Cloudová tabule umožňující efektivní vzdálenou spolupráci

  • BenQ
  • 2023-02-01

Jak cloudová tabule doplňuje videokonference? Zjistěte, jak tento zdánlivě jednoduchý nástroj určený pro spolupráci znamená pro vzdálené týmy obrovský rozdíl. 

 
Jak důležitá je cloudová tabule v modelu hybridní práce? Ke komunikaci se vzdálenými členy týmu a pracovními skupinami mimo pracoviště v podstatě potřebujete jen e-mail, chatovací aplikaci a spolehlivý systém pro videokonference, že? Co nabízí webová tabule navíc oproti těmto nástrojům?
 
 
Cloudová tabule poskytuje způsob spolupráce, kterému se pouhá písemná a ústní komunikace nevyrovná. Její interaktivita – možnosti psaní, kreslení nebo přidávání obrázků na prázdnou plochu – umožňuje vizuálně založeným kreativcům efektivněji zpracovávat myšlenky a vyjadřovat se a pomáhá účastníkům rychleji pochopit koncepty. Z hlediska zjištění výstupu je rovněž rychlejší projít si shrnutí diskuze provedené na cloudové tabuli než sledovat dlouhý nesestříhaný záznam videokonference.
Zatímco psaní prostřednictvím myši může být složité na osvojení, existují řešení pro cloudové tabule, jako je EZWrite, která účastníkům schůzky usnadňují vytváření poznámek pomocí jejich osobních zařízení s dotykovými obrazovkami, jako jsou chytré telefony a tablety. Dostupnost cloudové tabule umožňuje týmům rozšířit videokonference o aspekt plné vzdálené spolupráce.
 

Aktivní zapojení týmů

Při použití cloudové tabule v rámci týmových schůzek může dojít ke zvýšení zapojení jednotlivých členů. Organizátor může zahájit schůzku kreslicími nebo jinými aktivitami přispívajícími k prolomení ledů, které pomohou efektivně přeměnit účastníky z pasivních posluchačů na praktické přispěvatele. Větší část schůzky může probíhat na cloudové tabuli, přičemž organizátor nebo ostatní členové týmu mohou v průběhu diskuze psát poznámky a vkládat relevantní obrázky či snímky. A protože se účastníci schůzky soustředí na prvky přidávané a upravované na sdílené tabuli, je organizátor schopen snáze upoutat jejich pozornost a snížit tak pravděpodobnost, že členové týmu nebudou diskuzi věnovat pozornost – což je v případě modelu hybridní práce poměrně běžné.

Získávání lepší zpětné vazby od klientů

Další výhodou cloudové tabule je skutečnost, že umožňuje obousměrné upravování obsahu a zapisování poznámek v reálném čase. To je užitečné zejména při prezentování projektů vzdáleným klientům. V případě, že klienti mají jakékoli požadavky na změnu, mohou jim prezentující snadno poskytnout přístup k úpravám obsahu a umožnit jim vytvářet poznámky přímo na tabuli. Pokud například chtějí změnit konkrétní část, mohou ji jednoduše zakroužkovat a vedle napsat, co přesně požadují. Nebo jestliže chtějí využít různé vizuální pomůcky, mohou je dokonce importovat na tabuli. Pokud byste takový druh prezentace vedli výhradně prostřednictvím videokonference se zapisováním poznámek mimo obrazovku, možnosti zapojení klientů by byly omezené a hrozilo by, že nebudete moci plně realizovat jejich požadované úpravy.

Větší zaměření na praktičnost zásluhou školení a ukázek

Cloudové tabule představují také ideální nástroj pro vzdálená školení. Jsou zaměřeny na praktičnost, takže umožňují školitelům zjistit, kolik toho účastníci během školení pochytili. Školitelé mohou na tabuli ukázat komplexní soubor problémů a požádat účastníky, aby je vyřešili v reálném čase. V podstatě je to podobné, jako když máte klasickou tabuli ve školicí místnosti, jen s tím rozdílem, že na ni mohou psát všichni účastníci současně. V jistém smyslu mohou školitelé díky cloudové tabuli proměnit jakýkoli prostor na virtuální učebnu bez ohledu na to, zda se účastníci připojují ke školení ze svých domovů nebo jsou shromážděni ve vzdálené zasedací místnosti. A protože školení probíhají na tabuli, jsou lépe přizpůsobitelná – lze je snadno upravovat podle potřeb účastníků školení. V závislosti na řešení cloudové tabule je možné tato školení uložit do souboru a sdílet je se všemi účastníky, aby si mohli později prohlédnout své výsledky.

Pořádání efektivních mimořádných schůzek napříč pracovišti

Hybridní model se nejlépe osvědčuje při konání spontánních schůzek v případě nečekaných úkolů důležitých pro podnikání. Řekněme například, že nadnárodní organizace prochází rozsáhlou PR krizí, kterou musí vyřešit během několika následujících hodin. Klíčové osoby s rozhodovací pravomocí a zainteresované týmy z dotčených regionů potřebují prostředky, jež jim pomohou včas přijít s řešením. Dostupnost cloudové tabule během diskuze by pracovní skupině umožnila libovolně formulovat, vyhodnocovat a dokumentovat plán, který by mohla rychle zavést.

Rozšíření videohovorů o cloudovou tabuli může díky podpoře spolupráce snadno proměnit vzdálené schůzky ve vysoce produktivní diskuze.