípky nemají dostatek určitého světlocitlivého pigmentu, dotčená osoba pozbývá schopnost vnímat nejméně jednu ze tří základních barev. Osobám trpícím barvoslepostí tedy může chybět jeden z druhů světlocitlivých pigmentů, následkem čehož tyto osoby vidí pouze neutrální barvy nebo odstíny šedé tam, kde by se měla objevovat konkrétní barva. Stejně, jako je tomu u osob se sníženým barvocitem, nedokáží čípky takto postižených osob snadno rozlišovat barvy podobných odstínů. Jsou-li například vedle sebe umístěny červená, růžová, oranžová a nachová barva, budou tyto osoby vidět pouze shluky podobných barev. Při zapnutém režimu Color Weakness dokáže osoba se sníženým barvocitem opět snáze rozlišovat barvy a těšit se ze schopnosti zřetelnějšího barevného vidění.

*Chcete-li se o problematice barvosleposti a sníženého barvocitu dozvědět více, můžete vyhledat lékařský pojem, jímž je snížená schopnost barevného vidění. Tato porucha zahrnuje barvoslepost i snížený barvocit, přičemž se odhaduje, že v celém světě trpí vrozenou sníženou schopností barevného vidění zhruba 3 miliony osob. (http://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/)

I když barvoslepost a snížený barvocit mají podobné příčiny, je třeba mít na paměti, že režim Color Weakness, který je určen pro monitory BenQ, nebude účinný u osob trpící barvoslepostí, jelikož jejich čípky nedokáží reagovat na určité světelné pigmenty, což znamená, že tyto osoby by ani při zapnutém režimu Color Weakness nebyly schopny vnímat zlepšený barevný obraz.

Související články

TOP