BenQ znalostné centrum

Čo je „presná“ farba?

2018/02/15
Čo je farba?

V sietnici nášho oka sú dva typy buniek, ktoré sú zodpovedné za naše vnímanie farby: tyčinka a čapík. Čapíky, ktoré sú citlivé na farbu, fungujú najlepšie pri jasnom svetle. Existujú v troch formách, z ktorých sa každá líši vo vlnovej dĺžke absorbovaného svetla (LMS). Tyčinky sú na druhej strane citlivé na intenzitu svetla. V ľudskom oku umožňujú tyčinkové bunky rozlíšiť a určiť objekty v tme. Keďže ich citlivosť na svetlo je lepšia ako u čapíkových buniek, naša schopnosť vnímať farbu predmetov v oblasti s nízkym svetlom je slabá.

Čo je svetlo?

Vnímanie farieb vyžaduje svetlo. Keď svetlo zasiahne objekty, niektoré lúče sa absorbujú a niektoré sa odrážajú. Výsledná farba videná divákom je spôsobená odrazenými vlnovými dĺžkami. Vlnové dĺžky, ktoré vidí ľudské oko, patria do časti viditeľného svetla elektromagnetického spektra. Farby sa pohybujú v rozsahu od krátkych vlnových dĺžok po dlhé vlnové dĺžky začínajúce fialovou, po ktorej nasleduje modrá, zelená, žltá, oranžová a končí červenou farbou.

Rozdiely vo farebnom vnímaní

Vzhľadom na to, že sú mierne biologické rozdiely medzi ľuďmi, bude sa líšiť aj to, ako vnímame a rozpoznávame farby. Preto sa určenie farby objektu stáva subjektívne. Napríklad vezmite si toto políčko nižšie, niektorí môžu označovať jeho farbu ako modrú, niektorí môžu povedať, že sa zdá zelená a osoby venujúce sa farbám môžu povedať, že je to azúrová. Pre priemerného človeka by bolo pravdepodobne nemožné poskytnúť presný popis farby objektu.

Musíme sa spoľahnúť na kvantitatívne metódy na presné oznamovanie a zdokumentovanie farby objektu. Farebný priestor je termín, ktorý používame na kolektívne definovanie rozsahu farieb, ktoré sa zobrazujú na monitoroch, vyrobené tlačiarňami, alebo ktoré môžu byť zachytené kamerami, aby sme vymenovali len niektoré. Bežne používané farebné priestory zahŕňajú RGB, CMYK, HSV, CIEXYZ, CIEL*a*b*.

Skutočná farba je potom presné farebné zastúpenie pôvodného obrazu v skutočnosti.

TOP