Co znamená >100% barevný gamut Rec. 709?

BenQ
2022/01/03

Při rozhodování o koupi nového projektoru chcete mít jistotu, že si pořizujete špičkové zařízení ve vámi zvolené cenové kategorii. Pro pečlivého zákazníka to znamená důsledné zkoumání specifikací každého potenciálního produktu. Kromě obecně známějších specifikací, jako je rozlišení a jas, je třeba se zaměřit i na ostatní důležité aspekty, abyste dosáhli u svého produktu požadované úrovně výkonu. A jednou z hlavních oblastí jsou barvy. Jak se však při takovém množství značek uvádějících různé druhy barevných specifikací vyznat v tom, kterou z nich máte brát vážně a kterou naopak s rezervou?

Pro zodpovězení této otázky je nejlepší projít si některé nejčastěji používané termíny a pojmy související s barevným výkonem: barevný gamut a barevné pokrytí.

Co je barevný gamut?
Rec.709, DCI-P3, BT.2020 color gamut

V oblasti reprodukce barev používají odborníci termín barevný gamut k popisu rozsahu barev v rámci celkového spektra viditelných barev (známého také jako barevný prostor), který je zobrazovací zařízení – v našem případě projektor – schopno reprodukovat. Pro snazší představu se dá přirovnat k malířské paletě. Projektor s širším barevným gamutem je tedy, jak vyplývá z definice, schopen reprodukovat více barev ve viditelném spektru.

Jedním z nejběžnějších způsobů používaných k vizuálnímu znázornění barevného gamutu je trojúhelník nakreslený ve schématu barevného prostoru CIE, kde každý roh trojúhelníku představuje nejčistší červenou, zelenou a modrou barvu, kterou je zařízení schopno reprodukovat.

Jelikož jsou však projektory jen jedním typem zařízení v rámci širšího ekosystému zobrazovacích zařízení, mezi něž patří například také fotoaparáty, displeje atd., nestačí k popisu jejich barevného výkonu definovat pouze barevný gamut. Je to z toho důvodu, že výrobci jednotlivých typů zařízení v tomto ekosystému musí zajistit, aby každá barva v barevném gamutu jejich zařízení byla definována vždy stejně, jinak by při pokusu o reprodukci stejného obrazu mělo každé zařízení různé podání jednotlivých barev. A právě zde přichází na scénu barevný gamut Rec. 709.

Co je Rec. 709?

Rec. 709 color gamut

CIE 1931 color space

Rec. 709 je barevný gamut vyvinutý organizací ITU Radiocommunication Sector (ITU-R), který funguje jako standard používaný velkou částí průmyslu displejů a projektorů s vysokým rozlišením, aby zajistil, že všechna zařízení na trhu, která jej přijmou jako svůj standard, budou zapnutá. barevně stejná stránka. Jinými slovy, použitím standardu, jako je Rec 709, mohou výrobci sdílet společný jazyk pro barvy, které používají, takže „třešňová červená“, kterou jeden výrobce používá, je stejná „třešňová červená“ vyrobená jiným výrobcem.

Co znamená >100% barevný gamut Rec. 709?

Díky standardu Rec. 709 mnoho značek zjistilo, že jedním z nejpohodlnějších způsobů, jak charakterizovat barevný gamut jejich produktu, je procentuální vyjádření vztažené k barevnému gamutu Rec. 709. Ačkoli to zdánlivě pomáhá zákazníkovi rychle porozumět tomu, do jaké míry dokáže zařízení reprodukovat barvy standardu Rec. 709, může být tento druh popisu barevného gamutu snadno nesprávně interpretován. Zejména pokud značka udává barevný gamut, který překračuje barevný gamut Rec. 709 – například 125 % standardu Rec. 709. Protože uvedení barevného gamutu s hodnotou 125 % standardu Rec. 709 představuje implicitní – ale nesprávné – sdělení, že barevný gamut daného zařízení nejen plně pokrývá barevný gamut Rec. 709, ale navíc zahrnuje ještě více barev.

Pravdou je, že 125% barevný gamut Rec. 709 znamená pouze to, že celková velikost barevného gamutu příslušného produktu je přes 100 % velikosti barevného gamutu Rec. 709. Nemusí však nutně znamenat, že uvedený barevný gamut pokrývá 100 % standardu Rec. 709 plus dalších 25 %. Jak lze vidět na obrázku níže, může 125% barevný gamut Rec. 709 v mnoha případech pokrývat jen 90 % standardu Rec. 709 nebo méně.

Správný způsob vyjádření, jak velkou část standardu Rec. 709 pokrývá barevný gamut, je namísto toho prostřednictvím barevného pokrytí.

Proč má barevné pokrytí větší vypovídací hodnotu?

Jak bylo zmíněno výše, zařízení s barevným gamutem překračujícím standard Rec. 709 nemusí být nutně schopno reprodukovat všechny barvy standardu Rec. 709. Barevné pokrytí naopak lépe vyjadřuje tuto schopnost zařízení, protože ve skutečnosti uvádí procentuální míru pokrytí standardu Rec. 709 v rámci barevného gamutu zařízení. U zařízení s barevným pokrytím 95 % standardu Rec. 709 je tedy zaručeno, že dokáže přesně reprodukovat 95 % barevného gamutu Rec. 709, zatímco produkt s barevným gamutem více než 100 % standardu Rec. 709 může být schopen reprodukovat pouze 90 %.

Kromě toho barevné gamuty, které překračují velikost standardu Rec. 709, ale vyznačují se nižším než 100% barevným pokrytím, mají ve skutečnosti za následek problémy s přesností barev, včetně barevných odchylek a přesycení. To je způsobeno následující skutečností. Jelikož se Rec. 709 používá jako standard pro synchronizaci barev mezi zařízeními, bude každé zařízení, jehož barevný gamut spadá z velké části mimo hranice standardu Rec. 709 – jako je tomu u zařízení, která mají velké barevné gamuty, ale nižší barevné pokrytí – nevyhnutelně produkovat barvy, jež se liší od barev produkovaných jiným zařízením, které přijalo standard Rec. 709. Stejně tak pokud oblasti velkého barevného gamutu, které leží mimo hranice standardu Rec. 709, inklinují směrem k určité barvě, nejčastěji červené, dojde k přesycení.

DCI-P3 a budoucnost barevných standardů

S pokračujícím technologickým pokrokem bude schopnost zařízení zobrazovat více barev vyžadovat, aby se v rámci odvětví přešlo na novější standardy, které budou zahrnovat širší oblast viditelného spektra než standard Rec. 709. Například ve filmovém průmyslu se nyní pro reprodukci barev používá standard DCI-P3 – barevný gamut, který je větší než Rec. 709 – přičemž naprostá většina špičkových zařízení v tomto odvětví vyžaduje 100% barevné pokrytí tohoto standardu.

Bez ohledu na standard přijatý v budoucnu by však zákazník hledající nejvýkonnější projektor v dané cenové kategorii měl vždy dbát na barevné pokrytí, aby byla zajištěna co nejpřesnější reprodukce barev.

Pomohl Vám tento článek?

Ano Ne

Přihlaste se k odběru novinek

Sledujte informace o našich produktech, chystaných novinkách a exkluzivních výhodách.

Přihlaste se k odběru
TOP