product-img product-img

Snadné použití - řešení pro bezdrátovou prezentaci | InstaShow™ WDC10

InstaShow™ Plug & Play - Spuštění bezdrátových Full HD prezentací jedním tlačítkem

Použití

Jakou verzi HDMI používá tlačítko InstaShow / InstaShow S?
HDMI 1.4b
Jaká je maximální délka kabelu HDMI používaného u zařízení InstaShow / InstaShow S?
Pro zařízení InstaShow / InstaShow S se doporučuje použít kabel HDMI s maximální délkou 3 metry.
Abych mohl(a) používat zařízení InstaShow / InstaShow S, musím si předem nainstalovat nějaký software?
Ne, není třeba instalovat jakýkoli software. Nefalšovaná technologie Plug and Play.
Musí být verze firmwaru tlačítka přenosu a hostitelského přijímače stejná?
Je nutné, aby tlačítko přenosu a hostitelský přijímač měli stejnou verzi firmwaru. Pokud ji mít nebudou, dojde k chybě systému.
Jaký režim mám vybrat pro plynulé přehrávání obrazů při zobrazování obsahu, jako je video?
Zvolte prosím položku „Režim videa“.
Jaký režim mám vybrat pro ostrý obraz při zobrazování obsahu, jako je PPT?
Vyberte možnost „Režim prezentace“.
Jak to, že se na obrazovce zobrazuje Kód chyby: 006, když se pokouším spárovat tlačítko InstaShow s hostitelem?
Kód chyby: 006 znamená, že tlačítko InstaShow a hostitel, které se pokoušíte spárovat, nejsou ve stejné oblasti pokrytí Wi-Fi. Obraťte se na místní servisní středisko BenQ a požádejte o podporu.
Jak zkontrolovat nastavení Wi-Fi oblasti tlačítka InstaShow?
Jak zkontrolovat nastavení Wi-Fi oblasti hostitelského zařízení InstaShow?
Jak probudit hostitele InstaShow (RX) z pohotovostního režimu HDMI?
Hostitele InstaShow probuďte jedním z následujících dvou způsobů:
- Zapněte zobrazovací zařízení.
- Stiskněte tlačítko napájení na hostiteli (RX).
Je možné použít 14 sad InstaShow ve 14 jednacích místnostech v těsné blízkosti?
Ano, všechny sady InstaShow jsou spárovány odlišně, takže TX v místnosti A se nebude zobrazovat na RX v místnosti B. Pokud se však na všech 14 RX přehrává 1080p video v 5G síti 802.11ac na stejném kanálu, může dojít k určitým prodlevám.
Jak nastavit rozlišení notebooku se systémem Windows, které se při připojení k InstaShow změní?
Pokud si zakoupím InstaShow v jedné zemi, mohu jej používat v jiné zemi?
Jak změnit zvuk vycházející z notebooku do reproduktorů projektoru při přehrávání videa prostřednictvím InstaShow/InstaShow S na projektoru?
Je InstaShow/InstaShow S kompatibilní s HDCP?
Bude ovlivněn výkon InstaShow/InstaShow S, pokud je můj počítač zastaralý?
Podporuje BenQ InstaShow/InstaShow S režim rozšířené plochy u zařízení Mac?
Mohu InstaShow/InstaShow S používat 10–12 hodin denně?
Jaká je maximální délka kabelu HDMI při používání InstaShow?
Mohu používat InstaShow pocházející z USA v Evropě?
Musím při předávání tlačítka InstaShow jinému uživateli provést nějakou činnost?
Jaká je maximální možná vzdálenost mezi tlačítkem a hostitelským zařízením?

