ANSI lumeny, lumeny světelného zdroje a LED lumeny? Orientujte se v různých jednotkách jasu

Jak si jednotlivé jednotky stojí při vzájemném porovnávání a mělo by být preferováno používání některé z nich?

Ve světě přenosných a miniaturních projektorů je nejdůležitější schopnost projektoru produkovat zřetelně viditelný obraz v jakémkoli prostředí, ať už se jedná o tmavě osvětlenou místnost nebo jasné venkovní prostředí. V důsledku toho je jednou z hlavních specifikací, na kterou by se zákazníci při zkoumání těchto typů projektorů měli zaměřit, hodnota jejich jasu. Ale co si má i ten nejzkušenější zákazník myslet o tom, že se specifikace jasu u různých modelů mnohdy velmi liší a že různé značky používají pro uvedení jasu u svých projektorů různé způsoby?

  

Zákazník se tak může velmi snadno setkat s tím, že projektor A propaguje hodnotu jasu 1000 ANSI lumenů, zatímco projektor B za srovnatelnou cenu udává hodnotu jasu 2400 LED lumenů. Měli bychom tedy věřit hodnotě, která je výrazně vyšší než ostatní, jako je tomu například u projektoru B? Jaký je rozdíl mezi různými jednotkami, jako jsou ty použité v našem příkladu (ANSI lumeny a LED lumeny)? Jak si jednotlivé jednotky stojí při vzájemném porovnávání a mělo by být preferováno používání některé z nich? Tento článek se bude snažit odpovědět na každou z těchto otázek, abyste lépe pochopili, jak různé projektory uvádějí své úrovně jasu. Díky tomu budete moci následně učinit kvalifikovanější rozhodnutí.

Jaké jsou hlavní jednotky jasu projektoru?

Na trhu s projektory se nejčastěji používají jednotky jasu v podobě ANSI lumenů, lumenů světelného zdroje a LED lumenů. Ačkoli ve všech případech jsou základní měrnou jednotkou lumeny, což je standardní jednotka jasu v oblasti optiky, liší se ve své podstatě v tom, co vlastně měří.

  

Jas v ANSI lumenech

Jas v ANSI lumenech udává hodnotu jasu světla z projektoru na základě definice Amerického národního ústavu pro normalizaci (American National Standards Institute, ANSI). Obvykle se zjišťuje tak, že se provede několik měření jasu (v lumenech) v různých bodech na bílé obrazovce z dané vzdálenosti a jejich zprůměrováním se určí výsledná hodnota.

Jas světelného zdroje

Jas světelného zdroje, jak vyplývá z jeho názvu, se vztahuje k naměřenému jasu světelného zdroje projektoru, kterým v závislosti na typu projektoru může být lampa, LED zdroj nebo laserový zdroj. Jas světelného zdroje se od jasu v ANSI lumenech liší tím, že jas v ANSI lumenech měří jas světla promítaného projektorem (tedy světla, které prošlo procesem zpracování obrazu na projektoru), zatímco jas světelného zdroje měří jas přímo ze samotného světelného zdroje ještě předtím, než byl převeden na obraz ostatními komponentami projektoru.

Jas v LED lumenech

Jas v LED lumenech je hodnota jasu používaná některými výrobci LED projektorů, která zohledňuje tzv. Helmholtz-Kohlrauschův (HK) efekt. HK efekt označuje jev, kdy lidské oko vnímá velmi syté barvy jako jasnější, než objektivně jsou. S ohledem na HK efekt představuje jas v LED lumenech hodnotu, která se ve skutečných lumenech snaží stanovit přidaný jas, jenž je výsledkem lepšího barevného podání LED světelného zdroje.

Helmholtz-Kohlrauschův (HK) efekt

HK efekt je jev pozorovaný především u barevných světel, kdy lidské oko vnímá velmi syté (neboli „čistší“) barvy jako jasnější než méně syté barvy nebo dokonce bílé světlo se stejným jasem. Projektory s čistšími barvami proto vytvářejí pro diváka jasnější obraz.

The Helmholtz-Kohlrausch (HK) effect_color
The Helmholtz-Kohlrausch (HK) effect_brightness

Porovnání jednotek jasu

Jak se tedy vzhledem k prakticky nejednotnému způsobu používání těchto jednotlivých hodnot jasu při propagaci produktů v nich vyznat a jak spolu souvisejí? Lze jednu hodnotu přímo porovnávat s jinou? Než se do tohoto tématu vůbec pustíme, je třeba si říci, že jas v ANSI lumenech je zdaleka nejkonzistentnější a nejspolehlivější používanou hodnotou jasu, protože se jedná o standardizované měření schválené mezinárodně uznávanou organizací. Následně si přiblížíme ostatní jednotky jasu ve vztahu k jasu v ANSI lumenech, abychom pochopili způsob jejich výpočtu a důkladněji porozuměli všem z nich.

