ANSI lúmeny, lúmeny svetelného zdroja a LED lúmeny? Orientujte sa v rôznych jednotkách jasu

2022/02/01

Vo svete prenosných a miniatúrnych projektorov je najdôležitejšia schopnosť projektora produkovať zreteľne viditeľný obraz v akomkoľvek prostredí, či už ide o tmavo osvetlenú miestnosť alebo jasné vonkajšie prostredie. V dôsledku toho je jednou z hlavných špecifikácií, na ktorú by sa zákazníci pri skúmaní týchto typov projektorov mali zamerať, hodnota ich jasu. Ale čo si má aj ten najskúsenejší zákazník myslieť o tom, že sa špecifikácie jasu pri rôznych modeloch mnohokrát veľmi líšia a že rôzne značky používajú na uvedenie jasu pri svojich projektoroch rôzne spôsoby?

  

Zákazník sa tak môže veľmi ľahko stretnúť s tým, že projektor A propaguje hodnotu jasu 1 000 ANSI lúmenov, zatiaľ čo projektor B za porovnateľnú cenu udáva hodnotu jasu 2 400 LED lúmenov. Mali by sme teda veriť hodnote, ktorá je výrazne vyššia než ostatné, ako je to napríklad pri projektore B? Aký je rozdiel medzi rôznymi jednotkami, ako sú tie použité v našom príklade (ANSI lúmeny a LED lúmeny)? Ako sú na tom jednotlivé jednotky pri vzájomnom porovnávaní a malo by sa preferovať používanie niektorých z nich? Tento článok sa bude snažiť odpovedať na každú z týchto otázok, aby ste lepšie pochopili, ako rôzne projektory uvádzajú svoje úrovne jasu. Vďaka tomu budete môcť následne urobiť kvalifikovanejšie rozhodnutie.

Aké sú hlavné jednotky jasu projektora?

Na trhu s projektormi sa najčastejšie používajú jednotky jasu v podobe ANSI lúmenov, lúmenov svetelného zdroja a LED lúmenov. Aj keď vo všetkých prípadoch sú základnou mernou jednotkou lúmeny, čo je štandardná jednotka jasu v oblasti optiky, líšia sa vo svojej podstate v tom, čo vlastne merajú.

  

The Main Measures of Projector Brightness
Jas v ANSI lúmenoch

Jas v ANSI lúmenoch udáva hodnotu jasu svetla z projektora na základe definície Amerického národného ústavu pre normalizáciu (American National Standards Institute, ANSI). Obvykle sa zisťuje tak, že sa vykoná niekoľko meraní jasu (v lúmenoch) v rôznych bodoch na bielej obrazovke z danej vzdialenosti a ich spriemerovaním sa určí výsledná hodnota.

Jas svetelného zdroja

Jas svetelného zdroja, ako vyplýva z jeho názvu, sa vzťahuje na nameraný jas svetelného zdroja projektora, ktorým v závislosti od typu projektora môže byť lampa, LED zdroj alebo laserový zdroj. Jas svetelného zdroja sa od jasu v ANSI lúmenoch líši tým, že jas v ANSI lúmenoch meria jas svetla premietaného projektorom (teda svetla, ktoré prešlo procesom spracovania obrazu na projektore), zatiaľ čo jas svetelného zdroja meria jas priamo zo samotného svetelného zdroja ešte pred tým, než sa previedol na obraz ostatnými komponentmi projektora.

Jas v LED lúmenoch

Jas v LED lúmenoch je hodnota jasu používaná niektorými výrobcami LED projektorov, ktorá zohľadňuje tzv. Helmholtz-Kohlrauschov (HK) efekt. HK efekt označuje jav, keď ľudské oko vníma veľmi sýte farby ako jasnejšie, než objektívne sú. S ohľadom na HK efekt predstavuje jas v LED lúmenoch hodnotu, ktorá sa v skutočných lúmenoch snaží stanoviť pridaný jas, ktorý je výsledkom lepšieho farebného podania LED svetelného zdroja.

Helmholtz-Kohlrauschov (HK) efekt

HK efekt je jav pozorovaný predovšetkým pri farebných svetlách, keď ľudské oko vníma veľmi sýte (čiže „čistejšie“) farby ako jasnejšie než menej sýte farby alebo dokonca biele svetlo s rovnakým jasom. Projektory s čistejšími farbami preto vytvárajú pre diváka jasnejší obraz.

The Helmholtz-Kohlrausch (HK) effect_color
The Helmholtz-Kohlrausch (HK) effect_brightness

Porovnanie jednotiek jasu

Ako sa teda vzhľadom na prakticky nejednotný spôsob používania týchto jednotlivých hodnôt jasu pri propagácii produktov v nich vyznať a ako spolu súvisia? Je možné jednu hodnotu priamo porovnávať s inou? Než sa do tejto témy vôbec pustíme, je potrebné si povedať, že jas v ANSI lúmenoch je zďaleka najkonzistentnejšou a najspoľahlivejšou používanou hodnotou jasu, pretože ide o štandardizované meranie schválené medzinárodne uznávanou organizáciou. Následne si priblížime ostatné jednotky jasu vo vzťahu k jasu v ANSI lúmenoch, aby sme pochopili spôsob ich výpočtu a dôkladnejšie porozumeli všetkým z nich.

