Policy Center
Ktoré nevyhnutne potrebné súbory cookie spoločnosť BenQ využíva?


Stránka aktualizovaná: 14 August 2018

Zoznam nevyhnutne potrebných súborov cookie

Tento zoznam sa priebežne aktualizuje, preto odporúčame ho z času na čas skontrolovať.

Názov súboru cookie
Na čo slúži?
Názov súboru cookie

ASP.NET_sessionid

Clubbenqtoken

Clubbenqtokenlastverify

Userblacklisted

user

Na čo slúži?
Store the information for member login and log out 
Názov súboru cookie
locale_homepage
Na čo slúži?
IP detection for local homepage
Názov súboru cookie

ApplicationGatewayAffinity

PHPSESSID

_hjShownFeedbackMessage

form_key

mage-cache-sessid

mage-cache-storage

mage-cache-storage-section-invalidation

mage-messages

mage-translation-file-version

mage-translation-storage

private_content_version

section_data_ids

Na čo slúži?
Provide the information for online store mini cart and buying function.
Názov súboru cookie

s_cc

s_fid

JSESSIONID

Na čo slúži?
Necessary cookies are essential for user to move around the website and use its features.
Názov súboru cookie

agree_cookie

eu_agree_cookie

Na čo slúži?
Stores current user's cookies settings preference.

TOP