Pris Kvantitet

BenQ CinematicColor Deliver Colors as Every Director Envisioned in Movies

Introducing BenQ CinematicColor Technology

BenQ
2021/03/30

True colors evoke feelings of sorrow, joy, romance and thrills by preserving the original image. BenQ home cinema projectors embody our belief in “Convey the truest color and impart the deepest feelings to the viewer.” Our THX and ISF dual-certified engineering delivers 100% Rec. 709 color gamut for perfect color consistency. Our top projectors achieve the DCI-P3 wide color gamut, and only BenQ provides calibration reports, proving a Delta E performance of less than 3 to reproduce the authentic colors of every film, blockbuster to indie gem.

BenQ Ensures Color Accuracy for CinematicColors Projectors

Color perception can be subjective - some may see red while others see pink. The Rec. 709 color standard was created by the ITU (International Telecommunication Union) for TV, movie, and A/V industries to ensure all HD equipment including displays, DVD, and Blu-ray uses the same color gamut, resolution, frame rate, and video specifications.

Rec.709 Color Space

Rec. 709 uses specific red, green, and blue colors and illuminant D65 (6500k) for the white point to build a standardized color space and reproduce accurate color gamut and grayscale.

DCI-P3 Color Space

DCI-P3 is a common RGB color space for digital movie projection in the American film industry. Often referred to as "wide gamut," DCI-P3’s range is 26% larger than sRGB/Rec.709. DCI-P3 is expected be adopted in television systems and home cinema as a step towards implementation of the significantly wider Rec. 2020.

D65: The Standard Daylight Illuminant

Used by Rec. 709 as its white point, Illuminant D65 is a commonly used standard defined by the International Commission on Illumination (CIE) to represent average daylight with a correlating color temperature of approximately 6500K.

The Art and Craft of Home Cinema Projectors

What does light try to bring out? What is true color? What does BenQ really care about? BenQ pursues the truest, most authentic image, so the story comes across just as the director intended.

Chapter 1:The Essence of True Color

Chapter2: Working in Perfect Harmony

Chapter 3: An Expert Eye on Film Color

Only BenQ Provides a Factory Calibration Report

Using special instruments and software, each CinematicColor™ projector is tested and adjusted for precise D65 color temperature, gamma, black level, white level, neutral gray, RGBCMY color tracking, hue, saturation, brightness, and output from different interfaces based on ITU-R Rec. 709. Collecting all data for individual CinematicColor™ factory calibration reports, we are the industry’s only brand to adopt such high standards of color gamut and gamma calibration to exceed Rec. 709 standards. 

*Factory calibration reports included with CinePro and CinePrime series, except X12000, W8000, W3000

Software Optimization

Production Line Quality Control

Endast sanna färger förmedlar djupa känslor

Äkta färger väcker känslor av sorg, glädje, romantik och spänning genom att bevara den ursprungliga bilden. BenQs hemmabioprojektorer förkroppsligar vår tro att ”återge den sanna färgen och förmedla de djupaste känslorna till tittaren”. Våra THX- och ISF-certifierade tekniker ger 100 procent färgskala enligt Rec. 709 för perfekt färgprecision. Våra bästa projektorer har en färgskala som uppfyller DCI-P3, och endast BenQ tillhandahåller kalibreringsrapporter, vilket visar Delta E*-prestanda på mindre än 3 för att återge Hollywoodfilmers sanna färger.

BenQ projektor

Övrigt

Delta E: Färgskillnaden

Delta E beräknar och kvantifierar skillnaden mellan en referensfärg och projektorns faktiska färg som försöker likna den, baserat på L*a*b-koordinater. Ett Delta E-värde utgör "en skillnad i synupplevelse”, där ett värde på 1,0 är den minsta färgskillnaden det mänskliga ögat kan uppfatta, och ett Delta E-värde på mindre än 1,0 är omöjligt att uppfatta.

Ledande ljuskälleteknik med vågformsanalys

Sinnesintryck kommer från verkligheten. CinematicColor™-tekniken möjliggör återgivning av de renaste färgerna och kompromissar inte med några maskinvarudetaljer som rör bildgenerering. BenQs FoU använder sig av ny ledande ljuskälleteknik med strikt vågformsanalys för att säkerställa att färgtemperaturen på det projicerade ljuset återger den ultimata färgen på färgskalan Rec. 709.

Sensation comes from reality. CinematicColor™ technology enables reproduction of the purest colors, sparing no hardware details related to imaging. BenQ R&D utilizes new leading light source technology with strict waveform analysis to ensure that the color temperature of projected light accurately reproduces the ultimate color of the Rec. 709 color gamut.

Ursprunglig behandling

Rek. Bearbetning i 709-läge

Bearbetning i läge för hög ljusstyrka

Noll ljusspill med BenQs optomekaniska struktur

Ljus kan skapa vackra bilder, men kan även skada färgen. För noggrann ljuskontroll har BenQs FoU eliminerat ljusspill från projektorn för en helt ”svart” effekt för att uppnå bättre ANSI-kontrast och djupt skiktade 3D-bilder. Genom att säkerställa att allt ljus från källan når DMD-chippet och projektionslinsen använder vår optomekaniska struktur en speciell värmebeständig matt färg och noggrant polerade linser för att uppfylla kraven i färgskalan Rec. 709.

