Price Qty

Systém Android TV se nedokáže připojit k síti Wi-Fi. Jak mohu tento problém vyřešit?

10-26-2023

Postupujte podle následujících kroků k odstranění problémů s připojením k televizoru Android TV.

 

KROK 1:

• Zkontrolujte, zda není na vašem směrovači Wi-Fi aktivní nějaké
  omezení přístupu.

• Jestliže je omezení přístupu aktivní, zakažte jej v nastavení směrovače a
  zkuste se znovu připojit ke směrovači Wi-Fi tak, že v televizoru Android TV
  přejdete do nabídky „Settings (Nastavení)" > „Network & Internet
  ” (Síť a internet)".

• Jestliže není aktivní žádné omezení přístupu, přejděte ke kroku 2.

 

KROK 2

• Zkontrolujte, zda je k dispozici síťové připojení, restartováním směrovače
  Wi-Fi a televizoru Android TV v nabídce Settings „(Nastavení)" >
  „Device Preferences (Předvolby zařízení)" > „Reboot (Restartovat)".

Další instrukci naleznete v tomto videu:
Jak restartovat systém Android TV

• Jestliže připojení stále není k dispozici, přejděte ke kroku 3.

 

KROK 3

• Zkontrolujte, zda je v televizoru se systémem Android TV spuštěn nejnovější
  firmware, a to v nabídce „Settings (Nastavení)" > „About (O systému)" >
  „Build (Verze)".

• Další instrukce naleznete v tomto videu:
  Jak zkontrolovat verzi firmwaru Android TV a dongle Android TV 

• Pokud nepoužíváte nejnovější firmware, aktualizujte firmware dongle
  připojením k jiné síti.

• Máte-li nainstalován nejnovější firmware, přejděte ke kroku 4.

 

KROK 4

• V Android TV přejděte do nabídky „Settings (Nastavení)" >
  „Network & Internet (Síť a internet)“ a zkontrolujte, zda připojení
  k mobilnímu hotspotu funguje.

• Jestliže připojení stále není k dispozici, obraťte se na servisní středisko
  BenQ ve vaší oblasti a požádejte o další pomoc.

Applicable Models

GP500, GS50, GV11, GV30, QS01 | Android TV Dongle a dálkové ovládání, TH685i , TK700STi, TK850i, V7000i, V7050i, W1800i, W2700i, X1300i, X3000i

Was this information helpful?

TOP