BenQ znalostné centrum
Technológia BenQ HDR-PRO
Festival vizuálnych zážitkov

Čo je technológia BenQ HDR-Pro?

BenQ
2020/03/10

Obraz prezentovaný pomocou technológie HDR ponúka väčšie množstvo detailov a farieb a umožňuje presnejšie zobrazenie svetlých a tmavých oblastí v akejkoľvek scéne. Technológia HDR sa preto stala dôležitou špecifikáciou, na ktorú prihliadajú tak profesionáli v odvetví multimediálnych zariadení, ako aj priaznivci audiovizuálnej zábavy. Spoločnosť BenQ, ktorá sa dlhodobo zaoberá vývojom zameraným na lepšie podanie obrazu s vyššou kvalitou, vyvinula exkluzívnu technológiu HDR-PRO. Túto technológiu využíva pri konštrukcii projektorov, ktoré prinášajú presné farby a dynamický kontrast, vďaka čomu umožňujú používateľom vychutnať si filmový obsah podľa pôvodného zámeru jeho tvorcov.

Tri hlavné prvky BenQ technológie HDR-PRO:
Mapovanie tónov, dynamická clona, ​​HDR s riadením jasu

HDR (High Dynamic Range) čiže vysoký dynamický rozsah je štandard, ktorý ponúka vyšší dynamický rozsah obrazových signálov, čo umožňuje zobrazenie obrazu s väčším jasom a ešte detailnejšími farebnými odtieňmi. HDR vylepšuje svetlé oblasti obrazu a zároveň zobrazuje tmavé oblasti s hlbším kontrastom. Podanie originálneho obrazu je tak úplnejšie a vernejšie a viac sa blíži tomu, čo je schopné vidieť ľudské oko.

V tejto sérii článkov sme predstavili základnú definíciu technológie HDR a získali sme širšie povedomie o filmovaní a vykonávaní postprodukcie pri HDR obraze. V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali tým, či je možné pri projektoroch využívať skutočnú technológiu HDR. V danom článku sme sa dozvedeli, že aj keď je maximálny jas projektorov obmedzený, snažia sa výrobcovia pomocou najnovších technológií ponúknuť používateľom vizuálny zážitok, ktorý sa blíži sledovaniu filmu v kine.

Okrem LCD televízorov a zobrazovacích panelov vkladá spoločnosť BenQ veľké úsilie aj do vývoja projektorov integrovaním softvérových a hardvérových technológií s cieľom premietania autentického HDR obrazu, ktorý používateľom umožňuje sledovať obsah s väčším množstvom detailov a lepšou kvalitou obrazu.

Mapovanie tónov:
úprava a zobrazenie najlepšieho obrazu na základe špecifikácií projektora

Pretože rôzne zariadenia majú rôzne špecifikácie, ktoré by mohli spôsobovať odlišnosti farieb a jasu od originálneho obsahu tak, ako to jeho tvorcovia zamýšľali, je mnoho projektorov vybavených funkciami mapovania farieb a mapovania tónov. Tieto funkcie sú navrhnuté s cieľom zaistenia najlepších výsledkov, keďže zohľadňujú špecifikácie samotného projektora. Projektory s technológiou HDR-PRO od spoločnosti BenQ využívajú mapovanie tónov. Vďaka tomu je premietaný obraz vždy založený na presných výpočtoch a precíznej projekcii zobrazujúcej väčšie množstvo detailov a dynamickejší rozsah vo svetlých aj tmavých oblastiach. Zásluhou mapovania tónov je možné preto ponúknuť divákom originálne vizuálne prvky a poskytnúť im autentický zážitok zo sledovania obsahu, ktorý sa veľmi blíži filmovému zážitku v kine.

HDR-PRO projektor od spoločnosti BenQ

Iný projektor

Dynamická clona:
vyšší výkon z hľadiska farieb, jasu a kontrastu

Aby bolo mapovanie tónov ešte efektívnejšie, používa spoločnosť BenQ technológiu dynamickej clony. Vďaka technológii Dynamic Black™ a patentovanému optickému modulu reprodukujúcemu hlbokú čiernu vytvárajú projektory BenQ veľmi široký dynamický rozsah. Bez ohľadu na to, či je pôvodná scéna veľmi svetlá alebo veľmi tmavá, získajú používatelia omnoho ostrejší obraz odhaľujúci detaily, ktoré nie sú pri ostatných projektoroch zjavné.

Väčší svetelný výstup pri jasných scénach

Menší svetelný výstup pri tmavých scénach

Väčšina projektorov na trhu sa zameriava na výkon buď vo svetlých, alebo tmavých oblastiach a niektoré z nich dokonca obetujú zobrazenie realistického obrazu na úkor zaistenia kontrastného pomeru patriaceho do rozsahu používaného v rámci HDR. S dynamickou clonou môžu projektory rozhodovať o výstupnej hodnote projekcie riadením optického systému projektora na základe rôzneho obsahu alebo rôznych scén. Táto technológia tak optimalizuje kontrast jednotlivých scén a približuje všetok obsah pôvodnej zamýšľanej vízii režiséra alebo tvorcu.

