TH685i

Projektorok

Projektorok

BenQ Európa általános garanciális feltételei a végfelhasználók számára.

Tájékoztatás

Ez a dokumentum iránymutatást ad a BenQ Europe - „BenQ” - eltérések előfordulhatnak által biztosított gyári garanciális időszakokra és a gyári garanciális szolgáltatásokra vonatkozóan.

A gyári garancia kiegészíti az Ön szerződéses jogait, amelyek a BenQ elektronikai termékeket („termékek”) a végső vásárlók („Ön”) részére értékesítő személy („viszonteladó”) irányában fennállnak, valamint minden törvényes jogot, amellyel a BenQ vagy bármely más személy irányában Ön rendelkezik. Ezek a jogok országonként változnak, és ezeket a jelen garancia semmilyen módon nem érinti.

 Az alábbi feltételek figyelembevételével a BenQ garantálja, hogy az Ön által a BenQ hivatalos viszonteladójától vásárolt termékek mentesek minden anyaghibától és gyártási hibától, normál fogyasztói felhasználás esetén a jótállási időszak alatt. Ha a termék a jótállási időszak során meghibásodik, a BenQ saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a terméket.

A garancia érvényét veszti, ha a hibát (bármilyen formában) helytelen használat, hanyagság, szakszerűtlen beavatkozás vagy nem megfelelő beállítás / telepítés okozza. Ez akkor is bekövetkezik, ha illetéktelen személyek módosításokat és/vagy javításokat végeznek a terméken. A termékeink megfelelő használatával kapcsolatos további információkért, kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

A BenQ termékekre vonatkozó jótállási idő az első vásárló általi vásárlás napján veszi kezdetét. Kizárólag a végfelhasználók között ruházható át, és csatolni kell hozzá az első vásárló eredeti vásárlást igazoló bizonylatát, amelynek tartalmaznia kell a készülék sorozatszámát. Ha a vásárlást igazoló bizonylata nem tartalmaz érvényes sorozatszámot, forduljon a BenQ csapatához további segítségért.

A BenQ kiterjesztheti vagy korlátozhatja azon termékek gyártási jótállási időszakát és szerviz feltételeit, amelyek valamely ponton még nem léptek be az értékesítési láncba. Ez a termék sorozatszám használatával lesz ellenőrizve, és össze lesz vetve a vásárlást igazoló bizonylattal.

A jótállási időszak alatt BenQ megjavítja vagy kicseréli a hibás hardvert gyári felújított alkatrészek és termékek alkalmazásával. A jelen garancia alkalmazásával cserélt minden alkatrész és BenQ termék a BenQ tulajdonába kerül.

Rövidítések és kifejezések:

DOA- Érkezéskor működésképtelen - DOA (dead on arrival)  –  A DOA gyártási hibának minősülő eset a törvényes DOA időszakon belül (országonként különböző). A DOA csak ÚJ BenQ termékekre vonatkozik.
A következő esetek nem tekinthetők DOA-nak:
-Gondatlanság/gondozás hiánya miatt bekövetkező hibák
- Ön vagy bármely harmadik fél által okozott, akár szándékos, akár nem szándékos kár, valamint természeti csapás okozta károk (villámlás, túlfeszültség, vízkár)
- Felújított készülékek
-Kinyitott doboz / raktári értékesítés / Második esély / bemutató termék értékesítés
-Termék, amelynek gyártási dátuma a vásárlás dátumától számítva 1,5 évnél régebbi (számla)
A BenQ megtartja a jogot annak megítélésére, hogy az adott eset megfelel-e a BenQ feltételeinek. Ennek eredményeként elfogadhatja, elutasíthatja kérését, vagy rész-kompenzációt ajánlhat fel az online üzletünkben történt vásárlásokért.

POP - a vásárlást igazoló bizonylat - a BenQ csak el az érvényes számlát fogadja el a vásárlást igazoló bizonylatként.

CID - az ügyfél által előidézett károsodás - helytelen használat, gondatlanság, szakszerűtlen beavatkozás vagy nem megfelelő beállítás / telepítés által okozott hiba. Ez akkor is bekövetkezik, ha illetéktelen személy módosításokat és/vagy javításokat végez a terméken.

