BenQ znalostné centrum

3 fázy toho, ako fotografi a dizajnéri začlenia správy farieb do pracovného postupu

BenQ
2018/06/30

V poslednom článku „ Ako reprodukovať konzistentné farby naprieč rôznymi monitormi?“ sme stručne predstavili pojem správy farieb: model zachovania konzistentného vzhľadu farieb v rôznych zariadeniach. Ako ale vlastne začleňujeme pojem do pracovného postupu v reálnom svete?

Začnime tým, že sa pozriete na to, čo je pracovný postup na vytváranie farieb alebo obrázkov. Obrázok 1 znázorňuje typický pracovný postup na vytváranie farieb alebo snímok. Existujú tri etapy, a to tvorba/nasnímanie obrazu, spracovanie a zlepšenie obrazu a reprodukcia obrazu. Ak chcete, aby fungovala správa farieb, bude potrebné integrovať ju do toho istého pracovného postupu.

Obrázok 1: Typický pracovný postup správy farieb.

Pozrime sa na každú fázu podrobnejšie. Aby sme reprodukovali obraz, musíme mať obraz, s ktorým začneme. Preto je prvou fázou vytvorenie obrazu v elektronickej podobe. Existujú dva spôsoby, ako to dosiahnuť, jeden je nakresliť obrázok alebo ilustráciu pomocou počítača a druhý spôsob je zachytiť scénu pomocou digitálneho fotoaparátu. Hneď ako budeme mať obraz, určite by sme chceli urobiť obraz atraktívnejším alebo ho zmeniť podľa našich predstáv. Toto je stupeň zlepšenia. Po zdokonalení obrazu je finálnou fázou reprodukcia. Reprodukcia nie je obmedzená len na tlač, ale zahŕňa aj odoslanie snímky elektronicky, ako napríklad prenášanie snímok pomocou flash disku, odosielanie obrázkov prostredníctvom e-mailu a odosielanie obrázkov online, napríklad ich zdieľanie na Instagrame alebo Facebooku. Obrázok 2 znázorňuje príklad pracovného postupu riadenia farieb v praxi.

Obrázok 2: Príklad pracovného postupu riadenia farieb v reálnom svete.

Zariadenia uvedené v každej fáze predstavujú zariadenia, ktoré by mohli byť použité v tomto štádiu. Napríklad potrebujeme kameru na zachytenie scény, používame skener na digitalizáciu tlačeného obrazu alebo nakreslíme ilustráciu na počítači. Existujú rôzne zariadenia spojené s každou fázou, ale existuje jedno zariadenie, ktoré je spoločné pre všetky tri fázy. A verím, že už viete, o ktorom zariadení hovoríme. Áno, je to monitor. Prečo je toto zariadenie jediné, ktoré sa vyskytuje vo všetkých troch fázach? Pretože v súčasnosti je takmer 99,5 % umeleckých diel alebo obrázkov v digitálnej forme a, bohužiaľ, stále nemáme technológiu umožňujúcu ľuďom priamo zobrazovať digitálny obsah, napríklad pripojením SD karty do nášho mozgu. Stále potrebujeme zobrazovacie zariadenie na využívanie digitálneho obsahu a úplne najčastejšie používaným zariadením je monitor. Môžeme, samozrejme, tvrdiť, že by sa mohol použiť aj projektor, ale nemáme tu luxus, aby sme mali s nami veľkú, nepoškodenú stenu a temné prostredie. Preto by sa monitor mohol považovať za najdôležitejší nástroj používaný v pracovnom procese riadenia farieb.

Dôvodom, prečo je monitor najdôležitejším nástrojom pri práci s riadením farieb je to, že ľudia sa spoliehajú na videnie farieb zobrazených na ňom, aby posúdili, či sa im páčia, alebo nie. Obrázok 3 ilustruje túto myšlienku. Ak sa na monitore zobrazí zelenkavý obraz odtieňa pleti, upravili sme obraz znížením zelenej farby, aby sme prirodzene zväčšili odtieň pleti. Nemohli sme však zistiť, či je zelenkavá odchýlka zo súboru, alebo či je z monitora samotného. Ak je zo súboru, potom zníženie zeleného tónu bude mať za následok dobrý, prirodzene vyzerajúci obraz tónu pleti na iných monitoroch. Ak je ale zelenkavý odliatok z monitora, potom zníženie zeleného tónu bude mať za následok obraz s veľmi malým zeleným tónom, ktorý nebude na ostatných monitoroch vyzerať príjemne ani prirodzene. Preto pravidelné kalibrovanie monitora môže znížiť riziko vzniku nadmerne alebo nesprávne nastavených snímok.