Technológia HDR s riadením jasu::
ideálny jas pre ľudský zrak

Jas HDR projektora nie je na rozdiel od HDR monitorov založený na pevných hodnotách jasového signálu, ale líši sa v závislosti od vzdialenosti medzi projektorom a projekčnou plochou, veľkosti projekčnej plochy a materiálu projekčnej plochy. Preto projektory podporujúce technológiu HDR-PRO od spoločnosti BenQ ponúkajú päť rôznych odporúčaných hodnôt HDR jasu pre obľúbené veľkosti projekčných plôch*. Takisto sú vybavené riadením jasu, takže používatelia môžu meniť úroveň jasu na základe veľkosti projekčnej plochy a vychutnať si tak najlepší možný vizuálny zážitok. (* Bežné veľkosti projekčných plôch na domácu projekciu sú 80", 100", 120", 150" a 200".)

HDR-PRO projektor od spoločnosti BenQ

Menší svetelný výstup pri tmavých scénach

Technológia HDR-PRO od spoločnosti BenQ sa navyše nezameriava iba na poskytovanie najvyššieho maximálneho jasu s cieľom dosiahnutia dynamickejšieho rozsahu, ale ponúka aj dostatočné a praktické možnosti voľby jasu, ktoré predchádzajú dlhodobej únave očí. Táto funkcia takisto prináša detailnejší a realistickejší obraz spôsobom, ktorý optimálne vyhovuje ľudskému zraku.

Aké sú výhody HDR-PRO projektorov od spoločnosti BenQ?
Široký farebný gamut, presné farby, vysoký dynamický rozsah a kontrast a prezentácia bohatých detailov vo filmoch
Technológia HDR-PRO:
zobrazovanie bohatých detailov vo svetlých aj tmavých oblastiach podobne ako v kine

Vďaka HDR jasu, mapovaniu tónov a dynamickej clone dokáže projektor BenQ premietať obraz so širším dynamickým rozsahom. Napríklad je projektor schopný ostro zobraziť prechod medzi hviezdou a tmavým prázdnym priestorom v medzigalaktickej sci-fi scéne, čo umožňuje divákom plne sa ponoriť do filmového vesmíru a dopriať si zážitok veľmi podobný tomu, ktorý získajú v kine.

Porovnanie HDR-PRO projektora od spoločnosti BenQ a ostatných projektorov z hľadiska jasu a kontrastu premietaného obrazu

Zásluhou dynamickejšieho rozsahu je možné zobrazovať väčšie množstvo detailov: medzi hlavné príklady môžeme uviesť kovové povrchy, skalné útesy či ľudské vlasy. Špičková technológia HDR-PRO od spoločnosti BenQ nepreexponováva svetlé oblasti ani príliš nestmavuje temné oblasti. Výsledkom je tak dosiahnutie jednoduchého, vopred nastaveného vysokého dynamického rozsahu. Dôraz sa kladie na zaistenie plynulého prechodu kontrastu a celkového vizuálneho zážitku prostredníctvom poskytnutia čo najlepšieho obrazu.

Vernejšie zobrazenie textúr a detailov, od kovu a dreva až po ľudské postavy

Podpora širokého farebného gamutu::
bohatšie a presnejšie farby

Široký farebný gamut je pre technológiu HDR takisto mimoriadne dôležitý. Spoločnosť BenQ preto vyvinula vlastnú technológiu riadenia farieb s názvom CinematicColor. Táto technológia nielen zodpovedá širokému farebnému priestoru stanovenému filmovým priemyslom, ale takisto poskytuje exkluzívny špeciálny mechanizmus na ručnú kalibráciu umožňujúci prezentáciu obrazu s presnými farbami, sýtosťou, jasom a teplotou farieb. Prináša 100 % pokrytie farebného gamutu Rec. 709 s hodnotou Delta E < 3 a dokonca spĺňa požiadavky širokého farebného gamutu DCI-P3. Funkcia mapovania farieb projektora zaisťuje aj prostredníctvom automatických úprav najbohatšie a najpresnejšie farby HDR obsahu za akýchkoľvek podmienok.

Trojica hlavných prvkov pri 4K HDR projektore BenQ:
skutočné rozlíšenie 4K, široký farebný gamut DCI-P3 a technológia HDR-PRO

Aby bolo možné prezentovať obsah s vyššou kvalitou obrazu, sa moderné zobrazovacie zariadenia ako televízory a monitory obvykle vyvíjajú s ohľadom na tri aspekty: skutočné rozlíšenie 4K, široký farebný gamut a vysoký dynamický rozsah. Cieľom všetkých z nich je zobrazovať obraz s vysokým rozlíšením, vysokým kontrastom a presnými farbami.

