O spoločnosti BenQ
Pretože na potešení záleží

ŽIVOT (LIFE) definuje štyri oblasti podnikania, v ktorých je skupina BenQ v súčasnosti aktívna. Patrí medzi ne: životný štýl, podnikanie, zdravotníctvo a vzdelávanie.

Strategický rozvoj
2001-2006

Obdobie rýchleho rastu značky inšpirovaného zameraním na víziu "Uvádzať zábavu a kvalitu do života" ľudí prostredníctvom inovatívnych zariadení pre digitálny životný štýl.

2007-2018

Obdobie posilňovania vízie "Uvádzať zábavu a kvalitu do života" s rozširovaním do oblastí života, ktoré sú pre dnešných ľudí dôležité, ako sú obchodné riešenia, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie.

Dizajn a technológie orientované na ľudí

Ľudia sú centrom pre náš dizajn i technológie.

My v skupine BenQ veríme, že dizajn a technológie fungujú najlepšie, keď slúžia skutočným potrebám a túžbam ľudí. Táto koncepcia je základom pre náš prístup k dizajnu a technológiám orientovaným na ľudí. Načúvame obchodníkom, rodinám, lekárom a pacientom, učiteľom a dokonca aj hráčom a neustále im kladieme otázky, aby sme pochopili, ako najlepšie využiť dizajn a technológie tak, aby najlepšie slúžili ich potrebám. Takisto starostlivo skúmame a analyzujeme trh a trhové trendy a skúmame pritom, ako môžu byť technológie a výrobky najúčinnejšie využiteľné. Súčasne postupujeme vpred v oblasti dizajnu a technológií tak, aby lepšie zodpovedali stále sa meniacemu životnému štýlu a potrebám ľudí. Na základe toho určujeme, ako môžeme ďalej zlepšiť kvalitu života ľudí a pomôcť im dosiahnuť ich ciele. Pretože na používanie dizajnu a technológii, ktoré budú slúžiť skutočným potrebám a túžbam ľudí, záleží.

Uvádzať zábavu a kvalitu do ŽIVOTA

ŽIVOT (LIFE) definuje štyri oblasti podnikania, v ktorých je skupina BenQ v súčasnosti aktívna. Patrí medzi ne: životný štýl, podnikanie, zdravotníctvo a vzdelávanie.

Písmená v slove ŽIVOT (LIFE) znázorňujú naše pôsobenie v nasledujúcich štyroch oblastiach:

Living Better

Ľudia žijú lepšie so zariadeniami pre digitálny životný štýl od spoločnosti BenQ.

Increasing Efficiency

Firmy zvyšujú efektivitu pomocou riešení BenQ pre profesionálnu elektroniku, softvér a hospodárenie s energiami.

Feeling Healthier

Ľudia všetkých vekových kategórií sa cítia zdravšie vďaka zdravotníckym službám, zdravotníckemu vybaveniu a zdravotníckym prostriedkom spoločnosti BenQ.

Enhancing Learning

Pedagógovia a správcovia zlepšujú učenie s pomocou projekčných systémov BenQ.

TOP