Technické údaje

Je nutné InstaShow pravidelně restartovat? Bude to mít vliv na kvalitu přenosu mezi hostitelem a tlačítkem, když nebude pravidelné restartování provedeno?
Ne, není to nutné. Výchozí nastavení je „Disable“ (Zakázat) a funkce slouží pro flexibilitu plánování. 1
Více informací
S kolika tlačítky InstaShow lze spárovat jednoho hostitele InstaShow?
Jednoho hostitele InstaShow lze spárovat se 16 tlačítky InstaShow.
Více informací
Můžu pro úvodní obrazovku použít své vlastní fotografie?
Ne, úvodní obrazovku nelze vzhledem k aktuálnímu návrhu softwaru přizpůsobit.
Více informací
Podporuje zařízení BenQ InstaShow / InstaShow S rozšířený režim systému Windows?
Ano, zařízení BenQ InstaShow / InstaShow S podporuje rozšířený režim systému Windows.
Více informací
Podporuje zařízení InstaShow / InstaShow S 3D obsah?
Ne, zařízení InstaShow / InstaShow S nepodporuje 3D obsah.
Více informací
Je zařízení InstaShow / InstaShow S kompatibilní s připojením USB typu C na počítačích Mac a Windows?
Ano, pomocí převodního kabelu. (USB typu C na HDMI)
Více informací
Jaké napájení tlačítko InstaShow potřebuje z portu USB?
Podporuje InstaShow/InstaShow S 3D obsah?
Podporuje BenQ InstaShow/InstaShow S režim rozšířené plochy v systému Windows?
Obsahuje řada InstaShow v návrhu firmwaru podporu Apache Log4j nebo Java Script Log4j?
S kolika tlačítky InstaShow lze spárovat jedno hostitelské zařízení InstaShow?

Vysvětlení

Můžu promítat film v rozlišení 4K přehrávaný pomocí externího softwaru na notebooku, který nepodporuje rozlišení 4K?
Ano, zařízení InstaShow / InstaShow S podporuje projekci jakéhokoli obsahu pomocí funkcí „Extend screen“ (Rozšířit obrazovku) nebo „Duplicate screen“ (Duplikovat obrazovku), pokud lze obsah přehrávat na notebooku. Výstupní rozlišení bude až do rozlišení full HD u zařízení InstaShow a 4K 30 Hz u zařízení InstaShow S.
Více informací
Co je to Webová správa?
Webová správa je rozhraní, které uživatelům umožňuje nakonfigurovat funkce InstaShow / InstaShow S prostřednictvím prohlížeče, jako je Google Chrome, Internet Explorer nebo Firefox.
Více informací

