O spoločnosti BenQ
Skupina BenQ

Dnes skupina BenQ zahŕňa viac než 20 spoločností rôznych veľkostí a tieto spoločnosti pôsobia v širokom spektre odvetví a odborných znalostí a vytvárajú tak komplexný hodnotový reťazec, ktorý zahŕňa

1.Kľúčové súčasti
2.Technológiu a systémovú integráciu
3.Riešenia a služby

Spoločnosti skupiny BenQ vytvárajú vysokoefektívne hodnotové reťazce pre vývoj kritických komponentov, zariadení, systémov a integrovaných služieb v priemyselných odvetviach, ktoré sú dnes na trhu najdôležitejšie: displeje, solárne energie, chemické látky a pokročilé materiály, LED osvetlenie, dizajn IC, presné komponenty, systémové produkty pre spotrebiteľov, komerčné a priemyselné aplikácie a značkové podniky a služby. V súlade so svojou dlhodobou víziou „Uvádzať zábavu a kvalitu do života“ je spoločnosť BenQ odhodlaná rozvíjať ziskové a udržateľné podniky, ktoré prospievajú ľuďom.

TOP