Price Qty

Proč v softwaru Display Pilot není možnost volby režimu barev nebo proč jsou pro výběr uživatelem k dispozici pouze některé možnosti režimu barev?

08-18-2023

Přejděte do OSD nabídky monitoru > System (Systém) > Advanced (Pokročilé) > DDC/CI > ON (Zapnuto), aby bylo možné provádět nastavení monitoru prostřednictvím softwaru v počítači.

Poznámka: DDC/CI, což je zkratka pro rozhraní Display Data Channel/Command Interface, bylo vyvinuto sdružením Video Electronics Standards Association (VESA). DDC/CI umožňuje odesílání ovládacích příkazů monitoru prostřednictvím softwaru pro vzdálenou diagnostiku.

Applicable Models

Display Pilot, PD2500Q, PD2700Q, PD2700U, PD2705Q, PD2710QC, PD2720U, PD2725U, PD3200Q, PD3200U, PD3220U, PD3420Q, PD2705U, PD3205U, PD2506Q, PD2705UA, PD3205UA, PD2706U, PD2706UA

Was this information helpful?

TOP