Further Query

Je nutné InstaShow pravidelně restartovat? Bude to mít vliv na kvalitu přenosu mezi hostitelem a tlačítkem, když nebude pravidelné restartování provedeno?
Ne, není to nutné. Výchozí nastavení je „Disable“ (Zakázat) a funkce slouží pro flexibilitu plánování. 1
Více informací
S kolika tlačítky InstaShow lze spárovat jednoho hostitele InstaShow?
Jednoho hostitele InstaShow lze spárovat se 16 tlačítky InstaShow.
Více informací
Můžu pro úvodní obrazovku použít své vlastní fotografie?
Ne, úvodní obrazovku nelze vzhledem k aktuálnímu návrhu softwaru přizpůsobit.
Více informací
Podporuje zařízení BenQ InstaShow / InstaShow S rozšířený režim systému Windows?
Ano, zařízení BenQ InstaShow / InstaShow S podporuje rozšířený režim systému Windows.
Více informací
Podporuje zařízení InstaShow / InstaShow S 3D obsah?
Ne, zařízení InstaShow / InstaShow S nepodporuje 3D obsah.
Více informací
Je zařízení InstaShow / InstaShow S kompatibilní s připojením USB typu C na počítačích Mac a Windows?
Ano, pomocí převodního kabelu. (USB typu C na HDMI)
Více informací
Jaké napájení tlačítko InstaShow potřebuje z portu USB?
Podporuje InstaShow/InstaShow S 3D obsah?
Podporuje BenQ InstaShow/InstaShow S režim rozšířené plochy v systému Windows?
Obsahuje řada InstaShow v návrhu firmwaru podporu Apache Log4j nebo Java Script Log4j?
S kolika tlačítky InstaShow lze spárovat jedno hostitelské zařízení InstaShow?
Jak to, že vidím černou obrazovku, když připojím výstup HDMI zařízení InstaShow RX k systému videokonference, jako je vstup HDMI notebooku pro systém LifeSize ICON400?
Většina HDMI vstupů teleprezentačních zařízení pro videokonference nepodporuje HDCP. InstaShow RX má výstup HDMI s mechanismem HDCP ve výchozím nastavení. Pokud zobrazená stránka nepodporuje HDCP, InstaShow RX ji posoudí jako zakázaný výstup a zablokuje výstup HDMI. Společnost BenQ uvedla nový firmware, který podporuje displeje, které nemají funkci HDCP. Kontaktujte místní telefonické centrum společnosti BenQ, abyste se dozvěděli více informací.
Jak vyřešit problém s připojením a blikáním LED indikátoru, k němuž došlo po aktualizaci firmwaru a ovladače tlačítka a hostitelského zařízení?
Jak vyřešit problém s tlačítkem InstaShow, které se pravděpodobně nepřipojuje k hostiteli InstaShow.
Pokud chcete otestovat, jestli je tlačítko InstaShow vadné, postupujte následovně:
(1) Vypněte hostitele InstaShow
(2) Připojte tlačítko InstaShow k portu USB 3.0 vašeho počítače nebo notebooku. Nepřipojujte HDMI. Připojujte pouze k USB 3.0.
Počkejte několik sekund a všímejte si si indikátoru LED na tlačítku InstaShow.
- Pokud indikátor LED bliká červeně, znamená to, že tlačítko InstaShow funguje normálně. Problémem tedy může být špatné připojení. Další podrobnosti o řešení chyb displejů naleznete v části týkající se odstraňování problémů v Návodu k obsluze.
- Pokud indikátor LED svítí červeně, znamená to, že tlačítko InstaShow bude pravděpodobně vadné. Pro další pomoc se obraťte na autorizovaného poskytovatele služeb BenQ.
Jak opravit obrazovku, která při zobrazování obrazu notebooku prostřednictvím InstaShow zešedne?
Nejdříve zkontrolujte, jestli je displej notebooku nastaven na možnost „Extend screen“ (Rozšířit obrazovku) nebo „Duplicate screen“ (Duplikovat obrazovku).
Jak odstranit problém, když se můj notebook, který podporuje bezdrátový displej kompatibilní s Windows 10, nemůže připojit k zařízení InstaShow.
Toto je omezení systému Windows 10. K tomu samému může nahodile dojít, když používáte kabel HDMI pro přímé připojení notebooku s Windows 10 k jinému zařízení (projektor, IFP atd.). Tento problém nesouvisí se zařízením InstaShow.
Jak opravit podivné rozlišení displeje, když je notebook v režimu klonování?
Pro vyřešení problému postupujte podle následujících kroků:
(1) Na stránce webové správy RX zadejte „Advance Setting“ (Pokročilá nastavení).
(2) V řádku „EDID Management“ (Správa EDID) vyberte možnost „Off“ (Vypnuto).
(3) Aktivujte resetovací kolík v dolní části tlačítka TX a obnovte výchozí nastavení EDID. Hostitel přestane používat funkci SmartEDID pro konfiguraci EDID notebooku.
Více informací
Jak opravit ztrátu signálu, ke které došlo po 5 až 10 minutách v režimu videa při používání zařízení InstaShow?
Pro vyřešení ztráty signálu použijte napájecí adaptér 5 V /1,5 A.
Jak se mohu ujistit, že je to bezpečné, když je používané zařízení horké?
Schválený rozsah teploty prostředí pro zařízení InstaShow / InstaShow S v provozu je 0 až 40 °C. Horní teplotní limit okolí zařízení InstaShow / InstaShow S TX a RX je 95 °C.
