Φωτισμός / ScreenBar

Προϊόντα Σειράς

Sorting By

ScreenBar
WiT ScreenBar

Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, εξοικονόμηση χώρου, όχι αντανακλάσεις από την οθόνη.

ScreenBar Plus
WiT ScreenBar Plus

Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, εξοικονόμηση χώρου, όχι αντανακλάσεις από την οθόνη.
Ρυθμιστής στην επιφάνεια εργασίας προσθέτει άνεση και απλοποιεί.

TOP