Marketingový jas/hodnota lúmenov: zámerné klamanie zákazníka

Pri niektorých zákazníkoch sa hľadanie projektora s najvyšším jasom často obmedzuje na čo najväčšie číslo pri špecifikácii jasu projektora. A tejto skutočnosti sú si niektoré značky veľmi dobre vedomé. Aby takýchto zákazníkov nalákali, uvádzajú tieto značky zámerne vysokú hodnotu jasu bez akéhokoľvek rozlíšenia, o aký typ jasu (ANSI lúmeny, lúmeny svetelného zdroja alebo LED lúmeny) ide. Táto skutočnosť môže u zákazníkov vzbudiť prehnaný dojem o schopnostiach daného projektora a následne môžu kvôli tomu urobiť zlý výber. V týchto situáciách odporúčame zákazníkom vždy sa uistiť, že typ jednotiek jasu, s ktorým pri danom projektore počítajú, je jasne uvedený, a takisto aby sa držali známych značiek so zavedenou povesťou.

Jas svetelného zdroja vs. jas v ANSI lúmenoch

Hodnoty jasu svetelného zdroja sú zjednodušene povedané vždy vyššie než hodnoty jasu v ANSI lúmenoch. Je to z toho dôvodu, že podľa definície jeho výpočet nezohľadňuje žiadnu stratu jasu, ku ktorej dochádza vnútri projektora v dôsledku procesu spracovania obrazu. Výsledné hodnoty tak nezahŕňajú degradačný vplyv, ktorý má na hodnotu jasu vnútorný mechanizmus fungovania projektora (napríklad percentuálny pokles spôsobený farebným kolieskom). Preto môže byť jas svetelného zdroja projektora vyšší než hodnota jeho jasu v ANSI lúmenoch, a to mnohonásobne.

Meranie jasu v ANSI lúmenoch

ANSI Brightness = (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9)/9 (lux) x A (m^2)

A (Area) = W * H (m^2)

ANSI Brightness Measurement

* Poznámka: Body L10, L11, L12, L13 sa nachádzajú v desatine vzdialenosti z rohu k bodu L5.

Je to tak špecifikované v norme ANSI IT7.228-1997.

Jas LED vs. Jas ANSI

Pokiaľ ide o hrubé porovnanie čísel, hodnota jasu LED pre projektor je tiež vždy vyššia ako jeho jas ANSI. Je to preto, že, ako už bolo uvedené, miera jasu LED sa snaží začleniť dodatočný jas, ktorý je výsledkom HK efektu.

Ako prevádzať jas v ANSI lúmenoch a jas v LED lúmenoch?

Na základe rôznych štúdií vyplýva, že HK efekt môže mať za následok 1,3- až 2,4-násobné zvýšenie jasu projektora oproti jasu nameranému v ANSI lúmenoch. V závislosti od posúdenia miery účinku HK efektu tak môže príslušná značka jednoducho vypočítať pri svojom projektore jas v LED lúmenoch vynásobením jasu nameraného v ANSI lúmenoch koeficientom 1,3 až 2,4.

Jas v ANSI lúmenoch: zlatý štandard na meranie jasu

ANSI-LUMENS VS LED-LUMENS

Z pohľadu značiek, ktoré sa snažia predať svoj projektor, je preto použitie jasu svetelného zdroja alebo jasu v LED lúmenoch na účely propagácie projektora omnoho zaujímavejšie, pretože zaisťuje výrazne vyššie číslo než v prípade jasu v ANSI lúmenoch. Mal by však spotrebiteľ takýmto praktikám veriť?

Pri jase svetelného zdroja spočíva riziko v tom, že nadsadené číslo presne neinformuje o jase výsledného premietaného obrazu (čo je koniec koncov dôvodom používania projektora) a nezohľadňuje účinnosť samotného projektora. V závislosti od konštrukcie projektora môže byť produkovaný obraz výrazne tmavší, než by človek na základe jasu svetelného zdroja očakával.

Riziko pri hodnote jasu v LED lúmenoch spočíva v tom, že aj vo vyššie zmienených štúdiách je posúdenie HK efektu vysoko subjektívne. Rozhodnutie, či vynásobiť hodnotu jasu v ANSI lúmenoch koeficientom 2,4 alebo koeficientom 1,3 s cieľom získania jasu v LED lúmenoch, je úplne ľubovoľné a výsledok tak z hľadiska presnosti nemusí nutne zodpovedať skutočnosti.

V konečnom dôsledku je teda typom jasu, podľa ktorého by sa mal zákazník vždy orientovať pri rozhodovaní o kúpe projektora, jas v ANSI lúmenoch. Okrem toho, že ide o medzinárodne uznávaný štandard, ide takisto o najpragmatickejšie meranie, ktoré v sebe neskrýva žiadne vyššie uvedené riziká.

Súvisiace články

button-add

Bol tento článok nápomocný?

Nie
TOP