Čo sú ANSI lúmeny, lúmeny svetelného zdroja a LED lúmeny?

Ako previesť ANSI lúmeny na LED lúmeny a lúmeny svetelného zdroja?

2022/02/01

„Moment… tento projektor uvádza jas 1 000 lúmenov, zatiaľ čo tento projektor uvádza jas 2 400 lúmenov a stojí rovnako? To je zvláštne. Alebo mi niečo uniká?“

Častým prianím zákazníkov, ktorí si chcú kúpiť svoj prvý projektor, je mať istotu, že sa bude vyznačovať čo najvyšším jasom. Keď sa však mnohí z týchto zákazníkov začnú touto otázkou skutočne zaoberať, skončia nakoniec pred ešte väčším rébusom: ako sa vyznať v rôznych špecifikáciách jasu uvádzaných pri projektoroch. Tento problém je dôsledkom skutočnosti, že niektoré značky na trhu majú tendenciu propagovať odlišné špecifikácie jasu, než ktoré používa väčšina ostatných výrobcov. V rámci týchto rôznych špecifikácií jasu, s ktorými sa zákazník môže stretnúť, patria medzi najčastejšie: jas v ANSI lúmenoch, jas v LED lúmenoch a jas svetelného zdroja.

Aj keď štandardná jednotka pre jas, ktorou sú lúmeny, sa používa pri všetkých troch typoch jasu, rozdiely v ich definícii spôsobujú, že sa príslušné hodnoty značne líšia. V dôsledku toho môže projektor používajúci ANSI lúmeny udávať hodnotu 1 000 lúmenov, zatiaľ čo iný konkurenčný projektor používajúci LED lúmeny môže udávať hodnotu 2 400 lúmenov. Otázka teda znie: ak sa všetky tieto typy jasu merajú v lúmenoch, prečo sa ich hodnoty tak výrazne líšia?

Dôvod tejto nejednotnosti je jednoduchý. Každý z troch typov uvedených vyššie totiž meria odlišné aspekty jasu projektora. Než sa však budeme viac zaoberať rozdielmi medzi jednotlivými typmi (k tomu sa dostaneme neskôr), väčšina zákazníkov bezpochyby potrebuje rýchly spôsob, ako previesť hodnoty jedného typu jasu na iný, na čo slúžia nižšie uvedené tabuľky.

Tabuľka na prevod jednotiek jasu
Prevod LED lúmenov a lúmenov svetelného zdroja na ANSI lúmeny

Prevod LED lúmenov na ANSI lúmeny

LED Lumen
LED Lumen
120 →
LED Lumen
300 →
LED Lumen
480 →
LED Lumen
1200 →
LED Lumen
2400 →
LED Lumen
2880 →

ANSI Lumen
ANSI Lumen
50
ANSI Lumen
120
ANSI Lumen
200
ANSI Lumen
500
ANSI Lumen
1000
ANSI Lumen
1200

Prevod lúmenov svetelného zdroja na ANSI lúmeny

Light Source Lumen
Light Source Lumen
830 →
Light Source Lumen
2000 →
Light Source Lumen
3300 →
Light Source Lumen
8300 →
Light Source Lumen
17000 →
Light Source Lumen
20000 →

ANSI Lumen
ANSI Lumen
50
ANSI Lumen
120 
ANSI Lumen
200
ANSI Lumen
500
ANSI Lumen
1000
ANSI Lumen
1200

*Vo všeobecnosti platí, že ANSI lúmeny vynásobené 1,3~2,4, čo sa približne rovná lúmenom LED.

** ANSI lúmeny delené 0,04~0,06, čo sa približne rovná jasu svetelného zdroja v lúmenoch

Pri analýze tabuliek si je možné medzi nimi všimnúť jednu konštantu: jas v ANSI lúmenoch. Dôvodom pre to je spôsob, akým sú jednotlivé merania jasu definované.

Čo je jas v ANSI lúmenoch? Čo je jas v LED lúmenoch? Čo je jas svetelného zdroja?
Jas v ANSI lúmenoch

Jas v ANSI lúmenoch je jas definovaný Americkým národným ústavom pre normalizáciu (American National Standards Institute), ktorý zahŕňa niekoľko meraní jasu v rôznych bodoch na premietanej bielej obrazovke, ktoré sú následne spriemerované.

Jas v LED lúmenoch

Jas v LED lúmenoch je jas používaný niektorými výrobcami, ktorí sa snažia stanoviť pridaný jas, ktorý je vnímaný ľudským okom v dôsledku veľmi sýtych farieb, čo je tiež známe ako Helmholtz-Kohlrauschov (HK) efekt.

Jas svetelného zdroja

Jas svetelného zdroja je jas meraný priamo zo svetelného zdroja projektora ešte pred tým, než dôjde k akémukoľvek ovplyvneniu svetla zobrazovacími komponentmi projektora.

Jas v ANSI lúmenoch: zlatý štandard na meranie jasu

Na základe týchto definícií je zrazu omnoho zrejmejší dôvod, prečo sa jas v ANSI lúmenoch používa ako štandard na meranie jasu (ako je uvedené v tabuľkách vyššie). Je to preto, že jas v ANSI lúmenoch, ako vyplýva z jeho názvu, je jediným meraním jasu, ktorý používa štandardnú vedeckú metodiku certifikovanú medzinárodným orgánom. Vďaka tomu je pri jase v ANSI lúmenoch zaistená spoľahlivosť, ktorú nie je možné dosiahnuť pri ostatných meraniach jasu, ktoré sa môžu spoliehať na rôzne faktory (ako je napríklad metóda merania HK efektu pri jase v LED lúmenoch) alebo uvádzať nepriamu hodnotu jasu (keď napríklad jas svetelného zdroja prehliada negatívne účinky vnútorných komponentov projektora na konečný jas) a prezentovať tak zavádzajúce/nadsadené čísla.

Čo je ANSI?

Americký národný ústav pre normalizáciu (American National Standards Institute, ANSI) je súkromná nezisková organizácia, ktorá spravuje a koordinuje americký systém dobrovoľných noriem a posudzovania zhody. Tento ústav založený v roku 1918 úzko spolupracuje so zainteresovanými stranami z priemyslu a štátneho sektora na identifikácii a vývoji riešení založených na normách a zhode na základe národných a globálnych priorít.

Súvisiace články

Odporúčané produkty

Bol tento článok nápomocný?

Nie
TOP