4K HDR projektory od spoločnosti BenQ ponúkajú rozlíšenie 8,3 megapixela a podporujú farebný gamut DCI-P3. Tieto dve vlastnosti sú zásadným a neoddiskutovateľným predpokladom na prezentáciu HDR obsahu. Napríklad špeciálne navrhnutý špičkový 4K objektív projektora sa dodáva s celosklenenými prvkami, čo prináša výhodu v podobe veľkej clony a nízkeho rozptylu svetla, ktorého výsledkom je jasný a ostrý obraz. Exkluzívna technológia obnovy prirodzených farieb od spoločnosti BenQ s názvom HDR-PRO nielen poskytuje široký farebný gamut s väčším množstvom detailov a vernosťou viac sa približujúcou originálnym farbám, ale takisto zobrazuje autentický, prirodzený obraz s vyšším dynamickým rozsahom vo svetlých a tmavých oblastiach.

Others
BenQ 4K HDR-PRO Projector

Rozlíšenie 4K a farebný gamut DCI-P3 zobrazujú autentický a prirodzený obraz s vyšším dynamickým rozsahom vo svetlých a tmavých oblastiach.

Čo musíte vedieť pred použitím HDR projektora:
dôležité informácie z hľadiska okolitého prostredia, projekčnej plochy a obsahu

Keďže sa jas, ktorý diváci vnímajú pri obraze premietanom z projektora, líši v závislosti od veľkosti projekčnej plochy, vzdialenosti medzi projektorom a projekčnou plochou, okolitým prostredím pri premietaní a materiálu projekčnej plochy, mali by si byť používatelia vedomí niekoľkých skutočností:

.Vytvorenie celkom tmavého prostredia je nevyhnutným predpokladom pre maximálny zážitok z HDR obsahu

Používatelia by sa mali snažiť sledovať obsah v celkom tmavom prostredí bez okolitého svetla. Tým je možné vylúčiť možnosť ovplyvnenia premietaného obrazu inými zdrojmi svetla, čo by mohlo znížiť vnímanú kvalitu obrazu. Prítomnosť akéhokoľvek iného zdroja svetla môže narušiť presné zobrazovanie svetlých a tmavých detailov, čo je hlavným cieľom HDR obsahu. Farba vnímaná divákmi môže byť takisto skreslená kvôli vonkajšiemu zdroju svetla. Ak používatelia sledujú HDR obsah v celkom tmavom prostredí, môžu si vychutnať pôsobivý vizuálny zážitok, akoby boli v kine. Pri použití projektorov BenQ, ktoré podporujú farebný gamut DCI-P3, budú farby ešte bohatšie a presnejšie.

.Stanovenie vzdialenosti medzi projektorom a projekčnou plochou a výber typu projekčnej plochy: úpravy na dosiahnutie najlepšieho vizuálneho efektu

Veľkosť projekčnej plochy takisto ovplyvňuje jas projekcie. V rámci rovnakého projektora platí, že čím menšia je projekčná plocha, tým jasnejší je obraz, a naopak. Projekčná plocha s vyššou hodnotou zisku (index merajúci odrazivosť projekčnej plochy) zosvetlí premietaný obraz, zatiaľ čo projekčná plocha s nižšou hodnotou zisku stmaví temné oblasti a zobrazí väčšie množstvo čiernych detailov a zmien tónov.

Projektory BenQ podporujúce technológiu HDR-PRO sú tiež vybavené objektívom s funkciou zoomu, ktorý je ideálny na použitie v rôznych priestoroch. Používatelia si tak môžu dopriať najlepší audiovizuálny zážitok bez toho, aby museli príliš meniť usporiadanie interiéru. S cieľom stanovenia najlepšieho umiestnenia odporúčame pred inštaláciou použiť kalkulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti BenQ.

Stanovenie vzdialenosti medzi projektorom a projekčnou plochou

.Všetko je rovnako dôležité: HDR projektor, HDR prehrávač a HDR obsah

Ak si chcete plne vychutnať sledovanie HDR obsahu pomocou 4K projektorov, pripravte si 4K HDR prehrávač a 4K obsah vytvorený s využitím technológie HDR. Pri výbere obsahu odporúčame videá s vyšším jasom, vyšším kontrastom a sýtejšími farbami, ktoré ukážu plný potenciál HDR obsahu.

Aby vás HDR obsah skutočne uchvátil, potrebujete kvalitný HDR projektor.

V súčasnosti všetci poprední výrobcovia projektorov vyvíjajú HDR zariadenia. Vďaka vynikajúcemu technickému tímu sa spoločnosti BenQ darí poskytovať najautentickejší obraz z hľadiska jasu, kontrastu a podania farieb. Spoločnosť BenQ pomáha zákazníkom vychutnať si úžasný zážitok zo sledovania obsahu doma alebo kdekoľvek inde v kvalite, ktorá sa čoraz viac blíži skutočnému kinu.

Learn More

TOP