Price Qty

Projektor nedetekuje HDR. Jak to mohu vyřešit?

10-26-2023

Postupujte podle následujících kroků k odstranění problémů s HDR.

 

KROK 1

• Důkladně zkontrolujte oficiální specifikace svého projektoru a ověřte
  si, že podporuje HDR

• Pokud projektor nepodporuje HDR, vyměňte jej za projektor,
  který jej podporuje.

• Jestliže vámi používaný projektor podporuje HDR, přejděte ke kroku 2.

 

KROK 2

• Zkontrolujte, zda lze HDR detekovat prostřednictvím přímého připojení
  mezi projektorem a zdrojem videa bez AV přijímače, rozbočovače HDMI
  nebo adaptérů.

• Jestliže lze HDR detekovat, obraťte se na výrobce zdrojového zařízení
  a požádejte ho o další informace.

• Jestliže HDR stále nelze detekovat, přejděte ke kroku 3.

 

KROK 3

• Zkontrolujte, zda je nastavení HDMI EDID na projektoru přepnuto na
  hodnotu Enhanced.

• Pokud ne, přepněte jej na Enhanced.

• Jestliže HDR stále nelze detekovat, i když je HDMI EDID nastaveno
  na Enhanced, kontaktujte prosím společnost BenQ s následujícími
  informacemi pro další šetření.

 

Nastavení vstupního zdroje a projektoru BenQ

Způsob připojení zařízení a projektorů

Číslo modelu vašeho zdrojového video zařízení

Délku a materiál kabelu

Mediální platformu vstupního zdroje

Verzi firmwaru spuštěného na projektoru

Was this information helpful?

TOP