BenQ centrum znalostí

Jak používat profil ICC v pracovních postupech fotografa?

Autor BenQ
2018/09/12

Ve starším článku jsme hovořili o třech fázích pracovního postupu pro fotografy a designéry, takže máme základní představu o tom, jak funguje správa barev. Nyní se můžeme podívat blíže na to, jak integrovat profily ICC do praktického pracovního postupu.

Prvním krokem v pracovním postupu je vytvoření obsahu, pro fotografy to znamená pořídit fotografie jejich milovaným fotoaparátem. Je-li jejich hlavním cílem reprodukce původní scény, je třeba přijmout další opatření již v této fázi.

Je velmi pochopitelné, že okolní světlo může výrazně změnit náladu fotografií. Proto se musíme nejprve zabývat osvětlením, abychom zachovali barvy, které jsme viděli na scéně. Pomocí expozimetru mohou fotografové určit správnou clonu a nastavení rychlosti závěrky, aby fotografie nebyly přeexponované ani podexponované. Expozimetry jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stejnou úroveň expozice za různých světelných podmínek. Jakmile budeme mít nastavenou expozici, potřebujeme dát do scény „referenci“, abychom věděli, jak znovu vytvořit barvy přesně takové, jaké byly při fotografování. Nejčastěji používanou „referencí“ je barevná tabulka obsahující 24 barevných čtverců zvaná ColorChecker®, která byla navržena právě pro tento účel. Existují různé varianty kalibračních terčů a jeden obzvláště užitečný se nazývá ColorChecker® Passport. Obrázek 1 ukazuje různé varianty nástroje ColorChecker® a obrázek 2 znázorňuje, jak používat ColorChecker® Passport při pořizování snímků.

Obrázek 1.: Různé varianty nástroje ColorChecker®: Nástroje ColorChecker® pro vyvážení bílé a šedé jsou nalevo, 24barevný ColorChecker® je nalevo.

Obrázek 2.: Jak se používá nástroj ColorChecker® při pořizování snímků.

Teoreticky bychom mohli použít i profil ICC fotoaparátu, abychom získali správné barvy ze scény. Profil ICC však funguje nejlépe pouze tehdy, pokud podmínky při pořízení snímků odpovídají podmínkám, kdy byl profil vytvořen. Například světelné podmínky (teplota barvy a intenzita osvětlení), kombinace těla fotoaparátu a objektivu, clona, rychlost závěrky, nastavení ISO a barevného režimu – to vše musí být naprosto stejné. Je téměř nemožné vytvořit profil ICC vzhledem k těmto omezením, takže praktičtějším způsobem je využít nástroje ColorChecker® při pořizování fotografií a použít ColorChecker® k vytvoření profilu. Vytvořený profil není nutně profil ICC, ale slouží ke stejným účelům jako profil ICC - tj. k zachování barev. ColorChecker® Passport je dodáván s vlastním softwarem pro extrahování barevných čtverců za účelem vytvoření souboru DCP (profilu digitálního fotoaparátu); proces je znázorněn na obrázku 3. Soubor DCP lze později importovat do Photoshopu nebo Lightroomu, aby simuloval podmínky při pořizování snímků, jak je zaznamenal fotoaparát.

Obrázek 3.: Software nástroje ColorChecker® Passport automaticky identifikuje barevné čtverce a použije je k vytvoření profilu DCP.

Vylepšení fotografií na kalibrovaném monitoru

A teď, druhou fází v rámci pracovního postupu je vylepšení fotografií. Jedná se o fázi, kdy monitor hraje velmi důležitou roli, protože na něm se rozhoduje o všech konečných barvách. Monitor se správou barev a možností hardwarové kalibrace je rozhodně první volbou. Netřeba říkat, že dobrý monitor také vyžaduje správnou kalibraci. Jaké jsou však cíle, podle kterých by fotograf měl kalibrovat své monitory? Zde uvádíme soubor typických kalibračních cílů, které jsou uvedeny v tabulce 1. Tato sada kalibračních cílů bude vyhovovat potřebám většiny fotografů.