Když je teplota okolního prostředí 40 °C, měla by být naměřená teplota zařízení WDC10 RX nižší než 63 °C a teplota zařízení InstaShow / InstaShow S TX by měla být nižší než 51,2 °C, aby byly dodrženy předpisy. Doporučené teplotní rozsahy pro bezpečné používání najdete v návodu k obsluze.
Jak opravit obrazovku, která se zbarví šedě v režimu spánku při zobrazování obrazů prostřednictvím zařízení InstaShow / InstaShow S a projektoru?
Ano, to je v pořádku. Když je notebook v režimu spánku, ukončí výstup HDMI. Notebook probuďte a obraz se na obrazovce zobrazí znovu.
Jak opravit obrazovku, která zobrazuje „HDMI Searching“ (Vyhledávání HDMI) při zobrazování obrazu notebooku prostřednictvím zařízení InstaShow / InstaShow S?
Zkontrolujte, jestli je displej notebooku nastaven na možnost „Extend screen“ (Rozšířit obrazovku) nebo „Duplicate screen“ (Duplikovat obrazovku).
Po dokončení procesu upgradu firmwaru a ovladače (jak na tlačítku, tak i na hostiteli) dochází k problému s připojením a indikátory LED na těchto zařízeních blikají. Jak můžu problém vyřešit?
Vyzkoušejte následující postup:
1. Vypněte napájení hostitele a tlačítka a potom je zapněte.
2. Znovu synchronizujte tlačítko s hostitelem stisknutím hardwarových tlačítek, která jsou na nich umístěná.
Tlačítko je nestabilní nebo se neprobudí poté, co notebook přejde do režimu spánku. Jak to lze spravit?
Jak změnit rozlišení zařízení Macbook při připojení k systému InstaShow?
Můžu promítat film v rozlišení 4K přehrávaný pomocí externího softwaru na notebooku, který nepodporuje rozlišení 4K?
Ano, zařízení InstaShow / InstaShow S podporuje projekci jakéhokoli obsahu pomocí funkcí „Extend screen“ (Rozšířit obrazovku) nebo „Duplicate screen“ (Duplikovat obrazovku), pokud lze obsah přehrávat na notebooku. Výstupní rozlišení bude až do rozlišení full HD u zařízení InstaShow a 4K 30 Hz u zařízení InstaShow S.
Více informací
Co je to Webová správa?
Webová správa je rozhraní, které uživatelům umožňuje nakonfigurovat funkce InstaShow / InstaShow S prostřednictvím prohlížeče, jako je Google Chrome, Internet Explorer nebo Firefox.
Více informací
Jakou verzi HDMI používá tlačítko InstaShow / InstaShow S?
HDMI 1.4b
Jaká je maximální délka kabelu HDMI používaného u zařízení InstaShow / InstaShow S?
Pro zařízení InstaShow / InstaShow S se doporučuje použít kabel HDMI s maximální délkou 3 metry.
Abych mohl(a) používat zařízení InstaShow / InstaShow S, musím si předem nainstalovat nějaký software?
Ne, není třeba instalovat jakýkoli software. Nefalšovaná technologie Plug and Play.
Musí být verze firmwaru tlačítka přenosu a hostitelského přijímače stejná?
Je nutné, aby tlačítko přenosu a hostitelský přijímač měli stejnou verzi firmwaru. Pokud ji mít nebudou, dojde k chybě systému.
Jaký režim mám vybrat pro plynulé přehrávání obrazů při zobrazování obsahu, jako je video?
Zvolte prosím položku „Režim videa“.
Jaký režim mám vybrat pro ostrý obraz při zobrazování obsahu, jako je PPT?
Vyberte možnost „Režim prezentace“.
Jak to, že se na obrazovce zobrazuje Kód chyby: 006, když se pokouším spárovat tlačítko InstaShow s hostitelem?
Kód chyby: 006 znamená, že tlačítko InstaShow a hostitel, které se pokoušíte spárovat, nejsou ve stejné oblasti pokrytí Wi-Fi. Obraťte se na místní servisní středisko BenQ a požádejte o podporu.
Jak zkontrolovat nastavení Wi-Fi oblasti tlačítka InstaShow?
Jak zkontrolovat nastavení Wi-Fi oblasti hostitelského zařízení InstaShow?
Jak probudit hostitele InstaShow (RX) z pohotovostního režimu HDMI?
Hostitele InstaShow probuďte jedním z následujících dvou způsobů:
- Zapněte zobrazovací zařízení.
- Stiskněte tlačítko napájení na hostiteli (RX).
Je možné použít 14 sad InstaShow ve 14 jednacích místnostech v těsné blízkosti?
Ano, všechny sady InstaShow jsou spárovány odlišně, takže TX v místnosti A se nebude zobrazovat na RX v místnosti B. Pokud se však na všech 14 RX přehrává 1080p video v 5G síti 802.11ac na stejném kanálu, může dojít k určitým prodlevám.
Jak nastavit rozlišení notebooku se systémem Windows, které se při připojení k InstaShow změní?
Pokud si zakoupím InstaShow v jedné zemi, mohu jej používat v jiné zemi?
Jak změnit zvuk vycházející z notebooku do reproduktorů projektoru při přehrávání videa prostřednictvím InstaShow/InstaShow S na projektoru?
Je InstaShow/InstaShow S kompatibilní s HDCP?
Bude ovlivněn výkon InstaShow/InstaShow S, pokud je můj počítač zastaralý?
Podporuje BenQ InstaShow/InstaShow S režim rozšířené plochy u zařízení Mac?
Mohu InstaShow/InstaShow S používat 10–12 hodin denně?
Jaká je maximální délka kabelu HDMI při používání InstaShow?
Mohu používat InstaShow pocházející z USA v Evropě?
Musím při předávání tlačítka InstaShow jinému uživateli provést nějakou činnost?
Jaká je maximální možná vzdálenost mezi tlačítkem a hostitelským zařízením?