Price Qty

Co je „přesná“ barva

2018/02/15
Co je barva?

V sítnici našeho oka existují dva typy buněk, které jsou zodpovědné za naše vnímání barev: tyčinky a čípky. Čípky, které jsou citlivé na barvu, fungují nejlépe v jasném světle. Existují ve třech formách a každá se liší vlnovou délkou absorbovaného světla (LMS). Tyčinky jsou na druhé straně citlivé na intenzitu světla. V lidském oku nám tyčinky umožňují rozlišit a rozeznat objekty ve tmě. Vzhledem k tomu, že jejich citlivost na světlo je lepší než u čípku, naše schopnost vnímat barvu objektů v oblasti se slabým osvětlením je špatná.

Co je světlo?

Vnímání barev vyžaduje světlo. Když světlo dopadá na objekty, je část absorbována a část se odrazí. Výsledná barva vnímaná pozorovatelem je způsobena odraženými vlnovými délkami. Vlnová délka, kterou vidí lidské oko, patří do části viditelného světla elektromagnetického spektra. Barvy mají rozsah od krátkých vlnových délek až po dlouhé vlnové délky, počínaje fialovou, následovanou modrou, zelenou, žlutou, oranžovou a nakonec červenou.

Rozdíly ve vnímání barev

Vzhledem k tomu, že mezi lidmi existují nepatrné biologické rozdíly, liší se i způsob, jakým vnímáme a rozpoznáváme barvy. Určení barvy objektu se proto stává subjektivní. Vezměte například pole zobrazené níže. Někteří označí jeho barvu za modrou, někteří mohou říct, že vypadá zeleně, a odborník ji může označit za azurovou. Poskytnutí přesného popisu barvy objektu by pro průměrného jednotlivce bylo téměř nemožné.

Abychom přesně sdělili a zdokumentovali barvu objektu, musíme se spolehnout na kvantitativní metody. Barevný prostor je termín, který používáme k tomu, abychom definovali rozsah barev, který se například zobrazuje na monitorech nebo který produkují tiskárny nebo který lze zachytit kamerami. Běžně používané barevné prostory jsou RGB, CMYK, HSV, CIEXYZ, CIEL*a*b*.

Skutečná barva tedy představuje přesné barevné znázornění původního obrazu ve skutečnosti.

Was this article helpful?

Yes No

Subscribe to Our Newsletter

Stay tuned for our product launches, upcoming news and exclusive benefits.

Subscribe
TOP