BenQ Knowledge Center

Soft proof-process i Lightroom för att skriva ut med fantastiska färger

Glyn Dewis
2018/01/24

Skönhets-, porträttfotograf/Storbritannien

Glyn Dewis är fotograf, författare och lärare som för närvarande är baserad utanför Oxford i Storbritannien.

Soft proof i Lightroom

Steg 1

I Lightrooms Develop Module har jag en bildfil öppen som jag vill skriva ut. Klicka på alternativet Soft Proofing som du kanske minns finns under bilden på vänster sida

Steg 2:

När du klickar på alternativet Soft Proofing kommer du sannolikt att märka att området runt din bild har blivit mycket ljusare. Detta visar att vi nu befinner oss i soft proof-läge och används för att simulera det papper som bilden ska skrivas ut på. Vi kommer till det snart. Men när du väl har gjort detta klickar du på Y|Y-ikonen för att få en före/efter-vy.

Steg 3:

Gå till höger sida av Develop Module och klicka där du ser Create Proof Copy

Lägg märke till att den vänstra bilden (före) är märkt som Copy (kopia) och den högra bilden (efter) är märkt som ”Proof Preview” (förhandsgranskning) (figur 4)

Idén bakom soft proof är att när vi väljer en ICC-profil, så förblir kopian (den ursprungliga före-versionen) oförändrad medan förhandsgranskningen (efter) får det utseende som bilden får när den skrivs ut. Allt vi behöver göra är att göra några lämpliga justeringar för att få förhandsgranskningen (efter) att se ut som kopian (den ursprungliga före-versionen), så att när den genomgår tryckprocessen överkompenserar bara de justeringar vi gör, för ett utskrivet slutresultat som ser närmast identiskt ut med den ursprungliga bilden. Obs: Proof Preview är den fil som skickas för utskrift

Steg 5:

I Develop Module klickar du till höger om där det står Profile och namnet på en profil ... om någon sådan visas. Detta öppnar en meny som visar alla tillgängliga ICC-profiler för alla olika papperstyper/medier som du har installerat. Om du inte ser den ICC-profil du letar efter att du har hämtat och installerat den klickar du på Other, och i popup-fönstret som öppnas markerar du den relevanta kryssrutan och klickar på OK

När vi nu väljer en ICC-profil från menyn som är kopplad till det papper/medium vill vi skriva ut filen på, så kan det hända att skillnaden inte är så stor mellan bilden på vänster (före) och bild till höger (efter), dvs. förhandsgranskningen. Om så är fallet är det bra ... då är bara att köra utan att behöva oroa dig. Om det faktiskt är skillnad, är det dags att börja göra justeringar med hjälp av reglagen och, vid behov, med Adjust Brush som du känner till från Lightroom.

Ibland kanske du märker att de svarta tonerna har blivit lite plattare. I så fall kan du öka det svarta reglaget, och så vidare. Låter det logiskt?

Ett bra sätt att se om det finns någon skillnad mellan de två bilderna är att titta på histogrammet i skärmens övre högra hörn. I detta exempel visar histogrammet till vänster Adobe RGB som profil, men histogrammet till höger är när jag väljer en av Loxley Colours Metallic Prints ICC-profiler. Du kan se att det är mycket tätare på vänster sida (det svarta), så i det här exemplet kanske jag vill minska svartreglaget an aning.

Relativt eller perceptuellt?

Du har antagligen lagt märke till att det finns två andra alternativ vid soft proof, där vi ser orden under ICC-profilens namn/meny

RELATIVT: Ej utskrivbara färger ersätts

I det här fallet skulle du säga till utskriftsprocessen: ”Om det är några färger i min bild som är för mättade för att du ska kunna skriva ut dem korrekt, så vill jag att du ska hitta närmaste möjliga färg till den som är mättad och som du kan skriva ut och använda i stället.”

Det som är bra med RELATIVT är att det bara ersätter de färger som labbet eller tryckeriet inte kan skriva ut rent fysiskt. Alla andra lämnas i fred.

PERCEPTUELLT: Icke utskrivbara färger ges lägre mättnad (och även en del andra färger)

I detta fall skulle du säga till utskriftsprocessen: ”Om det finns färger i min bild som är för mättade för att du ska kunna skriva ut korrekt, så minska deras mättnad tills du kan skriva ut dem.”

Att minska mättnaden i vissa färger påverkar naturligtvis hur din bild kommer att se ut, men dessutom kommer PERCEPTUELLT att minska mättnaden i vissa andra färger i bilden, även sådana som labbet/tryckeriet var fullt kapabla att skriva ut.

För att visa dig lägger Lightroom en överlagring över de mättade färger i bilden som labbet/tryckeriet inte kan skriva ut korrekt (figur 9). När du ser denna överlagring kan du naturligtvis flytta några reglage i Lightroom för att försöka få tillbaka färgen in i färgskalan (mängden färger som labbet/tryckeriet kan reproducera), men jag tycker oftast att det ger bäst resultat att välja Relativt eller Perceptuellt.

Nu kanske du tänker efter att ha läst detta att RELATIVT definitivt är det bästa valet, och jag skulle verkligen önska att det vore så enkelt. Du kommer dock att märka att det är olika från fall till fall. På vissa bilder ger RELATIVT bästa resultat, och för andra kommer PERCEPTUELLT. Men tack vare soft proof kommer du att se förhandsgranskningen på skärmen i stället för att slösa pengar på tryck för att ta reda på vilket som fungerar bäst för en viss fil. Det är bara att veta att standardinställningen i Lightroom och Photoshop är RELATIVT.

Vad innebär ”Simulera papper och bläck”?

Du hittar kryssrutan för att aktivera detta under fliken Soft Proofing, men för att vara helt ärlig använder jag aldrig detta. Jag experimenterade en del med det när jag först började med soft proof, men jag tycker inte att det gör någon skillnad för det slutliga trycket.

Och här är processen för soft proof i Lightroom. I nästa del ska jag visa hur du utför soft proof i Photoshop.

TOP