BenQ centrum znalostí

Pracovní postup správy barev pro zdokonalení a reprodukci obrazu

BenQ
2018/06/30

V posledním článku „Jak reprodukovat konzistentní barvy napříč různými monitory?“ a článku „3 fáze pracovního postupu správy barev pro fotografy a designéry“ jsme se podrobně zabývali tím, jak mohou být obrazy spravovány z hlediska barev ze zdroje, ať už se jedná o kreslení nebo focení. V tomto článku se podíváme na to, jak zachovat barvu konzistentní od zdroje až po zbytek pracovního postupu.

Po vytvoření je snímek obvykle zdokonalován obrazovými retušéry. V této fázi se provádějí veškeré kosmetické efekty obrazu. Například zesvětlení scény, zvýšení sytosti, změkčení nedokonalostí pokožky atd. Občas se retušéři, návrháři a fotografové sejdou ve stejné osobě. Ale bez ohledu na to, zda se jedná o stejnou osobu nebo nikoli, každý, kdo provádí tyto úkoly, bude potřebovat pro dokončení práce správně kalibrovaný monitor. Důvod je velmi jednoduchý. Retušér potřebuje monitor, který správně reflektuje množství úprav, které se na obrázek aplikují, aby obraz nebyl upravován příliš ani málo. To samé platí pro designéry: jediný způsob, jak ověřit, že obraz odpovídá původní myšlence, je podívat se na obrázek zobrazený na monitoru. Pokud monitor nedokáže věrně znázornit, jak by měl obraz vypadat, pak může vylepšování vést ke katastrofě. Typický pracovní postup vylepšení obrazu je znázorněn na obrázku 1.

Obrázek 1: Typický pracovní postup správy barev pro vylepšení obrazu.

Jak si můžete všimnout v pracovním postupu, je zde blok nazvaný „Soft-Proofing“ (kontrolní náhled). Jedná se o jedinečnou funkci nabízenou pracovním postupem správy barev a lze ji považovat za nejdůležitější a nejvýkonnější funkci v pracovním postupu. Kontrolní náhled je schopnost uživatele provést skutečný náhled obrázku před jeho vytištěním. Uživatel, v tomto případě retušér nebo operátor před tiskem, může na monitoru zkontrolovat obraz a zjistit, jak bude vypadat vytištěný na papíře. Monitor funguje jako „simulátor“. Pomocí profilu ICC tiskárny a správně kalibrovaného monitoru může mít retušér přesný odhad toho, jak bude vypadat snímek, pokud se vytiskne na lesklý papír nebo matný papír. Může správně nastavit obraz tak, aby dosáhl nejlepšího výsledku na tištěném podkladu. Výhodou kontrolní náhledu je obrovská úspora času a spotřebního materiálu (papír a inkoust). V minulosti byla kontrola prováděna přezkoumáním vytištěných dokumentů. Tiskárny musely svým zákazníkům odesílat různé verze tištěných obrazů a čekat na to, aby zákazníci zaslali své připomínky k tištěným obrázkům zpět. Tento proces byl opakován, dokud konečný obraz nesplnil požadavky zákazníků. Byl to velmi nákladný a časově náročný proces. To teď ale může nahradit proces soft-proofingu (kontrolní náhled). Všechny obrázky a komentáře lze odeslat elektronicky, aby se zabránilo časovému zpoždění a výdajům na spotřební materiál a dodání. Nejlepší na tom je, že vše, co potřebujete k provedení kontrolního náhledu, je dobrý, správně kalibrovaný monitor, profil ICC pro výstupní tiskárnu, papír a inkoustovou sadu a software pro provádění transformace barvy, jako je Adobe Photoshop a Acrobat.

Existují nějaké další požadavky na monitory používané při kontrolním náhledu? Ano. Kromě kalibrace monitoru je třeba se zaměřit také na přesnost barev. Zde používáme scénář zaměření na terč, abychom ilustrovali důležitost přesnosti barev. U typických monitorů uvidíme pokaždé stejnou barvu, ale barva nemusí být nutně správně zaměřena, jak je to zobrazené v levém dolním rohu na obrázku 2. Díky správě barev však monitor zobrazí vždy správné barvy, jak je to znázorněno v pravém dolním rohu na obrázku 2. To zajistí, že uživatel má vždy stejné vnímání barev.

