Muzeum romantismu ve Frankfurtu vytváří inovativní výstavní řešení s využitím projektorů BenQ s krátkou projekční vzdáleností

  • BenQ
  • 2022-09-30
Přehled
Problém

Aby bylo možné zajistit ničím nerušený působivý zážitek, potřebovali zaměstnanci muzea romantismu specifické projektory, které by bylo možné strategicky umístit mimo zorné pole návštěvníků. Kromě toho zde byl i problém v podobě omezeného prostoru, kam by bylo možné projektory nainstalovat.

Řešení

S projektory BenQ lze získat čistý a ostrý obraz i v tmavých místnostech díky automatickému přizpůsobení různým světelným podmínkám. Krátká projekční vzdálenost navíc umožňuje zcela eliminovat vznik stínů v obrazu. A díky flexibilním možnostem instalace lze obraz promítat na jakýkoli povrch.

Výsledek

Muzeum dokáže nyní nabídnout všem svým návštěvníkům velkou interaktivitu a umožnit jim na vlastní kůži zažít kulturní atmosféru německého romantismu.

Stručná fakta

Rok dokončení

2021

 

Řešení BenQ

Displeje s úhlopříčkou 10" a 83"

Projektory LH720, LK952 a LK953ST

 

 

Segment

Muzeum

 

Místo

Frankfurt, Německo

 

 

Projekt

Aby stálé expozice nabízely synestetický zážitek, měla být vytvořena digitální inscenace kulturních dějin romantismu. Proto byly použity chytré displeje a projektory, které přinášejí atraktivní prezentaci pohyblivého obrazu a zajišťují větší interaktivitu.
Vůdčí myšlenkou německého muzea romantismu (Deutsches Romantik-Museum) při vytváření této inscenace bylo umožnit poznávání romantismu všemi smysly. Návštěvníci muzea by měli mít možnost ponořit se do Goethovy epochy. Proto bylo při použití projektorů nutné zajistit, aby projekce nebyla narušována nebo jinak negativně ovlivňována procházejícími návštěvníky nebo různými předměty. Kromě toho musela technologie zůstat skrytá očím návštěvníků. Jedním z rozhodujících faktorů tak bylo umístění zařízení, které navíc komplikoval omezený prostor pro instalaci. Z hlediska výběru vhodných modelů bylo rovněž zásadní, aby projektory umožňovaly „videomapping“ neboli „videomapování“, tedy promítání přizpůsobeného obrazového obsahu na trojrozměrný objekt.

Muzeum romantismu ve Frankfurtu vytváří inovativní výstavní řešení s využitím projektorů BenQ s krátkou projekční vzdáleností
Individuální přístup k inovativním expozicím

Řešení BenQ jsou použita v rámci celkem 10 tematických oblastí věnovaných kulturním dějinám německého romantismu. Díky agilnímu přístupu k plánování s úzkou koordinací mezi zákazníkem, scénografy a společností MESO bylo možné vybrat správnou technologii pro daný účel. Kromě displejů s různými úhlopříčkami od 10" do 83" využívá muzeum také projektory řady LK953ST, LK952 a LH720. Všechny tři projektory jsou mimořádně výkonné a umožňují jak videomapování, tak velkoplošnou projekci v tmavých místnostech i na stěnách, na nichž je vyobrazen nějaký motiv.

Obraz ostrý jako břitva s vysoce přesnou 4K HDR projekcí či Full HD rozlišením

Modely LK953ST a LK952 nabízející vysoce přesnou 4K HDR Blue Core laserovou projekci zajišťují, že návštěvníkům mohou být prezentovány výjevy z dob minulých v nejvyšší kvalitě. Model LH720 s rozlišením Full HD přináší detailní projekci i v tmavších místnostech muzea zásluhou automatického přizpůsobení světelným podmínkám. Nežádoucí stíny, blednutí barev a rušení jsou eliminovány díky krátké projekční vzdálenosti projektoru LK953ST, která přispívá k tomu, aby pozornost návštěvníků muzea celou dobu spočívala na multimediálním obsahu. Horizontální a vertikální posun objektivu zaručují u všech použitých modelů obraz s dokonalými proporcemi všude a za všech okolností bez sebemenší ztráty kvality. Funkce lichoběžníkového zkreslení projektoru LH720 rovněž umožňuje promítat texty, rukopisy, knihy, náčrty a romantické obrazy z různých úhlů zcela bez zkreslení.

Dokonalá integrace

Další výhodou je flexibilní instalace projektorů LK952 a LK953ST díky možnosti otočení o 360°. Oba modely lze nainstalovat v libovolném úhlu, což umožňuje promítání obrazu na stropy, stěny a podlahy muzea. Zásluhou velkého rozsahu zoomu a systému horizontálního/vertikálního posunu objektivu projektoru LK952 lze obraz dokonale vyrovnat na jakémkoli (byť i náročném) místě a chytře kompenzovat omezení v důsledku lichoběžníkového zkreslení. Kompaktní design modelů BenQ zajišťuje, že projektory lze integrovat do architektury muzea prostorově úsporným způsobem. Aby projektory ještě více splynuly s okolím a zůstaly skryté očím návštěvníků muzea, byly některé z bílých projektorů rovněž barevně přizpůsobeny prostředí instalace pomocí černé fólie od společnosti BenQ. Projektory řady LK952 a LK953ST nainstalované pod stropem lze pohodlně ovládat na dálku, což umožňuje snadnou úpravu obrazu a rychlé vypnutí mimo otevírací dobu. Jelikož jsou všechny použité modelové řady kompatibilní s nejběžnějšími systémy pro ovládání projektorů, je možné projektory spravovat i centrálně.

Výkon špičkových projektorů BenQ plně odpovídá požadavkům muzea. Inovativní forma výstavy využívající multimediální prezentaci dává návštěvníkům pocítit kouzlo jedné z důležitých epoch Německa a přibližuje jim historický obsah prostřednictvím vzrušujících moderních forem interakce. Pro návštěvníky všech věkových kategorií – od mladé až po starší generaci – je tak návštěva muzea zážitkem, který dalece překonává běžné formy výstav.