O společnosti BenQ
Protože na tom záleží

ŽIVOT (LIFE) definuje čtyři oblasti podnikání, ve kterých je skupina BenQ v současnosti aktivní. Patří mezi ně: životní styl, podnikání, zdravotnictví a vzdělávání.

Strategický rozvoj
2001-2006

Období rychlého růstu značky inspirovaného zaměřením na vizi „Uvádět zábavu a kvalitu do života“ lidí prostřednictvím inovativních zařízení pro digitální životní styl.

2007-2018

Období posilování vize „Uvádět zábavu a kvalitu do života“ s rozšiřováním do oblastí života, které jsou pro dnešní lidi důležité, jako jsou obchodní řešení, zdravotní péče a vzdělávání.

Design a technologie orientované na lidi

Lidé jsou centrem pro náš design i technologie.

My ve skupině BenQ věříme, že design a technologie fungují nejlépe, když slouží skutečným potřebám a touhám lidí. Tato koncepce je základem pro náš přístup k designu a technologiím orientovaným na lidi. Nasloucháme obchodníkům, rodinám, lékařům a pacientům, učitelům a dokonce i hráčům a neustále jim klademe otázky, abychom pochopili, jak nejlépe využít design a technologie tak, aby nejlépe sloužily jejich potřebám. Také pečlivě zkoumáme a analyzujeme trh a tržní trendy a zkoumáme přitom, jak mohou být technologie a výrobky nejúčinněji využitelné. Současně postupujeme vpřed v oblasti designu a technologií tak, aby lépe odpovídaly stále se měnícímu životnímu stylu a potřebám lidí. Na základě toho určujeme, jak můžeme dále zlepšit kvalitu života lidí a pomoci jim dosáhnout jejich cílů. Protože na používání designu a technologii, které budou sloužit skutečným potřebám a touhám lidí, záleží.

Přinášet zábavu a kvalitu do ŽIVOTA

LIFE ŽIVOT definuje čtyři oblasti podnikání, ve kterých je skupina BenQ v současnosti aktivní. Patří mezi ně: životní styl, podnikání, zdravotnictví a vzdělávání.

Písmena ve slově LIFE ŽIVOT znázorňují naše působení v následujících čtyřech oblastech:

Living Better

Lidé žijí lépe se zařízeními pro digitální životní styl od společnosti BenQ.

Increasing Efficiency

Firmy zvyšují efektivitu pomocí řešení BenQ pro profesionální elektroniku, software a hospodaření s energiemi.

Feeling Healthier

Lidé všech věkových kategorií se cítí zdravěji díky zdravotnickým službám, zdravotnickému vybavení a zdravotnickým prostředkům společnosti BenQ.

Enhancing Learning

Pedagogové a správci zlepšují učení s pomocí projekčních systémů BenQ.

TOP