Obrázek 2: Přesnost barev v typickém scénáři a scénáři se správou barev

Dalším důležitým scénářem pro vylepšení obrazu je postprodukce videa. Osoba, která má za úkol přidělit barvy do záznamu, se nazývá kolorista. Kolorista dává záznamu atmosféru podle záměru režiséra. Typická pracovní stanice pro koloristu je znázorněna na obrázku 3. V této stanici je mnoho monitorů. Jsou zde například monitory určené pro umístění nástrojů UI, referenční monitory pro úpravu barev (nebo stupňování barev) a velkoformátový televizor nebo projektor pro prohlížení výstupu ve velkém formátu. Nejdůležitějším monitorem, pokud jde o barvu, je referenční monitor, protože musí přesně reflektovat barvy. Správa barev na referenčním monitoru a televizoru nebo projektoru je také velmi důležitá.

Obrázek 3: Typické nastavení pracovní stanice pro koloristu.

Do této chvíle jsme se zabývali pracovním postupem pro správu barev pro retušéry a koloristy a také si vysvětlili proces kontrolního náhledu. Nyní je vhodný čas podívat se na pracovní postup správy barev pro reprodukci obrazu. Koncept reprodukce obrazu představuje reprodukci nebo replikaci obrázků napříč různými médii, například novinami, časopisy, online galerií, webovými stránkami atd. Podívejme se na typický pracovní postup tiskového procesu na obrázku 4.

Obrázek 4: Typický pracovní postup tiskového procesu.

Jakmile tiskárna obdrží upravený obrázek, předtiskoví operátoři si jej prohlédnou na správně kalibrovaném monitoru. Poté, co je vše zkontrolováno, bude obrázek odeslán do softwaru RIP (Raster Image Processing) pro vytvoření nátisku a dat pro oddělení barev. Software RIP je zodpovědný za přizpůsobení nátisku tiskové produkci a lze jej provést v otevřeném okruhu (jako je pracovní postup ICC) nebo v uzavřeném okruhu (prostřednictvím vlastní technologie).

V dnešní době se mnoho obrázků do tisku nedostane; místo toho jsou umístěny přímo na webových stránkách nebo v online galeriích. Distribuce obrázků prostřednictvím webových stránek nebo online galerií není tak složitá jako výše popsaný tiskový proces, ale přesto je třeba vzít pár věcí v úvahu. Zaprvé ti, kdo provádějí reprodukci, nevědí, jaký druh zobrazovacích zařízení mohou uživatelé používat. Obrázky mohou být zobrazeny na různých typech monitorů, například běžných monitorech nebo monitorech pro správu barev nebo referenčních monitorech. V některých případech lze použít i projektory. Rozsah barev a přesnost se mohou značně lišit. Jak tedy mohou ti, kdo reprodukci vykonávají, nebo distributoři zajistit, aby se lidé dívali na správné barvy? Ve skutečnosti nemohou. Je na uživatelích, aby před zobrazením obrázků provedli kalibraci svého monitoru nebo projektoru. Také je dobré převést snímky na barevný prostor sRGB, protože sRGB by mělo být standardem pro všechna zařízení.

Vedle kalibrace zobrazovacích zařízení a převodu snímků do barevného prostoru sRGB by uživatelé měli také věnovat pozornost internetovým prohlížečům, na kterých budou snímky zobrazovány. Na obrázku 5 existují čtyři různé prohlížeče zobrazující stejné webové stránky, ale obrázky vypadají jinak. To je způsobeno skutečností, že prohlížeče nemusely nutně použít na renderovací jádro nejnovější profil ICC. Proto je také důležité, aby weboví designéři nebo lidé, kteří chtějí distribuovat obrázky online, zkontrolovali obrázky v různých prohlížečích. Na obrázku 5 vidíme, že IE a FireFox mohou interpretovat obrázky s profilem v4 ICC správně, zatímco Chrome a Opera mají potíže.

V tomto článku jsme uzavřeli diskuzi týkající se pracovního postupu správy barev: vylepšení obrazu a reprodukce obrazu. Také jsme uvedli koncept a výhody kontrolního náhledu, což je nejvýkonnější nástroj pro zvýšení efektivity pracovního procesu. A na závěr jsme prošli pár bodů týkajících se prohlížení obrázků online: vybídka pro uživatele, aby kalibrovali své monitory, konverze snímků na barevný prostor sRGB a kontrola výstupů na různých internetových prohlížečích.

Obrázek 5: Testování profilu ICC pomocí různých internetových prohlížečů.

Další informace o přesné barvě

TOP