Marketingový jas / hodnota lumenů: záměrné klamání zákazníka

U některých zákazníků se hledání projektoru s nejvyšším jasem často omezuje na co největší číslo u specifikace jasu projektoru. A této skutečnosti jsou si některé značky velmi dobře vědomy. Aby takové zákazníky nalákaly, uvádějí tyto značky záměrně vysokou hodnotu jasu bez jakéhokoli rozlišení, o jaký typ jasu (ANSI lumeny, lumeny světelného zdroje nebo LED lumeny) se jedná. Tato skutečnost může u zákazníků vzbudit přehnaný dojem o schopnostech daného projektoru a následně mohou kvůli tomu učinit špatný výběr. V těchto situacích doporučujeme zákazníkům vždy se ujistit, že typ jednotek jasu, se kterým u daného projektoru počítají, je jasně uveden, a také aby se drželi známých značek se zavedenou pověstí.

Jas světelného zdroje vs. jas v ANSI lumenech

Hodnoty jasu světelného zdroje jsou zjednodušeně řečeno vždy vyšší než hodnoty jasu v ANSI lumenech. Je to z toho důvodu, že podle definice jeho výpočet nezohledňuje žádnou ztrátu jasu, k níž dochází uvnitř projektoru v důsledku procesu zpracování obrazu. Výsledné hodnoty tak nezahrnují degradační vliv, který má na hodnotu jasu vnitřní mechanismus fungování projektoru (například procentuální pokles způsobený barevným kolečkem). Proto může být jas světelného zdroje projektoru vyšší než hodnota jeho jasu v ANSI lumenech, a to mnohonásobně.

Měření jasu v ANSI lumenech

ANSI Brightness = (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9)/9 (lux) x A (m^2)

A (Area) = W * H (m^2)

ANSI Brightness Measurement

* Poznámka: Body L10, L11, L12, L13 se nacházejí v desetině vzdálenosti z rohu k bodu L5.

Je to tak specifikováno v normě ANSI IT7.228-1997.

Jas LED vs. Jas ANSI

Pokud jde o hrubé srovnání čísel, hodnota jasu LED u projektoru je také vždy vyšší než jeho jas ANSI. Je to proto, jak bylo uvedeno výše, měření jasu LED se snaží začlenit dodatečný jas, který je výsledkem HK efektu.

Jak převádět jas v ANSI lumenech a jas v LED lumenech?

Na základě různých studií vyplývá, že HK efekt může mít za následek 1,3 až 2,4násobné zvýšení jasu projektoru oproti jasu naměřenému v ANSI lumenech. V závislosti na posouzení míry účinku HK efektu tak může příslušná značka jednoduše vypočítat u svého projektoru jas v LED lumenech vynásobením jasu naměřeného v ANSI lumenech koeficientem 1,3 až 2,4.

Jas v ANSI lumenech: zlatý standard pro měření jasu

Z pohledu značek, které se snaží prodat svůj projektor, je proto použití jasu světelného zdroje nebo jasu v LED lumenech pro účely propagace projektoru mnohem zajímavější, protože zajišťuje výrazně vyšší číslo než v případě jasu v ANSI lumenech. Měl by však spotřebitel takovým praktikám věřit?

U jasu světelného zdroje spočívá riziko v tom, že nadsazené číslo přesně neinformuje o jasu výsledného promítaného obrazu (což je koneckonců důvodem používání projektoru) a nezohledňuje účinnost samotného projektoru. V závislosti na konstrukci projektoru může být produkovaný obraz výrazně tmavší, než by člověk na základě jasu světelného zdroje očekával.

Riziko u hodnoty jasu v LED lumenech spočívá v tom, že i ve výše zmíněných studiích je posouzení HK efektu vysoce subjektivní. Rozhodnutí, zda vynásobit hodnotu jasu v ANSI lumenech koeficientem 2,4 nebo koeficientem 1,3 za účelem získání jasu v LED lumenech, je zcela libovolné a výsledek tak z hlediska přesnosti nemusí nutně odpovídat skutečnosti.

V konečném důsledku je tedy typem jasu, podle něhož by se měl zákazník vždy orientovat při rozhodování o koupi projektoru, jas v ANSI lumenech. Kromě toho, že jde o mezinárodně uznávaný standard, se také jedná o nejpragmatičtější měření, které v sobě neskrývá žádná výše uvedená rizika.

Související články

Pomohl Vám tento článek?

Ano Ne

Přihlaste se k odběru novinek

Sledujte informace o našich produktech, chystaných novinkách a exkluzivních výhodách.

Přihlaste se k odběru
TOP