Light can form beautiful images, but can also damage color. For precise light control, BenQ R&D eliminates projected light overflow for an absolute “black” effect to achieve better ANSI contrast and deeply-layered 3D images. Ensuring all light from the source reaches the DMD chip and projection lens, our opto-mechanical structure uses special heat resistant matte paint and meticulously-polished lenses to fulfill Rec. 709 color gamut requirements.

Myten om hög kontrast

När man tittar på projicerade filmer är kontrastupplevelsen en effekt som skapas av en serie med enskilda bildrutor. ANSI intrabildkontrast utvärderar på ett mer effektivt sätt kontrasten för en serie bilder istället för det vanliga FOFO-kontrastförhållandet. Eftersom det är osannolikt att en skärm ändras från helsvart till helvit vid normal visning, är en projektor med hög ANSI-kontrast överlägsen vad gäller fältdjup och 3D-effekter.

When watching projected movies, contrast perception is an effect produced by a series of single frames. ANSI Intra-Image Contrast more effectively evaluates the contrast of a series of images instead of common FOFO contrast ratio techniques. Because it is unlikely that a screen will change from full black to full white in normal viewing, a projector with high ANSI contrast delivers superior depth of field and 3D effects. 

BenQ DLP-projektorer

Icke-DLP-projektorer

Läs mer om hemmabio

BenQ Cinematic Color för färger enligt regissörernas vision

2018/08/15
BenQ CinematicColor för färger enligt regissörernas vision
Vad är färgnoggrannhet

Färguppfattning kan vara subjektiv – vissa kan se rött där andra ser rosa. Färgstandarden Rec. 709 skapades av ITU (International Telecation Union) för TV-, film- och ljud- och bildbranscherna för att säkerställa att all HD-utrustning, inklusive skärmar, DVD:er och Blu-ray-enheter använder samma färg-, upplösnings-, bildhastighets- och videospecifikationer.

Färgkartan Rec. 709

Rec. 709 använder specifika röda, gröna och blå färger och illuminant D65 (6500k) för den vita punkten för att skapa en standardiserad färgkarta och återge korrekt färgskala och gråskala.

Färgkartan DCI-P3

DCI-P3 är en vanlig RGB-färgkarta för digital filmprojektion från den amerikanska filmbranschen. DCI-P3-kartans omfång är ofta 26 procent större än sRGB / Rec. 709 och kallas ofta för ”bred färgskala”. DCI-P3 förväntas användas i TV-system och hemmabio som ett steg mot implementering av den avsevärt bredare Rec. 2020.

D65: Standard Daylight Illuminant

Vid användning av Rec. 709 som dess vita punkt, är Illuminant D65 en vanlig standard som definieras av International Commission on Lighting (CIE) för att representera genomsnittligt dagsljus med en korrelerad färgtemperatur på cirka 6500 K.

100-procentig Rec. 709-färg börjar
med ljuskällan
Återskapa den sanna färgen med Pure-Color-beläggning med precision på nanometernivå
Färghjulet RGBRGB

Av alla DLP-projektorkomponenter har färghjulet störst effekt på färgen. För att uppnå perfekt balans mellan färgnoggrannhet och ljusstyrka krävs hög precision och sträng kvalitetskontroll. Eftersom även skillnader i nanometer skapar stora skillnader i färgspektrum använder BenQ CinematicColor™ exakta referenser på nanometernivå för att testa över 20 kombinationer av färghjulsvinkel och beläggning. Varje färghjul är noggrant tillverkat med högrena färgbeläggningar för att uppfylla Rec. 709-standardens färgskalekrav och återge den verkliga färgen på Hollywoodfilmer.

BenQ Rec. 709

Övrigt

Bör bioprojicering vara så ljusstark som möjligt?

För att en hemmabio ska vara riktigt biolik, kan överdriven ljusstyrka minska den dynamiska kontrasten och orsaka svärta och färgreduktion. Korrekt projektionsljusstyrka beror på omgivande belysning, projektionsavstånd, ögonkomfort samt skärmens livslängd och prestanda. Ett ljusstyrkeintervall på 12–22 fL (fot-lambert) har av Society of Motion Picture & TV Engineers (SMPTE) vetenskapligt fastställts vara optimalt och används av biografer runt om i världen. För hemprojektorer med en 120-tumsskärm med en förstärkning på 1.0 är den optimala ljusstyrkan 1000 till 2000 ANSI-lumen.

Endast BenQ tillhandahåller en fabrikskalibreringsrapport

Med hjälp av specialinstrument och programvara testas och justeras varje CinematicColor™-projektor för exakt D65-färgtemperatur, gamma, svartnivå, vitnivå, neutral grå, RGBCMY-färgspårning, nyans, mättnad, ljusstyrka och utdata från olika gränssnitt baserat på ITU-R Rec. 709. Vi inhämtar alla data för enskilda CinematicColor™-kalibreringsrapporter och är ensamma i branschen om att ha anammat så höga standarder för färgskala och gammakalibrering att vi överskrider Rec. 709-standarderna.

*Fabrikskalibreringsrapporter ingår i CinePro- och CinePrime-serierna, förutom X12000, W8000, W3000.

Programvaruoptimering

Kvalitetskontroll för produktionslinje

Jämför


*Fabrikskalibreringsrapporter ingår i CinePro- och CinePrime-serierna, förutom X12000, W8000, W3000.
**ISFccc®-certifiering förutom W1090, W1050.

Var den här artikeln hjälpsam?

Ja Nej

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på våra produktlanseringar, kommande nyheter och exklusiva förmåner.

Prenumerera
TOP