RMA szám - a returned merchandise authorization number (visszaküldött áru engedélyezési száma) kifejezés rövidítése - egy a BenQ által használt alfanumerikus azonosító, amely jelzi, hogy a BenQ csapat engedélyezte a felhasználó számára a termék gyártónak történő visszaküldését a javítás vagy a csere érdekében. Az RMA hasonlít egy követési számhoz, azonosítja a tranzakciót, és mindkét fél információt kaphat a tranzakció előrehaladásáról az RMA-szám használatával. A terméket a BenQ részére kell visszaküldenie, hacsak a BenQ a BenQ hivatalos szolgáltatójának más utasítást nem ad.

Mi a teendő?

Ha a termék a garanciális időn belül meghibásodik, Ön kizárólag a BenQ által meghatározott szolgáltatásra jogosult, az Ön által vásárolt konkrét termék esetén.

A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez ki kell töltenie online űrlapunkat, és meg kell adnia  minden szükséges információt a termékével, a meghibásodással kapcsolatban, valamint meg kell adnia az elérhetőségét. Ez elvégezhető a www.benq.eu oldalon vagy az adott ország BenQ weboldalán.

Ezután a BenQ technikai támogató csapata („BenQ Team”) fel fogja venni Önnel a kapcsolatot e-mailben. A BenQ csapata megpróbálja elvégezni a hibaelhárítási lépéseket, hogy segítsen Önnek, vagy megerősítse a hibát.

Amint az Ön ügyével foglalkozó munkatárs megerősíti a hibát, a termékére ki lesz adva egy RMA szám.

A terméket a BenQ részére kell visszaküldenie, hacsak a BenQ a BenQ hivatalos szolgáltatójának más utasítást nem ad. 

Abban az esetben, ha a termék  fizikai károsodással került kiszállításra, kérjük, előzetesen gyűjtse  össze az alábbi információkat.


Ez segít nekünk kideríteni, hogy a sérülés a szállítás során, vagy azt megelőzően történt-e.

1. Tájékoztassa a lehető leghamarabb a BenQ-t az interneten keresztül vagy a viszonteladót

2. Készítsen fényképeket a következőkről:

    a. a csomagolóanyag (külső és belső)

    b. a fizikai sérülés

3. Győződjön meg róla, hogy a számla és szállítólevél kéznél van-e

4. Ne használja a terméket, mert előfordulhat, hogy a használati órák le lesznek ellenőrizve.

Garancia korlátozás:

A lámpa (a továbbiakban: fényforrás) garanciája a fényforrás típusától függ és a következőkre korlátozódik:

- Lámpa (UHP) fényforrás: 1 év vagy 2000 óra/ 3 év vagy 3000 óra (egyenértékű lámpaórák, a modelltől függ, kérjük, olvassa el a termék oldalát vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz), attól függően, hogy melyik következik be előbb.

- Lézer fényforrás: 2 év vagy 10000 óra, 3 év vagy 20000 óra, 5 év vagy 30000 óra (egyenértékű lámpaórák, a modelltől függ, kérjük, tekintse meg a termék oldalát vagy forduljon a támogatási részleghez), attól függően, hogy melyik következik be először.

- LED fényforrás: 3 év vagy 20000 óra (egyenértékű lámpaórák, a modelltől függ, kérjük, olvassa el a termékoldalon vagy forduljon a támogatási részleghez), attól függően, hogy melyik következik be előbb.

A fényforrás fogyóeszköznek minősül. A fényforrás fényerejének csökkenése folyamatos, amely a használat során következik be. A fényerő csökkenése (a fényforrás fényerősségének csökkenése) nem tartozik a jelen korlátozott garancia hatálya alá.

A garancia csak az eredeti BenQ fényforrásokra terjed ki.

Javasoljuk, hogy csak eredeti BenQ fényforrásokat vásároljon megbízható viszonteladóktól.

Hamisított, utángyártott, törött lámpák szervizelését - a fent említett pontokon kívül eső garancián túli esetnek tekintjük.