Ako by mali tvorcovia obrázkov začleniť správu farieb do svojho pracovného procesu? Najprv nám dovoľte definovať tvorcu obrázkov. Každý, kto vytvorí obrázok, patrí do tejto kategórie, ako napríklad fotograf, ilustrátor a dizajnér. Obrázok 4 znázorňuje typický pracovný postup pre dizajnérov. Dizajnéri majú zvyčajne myšlienku alebo „obraz“ vo svojej mysli a používajú počítač s kresliacim tabletom na „kresliace“ práce v softvérových aplikáciách. Monitor poskytuje „spätnú väzbu“ výkresov, takže dizajnéri vedia, ako vyzerá obrázok a či má správny umelecký zámer. Takže nie je pochýb o tom, že vidieť správne farby je rozhodujúce pre dizajnérov, aby posúdili, či práca odráža to, čo majú na mysli. Monitor, ktorý používajú, sa preto musí kalibrovať na zjednotenú množinu parametrov, aby sa zaistilo, že všetka práca je vytvorená a zobrazená za rovnakých podmienok a aby sa zabránilo tomu, čo je znázornené vyššie.

Obrázok 3: Ľudia sa spoliehajú na videnie farieb, aby posúdili, či sa im páčia alebo nie.

Obrázok 4: Typický pracovný postup riadenia farieb dizajnéra.

Po kalibrácii monitora sa vytvorí profil ICC pre daný monitor. Tento profil ICC by sa mal poslať spolu s obrázkom, aby ostatní v pracovnom procese správy farieb mohli replikovať prostredie, kde bol pôvodný obrázok vytvorený. Inými slovami, iní si môžu prezerať tie isté farby, ako pôvodný dizajnér, a uistiť sa, že pôvodný umelecký zámer sa dá zachovať. Podrobnosti o tom, ako to možno dosiahnuť pomocou profilu ICC, budú podrobne vysvetlené v nasledujúcich článkoch.

Čo sa týka fotografov, pracovný tok je o niečo komplikovanejší, ako vidíte na obrázku 5. Keď chce fotograf „zachovať“ vzhľad skutočnej scény, musí umiestniť do scény farebnú kontrolnú pomôcku a pomocou expozimetra určiť správnu clonu a rýchlosť uzávierky. Nie je prekvapením, že existuje ICC profil spojený s konkrétnym fotoaparátom, ktorý používa, a profil ICC by sa mal zachovať aj počas pracovného postupu. Profil ICC môže byť stiahnutý buď z webovej stránky výrobcu, alebo môže byť vytvorený pomocou kontroly farieb a zobrazovacej kabíny.

Obrázok 5: Typický pracovný postup správy farieb fotografa.

Ak sa skener používa na digitalizáciu tlačeného obrazu, všetko, čo potrebujete, je dobrý skener s pripraveným ICC profilom. Rovnako ako digitálny fotoaparát, profil ICC skenera možno stiahnuť z webovej stránky výrobcu alebo ho môžete vytvoriť pomocou kontrolnej farby so spektrofotometrom. Spektrofotometer je zariadenie, ktoré meria farby na substráte spektrálne a poskytuje presné meranie. Obe tieto metódy vyžadujú premenu farieb na monitory, ak niekto chce vidieť správne obrázky. Transformácia farieb sa vykonáva buď vo vnútri softvérovej aplikácie, alebo v operačnom systéme. Napriek tomu by mal byť monitor určite kalibrovaný, aby používateľ mohol vnímať správnu farbu.

Zistili sme, aký je typický pracovný postup pre správu farieb a jej tri hlavné fázy. Taktiež sme skúmali, ako začleniť riadenie farieb do pracovného postupu dizajnérov a fotografov. V ďalšom článku sa budeme zaoberať ďalšími podrobnosťami o pracovnom postupe riadenia farieb na zdokonalenie obrázkov a reprodukciu obrázkov.

Zistite viac o presnej farbe

TOP