BenQ znalostné centrum

Monitory DesignVue a PhotoVue s osvedčením Pantone Validated Now

BenQ
2019/06/25

Čo je to Pantone a systém farieb Pantone Matching System?

Organizácia Pantone sa považuje za celosvetovú autoritu v oblasti komerčnej reprodukcie farieb. Od 60. rokov 20. storočia štandardizovala viac ako 10 000 farieb pre dizajnérov a vývojárov produktov. V roku 1963 organizácia Pantone zmenila tlačiarenské odvetvie, keď vytvorila systém farieb Pantone Matching System, čím efektívne definovala nový štandard reprodukcie farieb.

Systém PMS organizuje štandardy farieb prostredníctvom vlastného systému číslovania a palety farebných čipov, ktoré sa stali symbolom farieb a samotného dizajnu. Systém predstavuje univerzálne vyjadrenie farieb a umožňuje presné uskutočňovanie rozhodnutí týkajúcich sa farieb vo všetkých fázach pracovného postupu, od dizajnérov až po výrobcov. Používa sa vo všetkých oblastiach, od grafického dizajnu až po produkciu videa v rozlíšení 4K.

Čo je to osvedčenie Pantone Validated?

Osvedčenie Pantone Validated prináša celosvetovo známe štandardy farieb organizácie Pantone do elektronických zariadení. Označuje schopnosť zariadenia využívajúceho farby presne vykresľovať farebný rozsah Pantone.

Monitory schválené v rámci programu Pantone Validated posudzujú technici na základe vedeckých poznatkov o farbách a pomocou pokročilej technológie X-Rite, aby ohodnotili profesionálne a výrobné zariadenia. Monitory DesignVue a PhotoVue značky BenQ ponúkajú integrovanú korekciu farieb a exkluzívnu technológiu AQCOLOR spoločnosti BenQ, aby zaručili vynikajúcu vernosť presnosti farieb vrátane odskúšanej kvality pri dosahovaní farieb, ktoré zodpovedajú systému farieb Pantone Matching System.

Ako osvedčenie Pantone Validated zlepší moje pracovné postupy?

Zabezpečenie toho, aby vzhľad farieb v tlačených alebo hotových produktoch zodpovedal farbám zobrazeným na obrazovke počas výrobného procesu, pomáha odrážať pôvodný konštrukčný zámer.

Profesionáli, ktorí považujú presnosť farieb za kritický faktor v technológii zobrazovania alebo vo výstupných zariadeniach, by mali hľadať modely testované a schválené organizáciou Pantone.

TOP