BenQ znalostné centrum

Aký je ideálny jas monitora fotografa?

BenQ
2019/07/09


Fotografi zvyknú mať na svojich monitoroch nastavenú preferovanú úroveň jasu. Dôvodom ich rozhodnutia je zvyčajne to, že musia tráviť dlhé hodiny úpravou fotografií a uprednostňujú prácu v tmavom prostredí. Jas však môže mať vplyv na presnosť vašich výsledkov.

Zistili ste niekedy, že vaše vytlačené fotografie nevyzerajú rovnako ako na obrazovke, a to ani v prípade, ak máte skalibrovaný monitor? Dôvodom je to, že jas ovplyvňuje vzhľad farieb na obrazovke a kalibrovanie presnosti monitora je iba polovicou úlohy.

Prečo je jas dôležitý


Jas predstavuje čoraz dôležitejšiu vlastnosť monitorov. V oblasti video obsahu je jas čiastočne zodpovedný za dosiahnutie kvality v rozlíšení HDR. Pri práci s fotografiami sa vďaka jasu dosahujú živšie farby na obrazovke. Z tohto dôvodu sa mnohí výrobcovia monitorov zameriavajú na čo najväčšie zvyšovanie počtu jednotiek jasu v monitoroch, aby svoje produkty mohli prezentovať ako technologicky vyspelejšie

Pre profesionálov, pre ktorých sú farby mimoriadne dôležité, to nemusí nevyhnutie predstavovať prínos. Aj keď vyšší jas môže vylepšiť zobrazenie vecí na obrazovke, môže dôjsť k neúmyselnému ovplyvneniu presnosti farieb. Obrazovky a tlačiarne zobrazujú obraz veľmi odlišnými spôsobmi a dosiahnutie čo najväčšej zhody znamená vykonať úpravy veľmi dobre definovaných parametrov.

Okrem špecifikácií farebného priestoru a kalibrácie je nastavenie jasu ďalším krokom, ktorý musíte urobiť, aby ste dosiahli čo najpresnejšie výsledky.

what-is-the-ideal-brightness-of-a-photographers-monitor-ani mated


Ak vaše výtlačky nevyzerajú rovnako ako obraz na skalibrovanom monitore, zvážte úpravu jasu.

 

Aký je ideálny jas?


V rámci dokumentu Adobe RGB (1998) Color Image Encoding existuje časť, ktorá sa zaoberá „referenčnými podmienkami zobrazovania“. To znamená, že na dosiahnutie optimálnych výsledkov sa okrem referenčného monitora musia kontrolovať aj podmienky zobrazovania.

Pokiaľ ide o úroveň jasu, v dokumente sa uvádza: „Úroveň jasu bielej farby zobrazenej na referenčnom farebnom monitore je 160,00 cd/m2“. To znamená, že ak chcete dosiahnuť výsledky stanovené štandardom Adobe RGB, mali by ste nastaviť jas monitora na 160 cd/m2 alebo čo najbližšie k tejto hodnote.

Záver

Používanie monitora s presnými farbami je len polovicou postupu na dosiahnutie presnej tlače. Druhou polovicou je uistiť sa, že podmienky zobrazovania zodpovedajú pôvodným špecifikáciám štandardu Adobe RGB. Nastavenie jasu monitora na správnu úroveň (okrem iných faktorov) zabezpečí, že farby na výtlačkoch budú vyzerať rovnako ako na obrazovke.

Všetky naše monitory radu AQCOLOR SW majú predvolenú hodnotu jasu 150 cd/m2, čo znamená, že z vašej strany nie sú potrebné žiadne úpravy. Bez ohľadu na maximálny jas monitora AQCOLOR, ktorý si vyberiete, si môžete byť istý, že vďaka predvolenému nastaveniu jasu budú farby vyzerať správne.

TOP