BenQ centrum znalostí

Kdo potřebuje správu barev?

2018/03/15

Designéři, jako jsou grafici, multimediální designéři, weboví designéři a další kreativní profesionálové, kteří vytvářejí vizuální koncepty pomocí počítačového softwaru, potřebují správu barev. Řízení barev může těmto kreativním profesionálům pomoci lépe a efektivněji sdělovat své nápady. Pokud se tato správa provádí správně, každé zařízení v jejich pracovním postupu bude reprodukovat konzistentní barvy.

Dokumentární profesionálové, například fotografové nebo kameramani, kteří používají digitální fotoaparáty nebo videokamery k zachycení a zaznamenávání reality. Správa barev umožňuje profesionálním dokumentaristům důvěřovat barvě, která je zobrazena na obrazovce, protože vědí, že obraz nebo videozáznam, který je přehráván na obrazovce, přesně odráží původní záměr autora nebo realitu.

Editoři v postprodukci, kteří používají počítačový software k úpravě grafiky, jako jsou fotografie, videa a výkresy, potřebují správu barev. Správa barev nabízí přesné přizpůsobení barev odborníkům, jejichž práce zahrnuje jemné doladění detailů snímků nebo videozáznamů, což jim umožňuje s lehkostí vytvářet finální produkt bez problémů s vadnými barvami.

Komerční tisková centra, která vytvářejí tiskové kopie snímků vyžadujících přesné barvy, potřebují správu barev. Správa barev umožňuje komerčním tiskovým střediskům nabízet zákazníkům kvalitní barevné výtisky, které přesně reflektují barvy zobrazené na obrazovce. Správa barev může podnikům pomoci ušetřit náklady na zbytečné přetisky v důsledku nesouladu barev.

TOP