Price Qty
Jak zjistit sériové číslo vašeho produktu
Projektory

Sériové číslo na výrobku / produktu

1. Na spodní straně produktu (otočte výrobek) se nachází štítek

2. Najděte 13-místné sériové číslo

Sériové číslo v nabídce OSD (On-Screen Display)

1. Stiskněte tlačítko "menu" v horní části projektoru

2. Zvolte "Information" (Informace) a zde naleznete 13- místné sériové číslo

1. Stiskněte "menu" na dálkovém ovládání projektoru

2. Zvolte "Information" (Informace) a zde naleznete 13- místné sériové číslo

InstaShow a InstaShow S

Sériové číslo na výrobku

1. Štítek na tlačítku InstaShow

2. Najděte 13-místné sériové číslo

Sériové číslo ve správě webu

Vstup do webové správy naleznete v uživatelské příručce

1. Vyhledejte sériové číslo připojeného tlačítka na stránce Pairing (Párování).

2. Vyhledejte sériové číslo hostitele na stránce Informace.

Monitory

1. Otočte produkt a vyhledejte štítek na spodní zadní nebo spodní straně.

2. Najděte 13-místné sériové číslo

Lampy

Stolní lampy

1. Na spodní straně stojanu vyhledejte štítek

2. Najděte 13-místné sériové číslo

Osvětlení pro monitory Screenbar

1. Štítek výrobku je umístěn v pravé zadní části produktu/ScreenBaru

2. Najděte 13-místné sériové číslo

Reproduktor TreVolo

1. Na spodní straně produktu (otočte výrobek) se nachází štítek

2. Najděte 13-místné sériové číslo

ZOWIE e-Sports herní myši a klávesnice

1. Štítek je umístěn na spodní části myši nebo kabelu

2. Najděte 13-místné sériové číslo

1. Štítek je umístěn na spodní části klávesnice

2. Najděte 13-místné sériové číslo

Interaktivní panely a digitální signage displeje

Sériové číslo na výrobku

1. Štítek je umístěn na zadní spodní nebo pravé straně

2. Najděte 13-místné sériové číslo

Sériové číslo v nabídce OSD (On-Screen Display)

1. V nabídce "System" (Systém) zvolte možnost "About" (O systému), zde naleznete 13-místné sériové číslo

Do nabídky OSD je možno vstoupit třemi způsoby:

1. Stiskněte "menu" na dálkovém ovladači (pouze pro systém Android)

2. Stiskněte „menu“ na displejové klávesnicí (platí pro většinu interaktivních plochých panelů)

3. Stiskněte na displeji „menu“ (platí pro většinu interaktivních plochých panelů)

 nebo stiskněte "setting" (nastavení) na displeji (platí pro většinu interaktivních plochých panelů).

TOP