Tabulka 1: Sada kalibračních cílů vhodná pro většinu fotografů

Color Gamut Color Temp Luminance Gamma Curve Black Level
Color Gamut
Adobe RGB
Color Temp
D65
Luminance
160 cd/m²
Gamma Curve
2.2
Black Level
Absolute 0

Po správné kalibraci monitoru s výše uvedenými kalibračními cíli bude vytvořen profil ICC monitoru. Tomuto profilu ICC byste měli věnovat pozornost a měli byste ho používat ve Photoshopu jako výchozí RGB pracovní prostor. Při změně nastavení použijte následující postup:

1. Přejděte na „Edit (Upravit)“ -> „Color Settings (Nastavení barev)“ (jak ukazuje Obrázek 4).

2. V místním okně vyberte profil ICC monitoru z rozevíracího seznamu v pracovním prostoru RGB (jak ukazuje Obrázek 5).

3. Vyberte „Convert to Working RGB (Převést na pracovní RGB)“ pod titulem Color Management Policies (Zásady pro správu barev) (jak ukazuje Obrázek 5).

Obrázek 4.: Přístup k „Color Settings (Nastavení barev)“ v programu Photoshop.

Obrázek 5.: Změna RGB v rámci pracovního prostorů s profilem ICC vašeho monitoru

Důvod pro nastavení profilu ICC monitoru jako RGB pracovního prostoru je ten, že pracujete s fyzickým monitorem při úpravě / změně barev, a když tak učiníte, všechny vaše úpravy skutečně zohlední váš monitor. A aby to fungovalo, musíte také zvolit položku „Convert to Working RGB (Převést na pracovní RGB)“ v rámci Color Management Policies (Zásady pro správu barev). Samozřejmě bude bezpečnější, pokud zaškrtnete „Ask When Opening (Zeptat se při otevírání)“ pro Profile Mismatches (Nesoulad profilů) i Missing Profiles (Chybějící profily).

Jedna z otázek, kterou můžete mít, je „Kde jsou moje profily ICC?“ nebo „Proč nevidím profil svého monitoru v rozevíracím seznamu?“ Odpověď na tyto otázky je následující: „existuje zvláštní složka pro profily ICC a musíte umístit své profily ICC právě do ní, aby byly k dispozici pro rozevírací seznam.“ Takže, kde se nachází tato speciální složka? Operační systémy Windows a Mac používají různá umístění pro profily ICC, a to následující:

• Windows:

• C:\Windows\System32\spool\drivers\color

• Mac OS:

• \Users\[Jméno uživatele]\Library\ColorSync\Profiles 

kde [Jméno uživatele] je vaše uživatelské jméno používané pro přihlášení

Umístění složky je sice závislé na OS, ale je nezávislé na verzi. Takže tuto složku najdete v různých verzích OS Windows i OS Mac. Obvykle, jakmile dokončíte kalibraci monitoru, bude profil ICC automaticky uložen na výše uvedené místo. Pokud však máte další profily, které potřebujete „nainstalovat“ na váš počítač, stačí jednoduše zkopírovat profily ICC do výše uvedené složky a restartovat aplikaci Photoshop a uvidíte, že profily ICC budou zahrnuty do rozevíracího seznamu.

Prohlédnutí náhledu před vytištěním fotografií

Jakmile dokončíte všechny úpravy, přichází čas, abyste svoji práci (fotografie) poslali do světa. Ale než to uděláte, rádi byste zajistili, aby všichni ostatní viděli stejné barvy jako vy, že ano? A tu přichází na řadu koncepce „softwarových obtahů“. Například, pokud budete posílat fotografie na tisk, můžete si prohlédnout simulované barvy z tiskárny ještě dříve, než fotografie budou skutečně vytištěny. To lze provést ve Photoshopu pomocí profilů ICC tiskárny a se správnou kombinací papíru a inkoustu. Kroky lze shrnout takto:

1. Získejte profil ICC tiskárny se správnou kombinací papíru a inkoustu. Je důležité získat správný profil ICC pro papír a inkoust, které chcete použít. Profil ICC tiskárny lze získat z ovladače tiskárny a na webových stránkách výrobce tiskárny, požádejte místní fotolab nebo tiskárnu, aby vám poskytli profil nebo vytvořili profil ICC tiskárny pomocí profilovacího softwaru třetí strany. Na internetu existuje řada zdrojů, které poskytují podrobné pokyny pro generování vlastního profilu ICC tiskárny, takže se tím zde nebudeme podrobněji zabývat.

2. Zkopírujte profil ICC tiskárny do výše uvedené složky pro profily ICC.

3. Restartujte aplikaci Photoshop, pokud byla otevřená, dříve, než provedete operaci kopírování.

4. Přejděte na „View (Zobrazit)“ -> „Proof Setup (Nastavení obtahů)“->  „Custom (Vlastní)“ (jak ukazuje Obrázek 6).

5. V místním okně vyberte profil ICC vaší tiskárny z rozevíracího seznamu vedle položky „Device to Simulate (Simulované zařízení)“ (jak ukazuje Obrázek 7).

