BenQ Knowledge Center

Tips för att lyckas med kalibreringen av din PhotoVue-bildskärm från BenQ

BenQ Color Technology Lab
2020/04/30

Att lyckas med kalibreringen av din PhotoVue-bildskärm från BenQ kan fortfarande vara en ganska krävande uppgift. Därför innehåller den här artikeln några tips som du kan följa. Du kan också använda dessa tips som en checklista för att se om du har följt ett bra förfarande.

Tips nr 1: Värm upp bildskärmen i minst 30 minuter före kalibreringen

Skälet till att du behöver värma upp bildskärmen innan du utför kalibreringen är att bildskärmens ljusstyrka inte är stabil när bildskärmen precis slagits på. Förändringen i ljusstyrkan kanske inte är uppenbar för det mänskliga ögat, men den är detekterbar till mätanordningar, såsom våra kalibratorer. Om mätningen görs vid en ljusstyrka och valideringen vid en annan, blir resultatet därför mindre lyckat. Du måste också förlänga uppvärmningstiden när omgivningstemperaturen är lägre eller under vintern. För att sammanfatta: 30 minuter för att värma upp bildskärmen på sommaren och cirka 60 minuter när det är kallare.

Tips nr 2: Se till att ansluta en USB-kabel till PhotoVue-bildskärmen från BenQ

Vissa användare glömmer att ansluta USB-kabeln till bildskärmen eftersom den inte behövs på andra bildskärmar som de använt förr. USB-kabeln är nödvändig eftersom den tillhandahåller sökvägen för att skriva data från datorn till bildskärmen Den tillhandahåller dessutom anslutningen för SD-kortläsaren och de extra USB-uttagen på en PhotoVue-bildskärm från BenQ. Se därför till att ansluta den medföljande USB-kabeln till bildskärmen

Tips nr 3: Använd inte VGA- eller HDMI-kablar för att ansluta till en PhotoVue-bildskärm från BenQ

bildskärmkabeln eller signalkabeln spelar en viktig roll vid kalibrering av bildskärmen eftersom signalen den överför i stor grad påverkar kalibreringsresultatet. Du bör till varje pris undvika VGA eftersom det använder en analog signal och är spänningsberoende. Kalibreringsresultatet kommer att variera beroende på platsen.

HDMI bör också undvikas. Eftersom standardsignalen för HDMI är utvecklad för TV-sändning kapas en del av färgsignalen för att spara bandbredd. I en 8-bitars RGB-färgsignal, är standardsignalen som en HDMI-kabel överför 16-235 i stället för 0-255. Det finns även en HDMI-signal för hela RGB-spektrumet, men det är upp till grafikkortstillverkaren att bestämma om den ska implementeras eller inte. Om du inte är säker på att ditt grafikkort kan mata ut signalen för hela RGB-spektrumet i HDMI, rekommenderar vi därför att du inte använder HDMI-signalen för att kalibrera din bildskärm.

Tips nr 4: Använd den senaste versionen av BenQ-programmet Palette Master Element

Operativsystemet för din bärbara eller stationära dator är ofta föremål för programuppdateringar, och vissa av dessa påverkar kalibreringsresultatet. Vi gör vårt bästa i BenQs interna labb med varje OS-uppdatering för att säkerställa att kalibreringsresultatet är korrekt med vårt Palette Master Element-program. Därför är det mycket viktigt att du håller jämna steg med den senaste versionen av Palette Master Element för att säkerställa att alla nödvändiga buggar är åtgärdade.

Tips nr 5: Stäng av skärmsläckaren och energisparläget

Det är mycket viktigt att stänga av skärmsläckaren och energisparläget innan kalibreringen utförs. Eftersom kalibreringen tar cirka 15~20 minuter kan skärmsläckaren eller energisparläget aktiveras, och då mäter kalibratorn fel färg och ger fel resultat. Ibland blir resultatet så fel att hela skärmen ser förskräcklig ut eller inte ens visar några färger alls. Få inte panik! Detta kan enkelt åtgärdas genom att bara göra en ytterligare kalibrering utan att ha skärmsläckaren eller energisparläget på.

Tips nr 6: Använd inte spegling om du använder två eller fler bildskärmar

Om du vill kalibrera två eller fler bildskärmar samtidigt rekommenderar vi att du använder inställningen ”Utökad” eller ”Använd endast en bildskärm”. När du använder ”Spegling” är det inte möjligt för Palette Master Element att leta efter BenQs PhotoVue-bildskärm och då startar inte programmet.

TOP