BenQ znalostné centrum

Oneskorenie na vstupe a výkon herného projektora

BenQ
2021/01/30

Pri vášnivých hráčoch závisí úspech od rozhodnutí urobených v zlomkoch sekundy. Z tohto dôvodu musia mať hráči istotu, že ich nič nebude v ich rozhodovaní obmedzovať, a to vrátane vybavenia používaného v rámci ich hernej zostavy. Náruživí hráči sú zvyknutí kupovať si najvýkonnejšie zariadenia, ktoré je možné nájsť – od príslušenstva až po hardvér. A výnimkou, samozrejme, nie sú ani zobrazovacie riešenia. 

V prípade hráčov usilujúcich sa o dosiahnutie ešte pôsobivejšieho zážitku však dochádza k rastúcemu trendu v podobe odklonu od tradičných televízorov/monitorov v prospech herných projektorov. Pre týchto hráčov je pri hľadaní ideálneho projektora jedným z hlavných kritérií používaných na posúdenie výkonu projektora jeho oneskorenie na vstupe.

 

Čo presne však oneskorenie na vstupe znamená? Ako sa meria oneskorenie na vstupe pri projektore? Ako je možné znížiť oneskorenie na vstupe pri projektore? Je oneskorenie na vstupe jediným zásadným a rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní výkonu projektora? Na tieto otázky sa v tomto článku pokúsime odpovedať.

Čo znamená oneskorenie na vstupe pri hraní hier?

Oneskorenie na vstupe čiže latencia označuje pri projektoroch čas medzi okamihom, keď projektor prijme audio/video signál zo vstupného zdroja (hernej konzoly), a okamihom, keď projektor skutočne premietne obraz zodpovedajúci tomuto signálu, čo môže v konečnom dôsledku spôsobovať javy, ako je oneskorenie alebo zasekávanie či trhanie obrazu. Kvôli tomuto javu a jeho vplyvu na vašu schopnosť hrať na najvyššej úrovni je nízky čas oneskorenia na vstupe jedným z hlavných faktorov, na ktoré je potrebné sa zamerať pri posudzovaní toho, či projektor podporí alebo naopak, obmedzí vaše herné schopnosti. Chcete totiž mať projektor, ktorý okamžite premieta obraz prenášaný z hernej konzoly a umožňuje vám tak robiť rozhodnutia v zlomkoch sekundy.

 

 

Je dôležité zmieniť, že čas oneskorenia na vstupe je niečo iné než reakčný čas. Reakčný čas označuje pri hraní čas medzi okamihom stlačenia tlačidla na ovládacom zariadení a vykonaním príslušnej akcie hernou postavou. Týka sa teda všetkého hardvéru, ktorý je súčasťou hernej zostavy, zatiaľ čo čas oneskorenia na vstupe sa vzťahuje iba na časť rovnice zahŕňajúcej vstupný signál a projektor.

Ako sa meria oneskorenie na vstupe pri projektore?

Po pochopení významu oneskorenia na vstupe je ďalším krokom zistiť, ako sa oneskorenie na vstupe meria a ako je možné tieto znalosti uplatniť pri výbere herného projektora. Pri väčšine herných projektorov je čas oneskorenia na vstupe uvedený v špecifikáciách produktu v jednotkách milisekúnd (ms). Pri projektore s uvedeným časom oneskorenia na vstupe 16 ms uplynie teda medzi prijatím signálu z hernej konzoly projektorom a premietnutím výsledného obrazu čas 16 ms. Niektorým sa to môže zdať ako nepatrný zlomok času, ale pre vášnivých hráčov môže ísť o otázku života alebo smrti (samozrejme obrazne povedané).

Výpočty použité na odvodenie samotnej hodnoty sú výsledkom rozlíšenia a obnovovacej frekvencie projektora v kombinácii s konštrukčným vyhotovením projektora. Z tohto dôvodu bude väčšina špecifikácií uvádzajúcich čas oneskorenia na vstupe zahŕňať také podmienky, za ktorých bola táto hodnota zmeraná. Medzi ne patrí napríklad rozlíšenie, obnovovacia frekvencia a akékoľvek relevantné použité video režimy. Pri porovnávaní projektorov by teda hráči mali vziať do úvahy všetky vyššie uvedené parametre.