 

 

A garancia által nem lefedett tételek

Ez a garancia kizárólag az alkatrészek hibáira és a termék kivitelezésére terjed ki. A garancia nem vonatkozik a következőkre:

1. A jelen korlátozott garancia nem terjed ki az olyan BenQ termékekre, amelyek nem a BenQ-tól vagy a BenQ hivatalos viszonteladójától lettek megvásárolva;

2. A rendszeres karbantartás és javítás vagy az alkatrészek cseréje normál elhasználódás következtében;

3. A szállítási költségek és a termék leadásához, valamint a végfelhasználónak történő visszajuttatásához kapcsolódó költségek;

4. A termék minden adaptálása, ami szükséges az adott országban érvényes műszaki vagy biztonsági szabványok teljesítéséhez, eltérően azoktól amelyekre a terméket eredetileg tervezték és gyártották;

5.  A terméken a következőkből adódó károsodás vagy meghibásodások:

    a) A termék helytelen használata vagy telepítése (használat, amely nem felel meg a termék rendeltetésének, telepítés vagy használat, amely nem felel meg a BenQ utasításainak, illetve a használat országában érvényes műszaki vagy biztonsági szabványoknak stb.)

b) a termék karbantartása nem felel meg a BenQ utasításainak vagy gondatlanság a termék karbantartása során.

    b) nem a BenQ által gyártott vagy értékesített alkatrészek használata

    c) A termék nem megfelelő kezelése vagy rossz bánásmódja (hibás manőver, leejtés, ütések stb.) vagy nem megfelelő környezet (rossz szellőzés, rezgés, nedvesség hatása, túlzott hő, homokkal vagy más anyaggal történő érintkezés, elégtelen áramellátás stb.)

    d) A termék használata nem kompatibilis vagy hibás termékkel (hardver vagy szoftver), tartozékkal vagy készülékkel.

    e) A termék adaptálása az adott országban érvényes műszaki vagy biztonsági szabványok teljesítéséhez, eltérően azoktól amelyekre a terméket eredetileg tervezték és gyártották;

    f) A termék módosítása vagy javítása, amelyet nem a BenQ által jóváhagyott szolgáltató végzett.

    g) Vis major esetek, katasztrófa (tűz, árvíz stb.), villámcsapás stb.

    h) A szállító által biztosított, fejlesztett vagy engedélyezett szoftvertől és frissítésektől eltérő egyéb szoftver és frissítések.

    i) Azok a mobil eszközök, amelynek azonosító címkéje (IMEI) sérült, megsemmisült, teljesen vagy részben el lett távolítva, és azok, amelyeknél a címke nem felel meg a készüléknek.

   (h) sérülés természeti csapás következtében, beleértve a villámcsapást, árvizet, időjárást, földrengést, illetve egyéb természeti katasztrófát vagy jelenséget.

AZ ITT MEGADOTT GARANCIÁK ÉS FELTÉTELEK KIVÉTELÉVEL A BENQ KIZÁR MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT GARANCIÁT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGKÖVETELT BÁRMELY HALLGATÓLAGOS GARANCIA A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA FELTÉTELEIRE KORLÁTOZÓDIK. A BENQ SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS SEMMIFÉLE VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ÜZLETI NYERESÉG, AZ ADATOK VAGY A HASZNÁLAT KIESÉSÉT, SEM SZERZŐDÉSES, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG ESETÉN, SEM PEDIG GARANCIÁLIS ALAPON, A BENQ TERMÉK HASZNÁLATÁHOZ, TELJESÍTMÉNYÉHEZ VAGY KARBANTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN VAGY AZON KÍVÜL, MÉG AKKOR SEM, HA A BENQ-ET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATTÁK. ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY AZ ITT LEÍRT GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ALAPJÁN ELVÉGZETT JAVÍTÁS VAGY ADOTT ESETBEN CSERE AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA, FIGYELEMBE VÉVE A BENQ KORLÁTOZOTT GARANCIÁJÁNAK ITT LEÍRT MINDEN MEGSÉRTÉSÉT.Egyes államok vagy tartományok nem teszik lehetővé a járulékos vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását a fogyasztói termékek esetén, és egyes államok vagy tartományok nem engedik korlátozni a vélelmezett garancia kiterjedését. Az ilyen államokban és tartományokban előfordulhat, hogy a korlátozott garancia kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak Önre.

TOP