6. Vyberte položku „Relative Colorimetric (Relativní kolometrický)“ v rozevíracím seznamu „Rendering Intent (Záměr vykreslení)“ (jak ukazuje Obrázek 7).

Obrázek 6.: Přístup k vlastnímu nastavení obtahů ve Photoshopu.

Obrázek 7.: Výběr profilu ICC tiskárny v rozevíracím seznamu vedle Device to Simulate (Simulované zařízení).

7. Teď uvidíte, jak vaše fotografie změnila vzhled. Může zobrazit nebo odstranit zaškrtnutí vedle „Preview (Náhled)“, abyste povolili nebo zakázali funkci simulace. Také můžete zavřít místní okno klepnutím na „OK“ a stisknout klávesy „CTRL+Y“ (Command+Y v případě uživatelů počítačů Mac) pro povolení a zakázání simulace. Obrázek znázorňuje účinek simulace „před“ a „potom“ ve Photoshopu.

8. Chcete-li v simulaci opravit některé barvy, můžete jednoduše pokračovat v obvyklém zpracování fotografií a uvidíte účinek v náhledu.

9. Pokud jste se zpracováním spokojeni, je fotografie připravena na vytištění. Než pošlete své fotografie do fotografické laboratoře nebo do tiskárny, je vždy dobré převést vaše fotografie s použitím profilu ICC vašeho monitoru a přiložit profil k fotografiím. Tímto způsobem zajistíte, že místní fotografická laboratoř nebo tiskárna uvidí, jak fotografie vypadají na vašem monitoru

Obrázek 8.: „Před simulací“ (horní část obrázku) a „Po simulaci“ (spodní část obrázku).

Příprava vašich fotografií na web

Většina fotografií se dnes vůbec netiskne, ale publikuje se hlavně na internetu. To je mnohem složitější než vytisknout, pokud chcete, aby se barvy správně zobrazovaly u každého uživatele. Nevíme nic o tom, jaké druhy monitorů mohou naši návštěvníci mít, můžeme pouze předpokládat, že budou používat monitory sRGB. Takže povinností návštěvníka je zajistit, aby jeho monitory splňovaly požadavky sRGB. Před publikováním fotografií na internetu musíme převést fotografie do barevného prostoru sRGB. Kroky jsou následující:

 

1. Přejděte na „Edit (Upravit)“ -> „Convert to Profile (Převést na profil)“ (jak ukazuje Obrázek 9).

2. V místním okně vyberte „sRGB IEC61966-2.1“ z rozevíracího seznamu pod „Destination Space (Cílový prostor)“ (jak ukazuje Obrázek 10).

3. Klikněte na „OK“, abyste zavřeli místní okno.

4. Přejděte na „File (Soubor)“ -> „Save As (Uložit jako)“. 

5. Klikněte na „Embed Color Profile (Vložit barevný profil)“ v okně „Save As (Uložit jako)“ (jak ukazuje Obrázek 11). 

Obrázek 9.: Přístup k příkazu „Convert to Profile (Převést na profil)“ ve Photoshopu.

Obrázek 10.: Výběr „sRGB IEC61966-2.1“ z rozevíracího seznamu pod „Destination Space (Cílový prostor)“.

Obrázek 11.: Kliknutím na „Embed Color Profile (Vložit barevný profil)“ vložíte barevný profil sRGB do odesílaných fotografií.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak používat profil ICC k zachování konzistence barev během pracovního postupu fotografa. Abychom dokázali zachytit přesné barvy scény, potřebujeme expozimetr a nástroj ColoChecker pro správné snímání světla a barev. Na správně zkalibrovaném monitoru se správou barev můžeme použít profil ICC monitoru pro simulaci vzhledu výsledku nebo vlivu jiných zařízení, která jsou popsána profilem ICC. Konečně také upozorňujeme, že před zveřejněním fotografií na internetu je nutné převést barevný prostor na sRGB a vložit profil do fotografií. Také jsme uvedli několik praktických tipů pro použití profilů ICC v pracovním postupu fotografa, například nastavení pracovního barevného RGB prostoru, ukládání profilů ICC a převod barevných prostorů.

TOP