BenQ znalostné centrum

Čo je to technológia BenQ AQCOLOR?

BenQ Color Technology Lab
2019/08/13

Technológia AQCOLOR je patentovaná technológia vyvinutá spoločnosťou BenQ na zobrazovanie presných farieb na profesionálnych monitoroch pre príslušných používateľov. Spoločnosť BenQ očakáva, že hlavnou výhodou pre používateľov budú „farby, ktorým môžete veriť“. Cieľom je, samozrejme, presná reprodukcia farieb. Ale ako definovať „presnú reprodukciu“, ako dosiahnuť presnú farbu a ako dokázať, že sa ju podarilo dosiahnuť? Toto sú otázky, ktoré musíme zodpovedať v tomto článku.

Technológia AQCOLOR pozostáva zo štyroch zložiek, známych ako štyri piliere technológie AQCOLOR. Každou zložkou sa budeme podrobne zaoberať v nasledujúcich odsekoch:

Priemyselné štandardy

Splnenie priemyselného štandardu je prvým krokom v technológii AQCOLOR, pretože v priemyselnom štandarde sú definované všetky požiadavky na farbu a špecifikácie. Priemyselné štandardy definujú cieľovú hodnotu, na ktorú by sa mal monitor nastaviť alebo kalibrovať. Organizácia ITU-R napríklad v roku 1990 schválila štandard Rec. 709, ktorý obsahoval nasledujúce špecifikácie farieb:

Existuje mnoho rôznych priemyselných štandardov, s ktorými technológia AQCOLOR dosahuje súlad a Rec. 709 je iba jedným z nich. V odvetní grafického dizajnu sa bežne používajú štandardy Adobe RGB a sRGB. Vo filmovom priemysle dominoval štandard Rec. 709, ale vďaka rozvoju technológií digitálneho kina sa hlavným štandardom v odvetví stal štandard DCI-P3. V televíznom priemysle boli v minulosti populárne štandardy NTSC a PAL, ale v súčasnosti sa používa prevažne Rec. 709. Najväčším rozdielom v týchto štandardoch je farebný gamut, ktorý popisuje rozsah farieb, ktoré zariadenie dokáže reprodukovať.

Obrázok 2. Color Gamuts

Aby spoločnosť BenQ splnila všetky priemyselné štandardy, poskytuje optimálnu hardvérovú konfiguráciu, s cieľom vytvoriť kompletný sortiment profesionálnych monitorov. To zahŕňa 10 bitový panel s 12/14 bitovou LUT na vytvorenie plynulého prechodu palety a ultranízku Delta E na vernú reprodukciu štandardných farieb.

Figure 3. Standard LUT and 14 bit LUT & 3D LUT

Zobrazovanie podrobností

Každý, komu záleží na farbách, vykoná kalibráciu svojho monitora. To platí aj pre výrobcov monitorov. Nikto iný však nevykonáva takú serióznu kalibráciu ako spoločnosť BenQ! Kalibrácia neznamená iba umiestnenie meracieho zariadenia na panel, ale zahŕňa tiež jednotnosť celej zobrazovanej oblasti a spôsob zjednotenia výsledkov meraní z rôznych meracích zariadení.

Prečo je dôležitá jednotnosť celej zobrazovanej oblasti? Dôvodom je to, že keď sa pozeráme na monitor, nepozeráme sa iba na jedno miesto monitora, ale na celú zobrazovanú plochu. Keď umiestnime objekt do stredu monitora, očakávame, že bude vyzerať rovnako na všetkých ostatných miestach monitora. Avšak, nikdy to nie je tak. Ak na typickom monitore zobrazíme úplne biele pozadie, určite uvidíte niekoľko tmavých odtieňov tak, ako to znázorňuje obrázok 4. Je to spôsobené nedostatočným rozptylom svetla z panelu. Jedinečná technológia kompenzácie jednotnosti 1. a 2. generácie spoločnosti BenQ však dokáže tento jav eliminovať. Všetko, čo vidíte, je biele pozadie bez tmavých odtieňov. Z tohto dôvodu je teraz možné zabezpečiť, že farby objektu ostanú rovnaké.

Obrázok 4: Napravo je typický monitor a naľavo je monitor s technológiou kompenzácie jednotnosti spoločnosti BenQ

V továrni je na každú výrobnú linku k dispozícii jedno meracie zariadenie a zvyčajne existuje viac ako jedna výrobná linka. Aj keď sa meracie zariadenia dôkladne kalibrujú pred každým použitím, stále existujú nezrovnalosti, ktoré by mali za následok odlišný vizuálny vzhľad. Výsledkom je, že keď si používateľ zakúpi dva alebo viac kusov toho istého modelu, po zapnutí obraz nemusí vyzerať rovnako. Vďaka patentovanej technológii konzistencie farieb spoločnosti BenQ sú meracie zariadenia zosúladené a skalibrované zariadenia budú vyzerať rovnako. Takže používatelia sa nemusia obávať, že obraz monitorov nebude vyzerať rovnako. Pre monitory radu SW a PW dokonca ponúkame funkciu hardvérovej kalibrácie. Ak v neskoršej fáze začnú výsledky kalibrácie vo výrobe kolísať, funkcia hardvérovej kalibrácie dokáže zabezpečiť presnosť farieb, ktorá spĺňa priemyselné štandardy, a to pomocou kalibrátora podľa vášho výberu.

Garancia výkonnosti pri prvom použití

Chápeme, že každý používateľ túži používať náš produkt. Z tohto dôvodu my aj vy považujeme výkon pri prvom použití zariadenia za mimoriadne dôležitý. Preto sme vynaložili veľké úsilie na vyladenie našich predvolených režimov vrátane štandardného režimu, režimu Adobe RGB, sRGB a DCI-P3. Ako však používateľom dokážeme, že režimy sú prispôsobené tak, aby spĺňali štandardy? Tu vstupuje do hry správa o kalibrácii vo výrobe. Každé zariadenie má svoju vlastnú správu o kalibrácii vo výrobe s uvedeným sériovým číslom zariadenia. Príklad správy o kalibrácii vo výrobe je uvedený na obrázku 5. V správe sú jasne uvedené nasledujúce položky, ktoré preukazujú výkonnosť:

Figure 5: BenQ Calibration Report / *Uniformity is available on selected models

Osvedčenie udelené treťou stranou

Vďaka technológii AQCOLOR získali profesionálne monitory značky BenQ osvedčenie Pantone Validated a Calman. Sú to osvedčenia týkajúce sa farieb vydané treťou stranou a v niektorých prípadoch je spoločnosť BenQ prvou spoločnosťou, ktorá získala toto ocenenie. Tento úspech sme dosiahli vďaka produktom a technológii AQCOLOR.

Spoločnosť BenQ vyvíjala technológiu AQCOLOR niekoľko rokov a vývoj stále pokračuje. Technológia AQCOLOR je založená na splnení priemyselných štandardov, na dôraze na zobrazovanie detailov a garancii výkonnosti pri prvom použití. Technológia je overená prostredníctvom osvedčení vydaných tretími stranami, ako je napríklad osvedčenie Pantone Validated a Calman. Cieľom je prinášať viac produktov, ktoré dokážu splniť sľub „farby, ktorým môžete veriť“.

Figure 6: BenQ AQCOLOR Technology

TOP