Máte aktivovanú technológiu G-Sync alebo FreeSync, no stále dochádza k trhaniu obrazu?

BenQ
2022/08/11

Ak sa vyskytuje trhanie obrazu aj pri aktivovanej technológii FreeSync/G-Sync, môže byť nutné prekontrolovať nastavenie.

Screen tearing may still happen on gaming monitors with FreeSync/G-Sync: check your settings!

Technológie adaptívnej synchronizácie zabraňujú nepríjemnému trhaniu obrazu v dôsledku nekonzistentnosti snímkovej frekvencie medzi zdrojom čiže grafickou kartou a výstupom čiže vaším monitorom. Ak je jeden z nich výrazne rýchlejší než druhý, dochádza k nesúladu časovania a synchronizácie snímok a jedným z najvýraznejších prejavov je trhanie obrazu. Ak sa aj pri použití technológie FreeSync alebo G-Sync objavuje trhanie, je potrebné sa uistiť, že nastavenie na ovládacom paneli grafickej karty odráža vaše požiadavky z hľadiska výkonu.

AMD FreeSync a NVIDIA G-Sync predstavujú hardvérové technológie, ktoré vynucujú synchronizáciu grafickej karty a vášho herného monitora. V-sync je staršie softvérové riešenie, ktoré funguje dobre, ale kladie omnoho väčšiu záťaž na výpočtové prostriedky. Navyše mnoho hráčov zistilo, že zvyšuje oneskorenie na vstupe (aj keď to môže byť subjektívne, ako väčšina vecí v živote).

Teoreticky je možné povedať, že keď si kúpite rýchly herný monitor s adaptívnou synchronizáciou, mal by podporovať technológiu FreeSync aj G-Sync, pretože obe vychádzajú z rovnakého základného návrhu VESA a AMD ani NVIDIA si už vzájomne neblokujú svoje riešenia. Niektoré monitory majú vo svojej OSD ponuke možnosti na aktiváciu technológie FreeSync alebo G-Sync. Pri iných monitoroch zase musí používateľ zapnúť adaptívnu synchronizáciu „na počítači“ prostredníctvom ovládačov grafickej karty.

Hneď ako napríklad pripojíte ku grafickej karte monitor podporujúci adaptívnu synchronizáciu, ovládací panel grafickej karty bude mať teraz podponuku FreeSync alebo G-Sync, v ktorej je možné túto technológiu aktivovať. Niekedy však nefunguje všetko tak, ako má, a v hrách stále dochádza k trhaniu obrazu. Prečo? 

 

 

Kvôli jednému nesprávnemu nastaveniu

Vezmime si veľmi náročnú hru, ako je titul Control od spoločnosti Remedy. Bez hardvérovej adaptívnej synchronizácie alebo softvérovej synchronizácie V-sync existuje veľká pravdepodobnosť, že pri nej zaznamenáte silné trhanie obrazu. Technológia V-sync odvádza vynikajúcu prácu v podobe zladenia grafickej karty a obrazovky, ale jej záťaž kladená na výpočtové prostriedky znamená, že toto zladenie prebieha pri nižšej snímkovej frekvencii, než akú je váš hardvér potenciálne schopný poskytnúť.

Ak máte v ovládači grafickej karty aktivovanú technológiu G-Sync alebo FreeSync, určite by ste v rozsahu podporovanom týmito technológiami adaptívnej synchronizácie neočakávali žiadne trhanie. Obvykle ide o minimálne 40 snímok za sekundu až po maximum podporované vaším monitorom, pričom technológia FreeSync Premium Pro takisto ponúka kompenzáciu nízkej snímkovej frekvencie, ak výkon klesne pod 40 snímok za sekundu. V našom prípade sa však po vypnutí technológie V-sync v nastavení grafiky v hre Control okamžite prejaví trhanie obrazu napriek tomu, že je aktivovaná technológia G-Sync alebo FreeSync.

Prečo tomu tak je? Prehliadli sme totiž jednu dôležitú vec v nastavení ovládača grafickej karty. 

Recommended Product

MOBIUZ EX2710 1ms IPS 144Hz Gaming Monitor

  • 27 inch 16:9 IPS FHD HDR
  • 1ms MPRT and FreeSync Premium
  • HDRi and true sound by treVolo

Dvojnásobná hodnota neznamená vždy lepší výsledok – skontrolujte nastavenie grafickej karty!

Ak máte monitor podporujúci adaptívnu synchronizáciu, musí sa VŠETKA činnosť týkajúca sa synchronizácie snímok presunúť na stranu hardvéru. To zahŕňa aj riadenie technológie V-sync, ktorá predstavuje dôležitý faktor. Ak povolíte technológiu FreeSync alebo G-Sync prostredníctvom ovládacieho panelu NVIDIA alebo Radeon, ale budete ignorovať nastavenie V-sync, ktoré je tu dostupné, dôjde pravdepodobne aj napriek tomu k trhaniu obrazu. Obzvlášť ak je váš hardvér schopný poskytovať vyššiu snímkovú frekvenciu, než akú podporuje váš monitor. V našom príklade hry Control to platí najmä v prípade, že zvolíte interné rozlíšenie obrazu 1080p s výstupom 4K na 60 Hz paneli. Interne hra beží s takmer 90 snímkami za sekundu, ale váš monitor je uzamknutý na 60 Hz. Preto grafická karta výkonom prekonáva monitor a musí čakať na zobrazenie, takže dochádza k trhaniu.

Riešenie je prekvapivo jednoduché, ale ťažko odhaliteľné. Aby boli pokryté všetky situácie, je potrebné v nastavení grafického ovládača okrem adaptívnej synchronizácie povoliť aj V-sync. Mnoho hráčov si myslí, že ak majú FreeSync alebo G-Sync, môžu V-sync v hrách skrátka vypnúť, čo však môže spôsobovať problémy.

 

Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu a prejdite do ovládacieho panelu NVIDIA alebo Radeon. V prípade NVIDIA kliknite na nastavenie 3D a prejdite dole na V-sync. Zapnite toto nastavenie. Ak máte Radeon, prejdite na globálne nastavenie, vertikálnu obnovovaciu frekvenciu a potom na rozšírenú synchronizáciu, čo je termín spoločnosti AMD pre V-sync. Zapnite ju.

 

Teraz prebieha komunikácia medzi hardvérovou adaptívnou synchronizáciou a softvérovou synchronizáciou V-sync na rovnakej strane – v ovládači grafickej karty. Ak sa teda vaše hry niekedy dostanú mimo rozsahu, ktorý pokrýva FreeSync alebo G-Sync, automaticky sa aktivuje softvérová synchronizácia V-sync s cieľom zabránenia nežiaducemu trhaniu. 

Odporúčané články

Bol tento článok nápomocný?

Nie
TOP