BenQ Knowledge Center

Vad är färgtemperatur för något? Hur påverkar det bildskärmens färgprestanda?

BenQ
2019/09/23

I dag, när våra liv är så digitaliserade, är det svårt att inte förlita sig på digitala bilder i de flestas dagliga aktiviteter. Fotografer och designers behöver ofta digitala bilder för att visa sina verk. Det viktigaste är därför att kunna presentera deras verk så som de avsåg dem.

Digitala fotografer och designers har en viktig sak gemensamt, nämligen att de förlitar sig på bildskärmar för att retuschera, utföra färggradering och skapa en design eller ritning, med resultat som visas på bildskärmen Hur man visar arbete i rätt färger är en viktig faktor för dem, och en bildskärmens färgtemperatur är en av faktorerna som påverkar noggrannheten i färgprestandan.

Vad är färgtemperatur för något? En grundläggande förståelse av färgtemperatur

Figur 1: Färgtemperatur och färgen som den genererar

 

När det gäller en bildskärms färgåtergivning finns det en vanlig term som många pratar om, nämligen färgtemperatur. Här är en grundläggande definition av färgtemperatur:

I korthet är färgtemperaturen hur färg kommer att se ut när den mäts vid en viss temperatur med hjälp av Kelvin-skalan. Om vi har en idealisk svartkropp som spontant kan värmas upp, kommer den att avge ljus i olika färger baserat på temperaturen, från rött till orange, orange till gult, gult till vitt och vitt till blått. Och vi använder Kelvin-skalan, som börjar från absolut noll, för att mäta temperaturen (eftersom 0 Kelvin är absolut noll, är 273,16 Kelvin detsamma som 0 grader Celsius och 32,018 grader Fahrenheit).

När en bildskärm används i olika branscher finns det tre vanliga standarder. Inom foto- och designvärlden används ofta 6500K (D65) som standardvit, medan man inom tryck vanligtvis använder 5000K (D50). Inom video och kinematografi är det vanligtvis 6300K (D63).

Visuella skillnader
Så påverkar färgtemperaturen vad vi uppfattar i bilden på skärmen
Cool Tone
Warm Tone

Figur 2: En jämförelse mellan bilder med kall ton och varm ton

 

Eftersom färgtemperaturen är kopplad till en bildskärms färgåtergivning, har den dramatisk inverkan på hur färgen uppfattas. Om färgtemperaturen är högre framstår bilderna på skärmen som blåaktiga. Å andra sidan framstår de som röda, gula eller andra varmare färger när färgtemperaturen är lägre.

Ibland väcker olika färgtoner vissa typer av känslor. Exempelvis skapar en kall bild med högre färgtemperatur vanligtvis en ledsen och lugn stämning, medan en varmtonad bild med lägre färgtemperatur vanligtvis ingjuter en optimistisk och härlig känsla. Därför är det viktigt att välja rätt färgtemperatur för bildskärmen, så att den kan åstadkomma den känslomässiga effekt som verket var avsett att göra.

En annan sak att tänka på är det faktum att omgivningsljuset påverkar hur vi uppfattar bilden vi ser på en bildskärm. När omgivningsljuset har en högre färgtemperatur än bildskärmen upplever vi att bilden som visas på bildskärmen är gulare än den egentligen är. När färgtemperaturen från ljuskällor i omgivningen är lägre än bildskärmens, uppfattar vi bilden på bildskärmen som blåare. Helst bör omgivningsljusets färgtemperatur vara densamma som bildskärmens, så att vi kan uppfatta bildens färger på rätt sätt.

Varför är fotografer och designers extra måna om färgtemperaturen?

I arbetsmiljön för vissa yrkesgrupper, såsom fotografer och designer, måste färgtemperaturen på bildskärmen vara förutsägbar och korrekt, så att arbetet kan utföras på rätt sätt och uppfylla professionella krav.

Saker fotografer bör tänka på när det gäller färgtemperatur
Noggrann återgivning av bildens färger

Ta en reklamfotograf som exempel. När det gäller färgen på fotona som hon lagt tid på och energi att ta, så måste fotona, även efter att ha granskats av mänskliga ögon, visas med rätt färg på bildskärmen så att de gör rättvisa åt fotografens ursprungliga intention. Rätt färgtemperatur på bildskärmen måste vara ett grundligt kontrollerat element. Det är också en mycket viktig del av kvalitetskontrollsprocessen, för om temperaturen är fel så orsakar felbedömningar, vilket påverkar fotografens konkurrenskraft och professionalism.

Vad letar en designer efter i en skärm?
En skärm som visar färgerna i verken på ett realistiskt sätt

På samma sätt behöver oftast en designer en bildskärm för att göra justeringar och jämförelser mellan olika bilder under designprocessen. Designers behöver även bildskärmar för att granska de bilder de arbetar med. Därför räknar de med skärmens färgtemperatur, och den måste visa korrekt färgtemperatur.

Färgkonsistens vid användning av flera bildskärmar

När man behöver arbeta med flera bildskärmar finns det några saker att tänka på. I en arbetsmiljö med flera bildskärmar är det mycket vanligt att flytta verk mellan olika bildskärmar som kanske inte är enhetliga när det gäller färgåtergivningen. Denna avvikelse orsakar problemet att man ser en bild med olika färger på olika bildskärmar, vilket är besvärligt. Därför kan vi inte glömma vikten av färgjämnhet på olika skärmar.

Vad är färgjämnhet? Kort sagt betyder det att samma bild kan visas med samma eller mycket nära färger eller färgtemperatur på olika bildskärmar. Om vi placerar en bild på olika bildskärmar som var och en har sin egen färgåtergivning, så skapar vi problem i arbetsflödet och påverkar kvaliteten på designen. Färgtemperaturen är ett nyckelelement som avgör om visuella verk visas på ett tillförlitligt sätt.

Därför är det viktigt med konsekventa färger på olika bildskärmar. Det är relaterat till huruvida bildskärmarna kan visa briljanta färger med hög noggrannhet. När en bildskärmmodell konstrueras och levereras till marknaden, ställer tillverkaren vanligtvis in färgtemperaturen korrekt, så att den uppfyller industriella standarder för undvika att användaren gör onödiga felbedömningar.

Figur 3: Välj önskad färgtemperatur på bildskärmens OSD

Figur 4: Välj önskad färgtemperatur med 


BenQ-programmet Palette Master Element

 

Om användarna behöver justera bildskärmen för sina egna specifika behov kan de justera färgtemperaturen på skärmen via programvarugränssnittet (t.ex. BenQs Palette Master Element), samt justera skärmens färgtemperatur eller välja en förinställd färgtemperatur från bildskärmens OSD.

Sammanfattning

En bildskärm med korrekt färgtemperatur är avgörande för att uppnå konsekventa resultat för olika källmaterial och utföra kreativt arbete. Om det kreativa arbetet kommuniceras med fel färgtemperatur kommer processen att visa sig ineffektiv. Därför är korrekt färgtemperatur som uppfyller branschstandarder avgörande för att utföra kreativt arbete på ett korrekt sätt och för att kommunicera effektivt och effektivt.

TOP