 

Obdobne je aj obnovovacia frekvencia veľmi užitočným aspektom pri posudzovaní výkonu projektora. Presnejšie povedané vyjadruje obnovovacia frekvencia rýchlosť, s akou projektor zobrazuje jednotlivé snímky obrazu pri premietaní videa. Môžete ju v podstate považovať za snímkovú frekvenciu premietaného videa. Zatiaľ čo sa však snímková frekvencia obvykle meria v snímkach za sekundu (FPS), obnovovacia frekvencia sa meria v hertzoch (Hz), ide však v podstate o veľmi podobné parametre. Inými slovami platí, že projektor s obnovovacou frekvenciou 120 Hz premieta každú sekundu 120 snímok. Obnovovacia frekvencia je dôležitým faktorom výkonu projektora, pretože vyššia obnovovacia frekvencia, t. j. väčší počet premietaných snímok za sekundu, znamená obraz s čistejším a plynulejším pohybom a menším rozmazaním.

Ako je možné znížiť/zlepšiť oneskorenie na vstupe pri projektore?

Teraz už vieme, ako sa meria oneskorenie na vstupe a ako ho je možné zistiť v špecifikáciách projektora. Ako však má používateľ zaistiť, aby kúpený projektor dosahoval oneskorenie na vstupe uvedené v jeho špecifikáciách. Veľké množstvo herných projektorov na trhu obsahuje predkonfigurovaný rýchly režim, ktorý v prípade aktivácie pomáha znížiť oneskorenie na vstupe. Pri kupovaní projektora hráčom odporúčame dôkladne skontrolovať, či ich požadovaný projektor disponuje takým režimom. A po kúpe projektora takisto musia pamätať na to, aby ho aktivovali. Okrem toho tiež hráčom dôrazne odporúčame zvýšiť rýchlosť ich projektora vypnutím akýchkoľvek funkcií dodatočného spracovania obrazu, ako je korekcia lichobežníkového skreslenia, úprava pomeru strán obrazu a presnímkovania. Týmto spôsobom môžu ďalej podporiť funkciu rýchleho režimu a zaistiť, aby ich projektor využíval najvyššiu možnú úroveň výkonu.

Ako technológia BenQ GameMaestro prináša pôsobivejší herný zážitok?

Napriek všetkým vyššie uvedeným informáciám týkajúcim sa oneskorenia na vstupe je však pri kupovaní herného projektora potrebné zohľadniť celý rad ďalších aspektov, najmä ak je vaším cieľom dopriať si ešte pôsobivejší herný zážitok. Napríklad je dôležité venovať pozornosť presnosti farieb, celkovej kvalite obrazu a vykresľovaniu detailov projektorom. Spoločnosť BenQ sa preto rozhodla vyvinúť súbor funkcií s názvom GameMaestro™. GameMaestro spája funkcie, ako sú špeciálne režimy obrazu/zvuku a úpravy detailov navrhnuté špeciálne pre rôzne herné žánre v kombinácii s výkonným rýchlym režimom, ktorý znižuje oneskorenie na vstupe na minimum. 

Mýtus o 4K projektoroch s obnovovacou frekvenciou 240 Hz

Záverom je tiež dôležité hráčom pripomenúť, že značky propagujúce projektory s rozlíšením 4K a obnovovacou frekvenciou 240 Hz uvádzajú zavádzajúce tvrdenia. Takéto tvrdenia sú zavádzajúce, pretože tieto projektory nie sú v skutočnosti schopné dosahovať tieto výsledky súčasne. Aj keď dané projektory môžu ponúkať rozlíšenie 4K, ich hardvér poskytuje obnovovaciu frekvenciu 240 Hz, iba ak je rozlíšenie znížené na 1080p FHD. Označenie 4K a 240 Hz vedľa seba je teda nepresné a slúži iba na upútanie pozornosti. Ďalej je tiež nutné si uvedomiť, že v súčasnosti neexistujú žiadne herné konzoly schopné poskytovať na výstupe obsah s obnovovacou frekvenciou 240 Hz, takže kúpa projektora s obnovovacou frekvenciou 240 Hz na herné účely znamená utratiť peniaze navyše za funkciu, ktorá ešte niekoľko ďalších rokov nemusí byť v podstate príliš užitočná.

Odporúčané projektory na konzolové hranie

Zistiť viac

TOP