BenQ znalostné centrum

Ako zintenzívniť zážitok zo sledovania 4K HDR obsahu?

Technológia dynamickej clony (Dynamic Iris) zvyšujúca dynamický kontrast

BenQ
2020/11/10

Keď si chcete vychutnať vizuálne pôsobivé predstavenie, často vás pri filmovom materiáli ako najdôležitejšia vec napadnú farby. Okrem farieb je však pre vizuálne vyjadrenie rovnako dôležité aj používanie svetla a jeho vplyv na obraz. Kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami je možné využiť na zaistenie realistickejšieho dojmu z celkového obrazu a takisto aj na zintenzívnenie pocitov úžasu a údivu. Okrem zaujatia pozornosti divákov môže súhra medzi svetlom a tieňom dodať dvojrozmernému obrazu nádych trojrozmernosti a zaručiť väčšiu hĺbku pri scénach a lepšiu textúru pri zobrazovaných povrchoch. Všetky tieto faktory spolu prispievajú k silnejšiemu emočnému zážitku divákov.

Pri projektoroch s technológiou HDR je otázkou, ako zvýšiť dynamický kontrast s cieľom zaistenia hlbšej a detailnejšej čiernej a plnšej a autentickejšej bielej. Jednou z odpovedí je použitie dynamickej clony.

Čo je dynamická clona?

Dynamická clona je mechanizmus v projektoroch integrovaný medzi lampou projektora a objektívom, ktorý sa otvára alebo zatvára v závislosti od celkového jasu premietaného obrazu s cieľom úpravy prepusteného svetla. Pri svetlom obraze sa clona viac otvára a je širšia, aby umožňovala prechod väčšieho množstva svetla. Naopak, pri tmavom obraze sa clona zatvára kvôli zníženiu množstva prepusteného svetla.

Prečo používať dynamickú clonu?

Dynamická clona sa používa na jemné vyladenie premietaného obrazu tým, že umožňuje projektoru zvýšiť jeho natívny kontrast: inými slovami ide o rozdiel medzi najjasnejšou bielou, keď je clona plne otvorená, a najtmavšou čiernou, keď je clona zatvorená. Výsledkom je dosiahnutie prirodzene tmavých scén a maximálne svetlých scén.

Bez dynamickej clony

S dynamickou clonou

Bez dynamickej clony

S dynamickou clonou

Funkcia dynamickej clony

Technická konštrukcia dynamických clôn sa v rámci jednotlivých vyhotovení pri rôznych značkách a dokonca aj pri modeloch rovnakej značky veľmi líši. Cieľ je však rovnaký, a síce dosiahnuť efekt v podobe zvýšenia kontrastu. Niektoré projektory napríklad používajú zariadenie podobné centrálnej uzávierke pri fotoaparáte s pohybujúcimi sa lamelami zaisťujúcimi zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti clony na základe potrieb obrazu. Iné projektory využívajú nástroj podobný koliesku s postupne sa zmenšujúcou clonou, ktorá sa otáča a mení tak veľkosť otvoru s cieľom dosiahnutia efektu v podobe zvýšenia kontrastu.

Bez ohľadu na typ konštrukcie je základný princíp rovnaký: v rámci celkovej úrovne svetla vyprodukovanej lampou projektora zvyšujú alebo znižujú dynamické clony množstvo svetla prepusteného objektívom.

Samotné vyhotovenie dynamických clôn sa však značne líši.

Riešenie využívajúce dve dynamické clony

S cieľom ďalšieho zdokonalenia technológie dynamickej clony (Dynamic Iris) vyvinula spoločnosť BenQ riešenie využívajúce dve samostatné dynamické clony (Dual Dynamic Iris), ktoré spolupracujú na ešte jemnejšom vyladení množstva prepusteného svetla s cieľom dosiahnutia maximálneho natívneho kontrastu. Projektory s dvoma dynamickými clonami sú okrem pôvodnej dynamickej clony vybavené aj krokovou clonou v blízkosti objektívu, ktorá sama mení svoju veľkosť v závislosti od jasu obrazu. Týmto spôsobom poskytuje ďalšiu kontrolu nad prepusteným svetlom a zaisťuje premietanie ideálneho množstva svetla pre daný obraz.

Doplnkom k týmto mechanizmom je technológia Dynamic BlackTM od spoločnosti Texas Instruments, ktorá umožňuje projektoru vyhodnotiť úroveň jasu zdrojového obrazu s vyššou citlivosťou a presnejšie určiť, ako a kedy sa majú použiť clony projektora s cieľom optimalizácie svetelného výstupu a kontrastu.

Riešenie využívajúce dve dynamické clony
(vľavo: svetlý režim / vpravo: tmavý režim)

Learn More

TOP