Price Qty

Důležitost konzistentnosti pro zobrazení přesného obrazu na obrazovce

BenQ
2023/08/16
Konzistentnost obrazu znamená schopnost obrazovky trvale vykazovat rovnoměrné barvy i jas. Konzistentní obraz monitoru poskytuje jednotný jas a barvy na celé obrazovce.

V dnešním digitálním světě se velká část naší práce odehrává na digitálních displejích. Kvalita digitálního displeje hraje nezastupitelnou roli, a to zejména u profesionálů, jako jsou fotografové a designéři, kteří upravují, kontrolují a prezentují svou práci prostřednictvím snímků na obrazovce.

Aby bylo možné odvést kvalitní práci, je především zapotřebí mít ty správné nástroje. A neméně důležité je i pochopení vlivu počítačových obrazovek na digitální práci. Při práci s obrazovkou se velmi často objevují otázky týkající se konzistentnosti obrazu: Proč stejný snímek vypadá jinak, když je umístěn v různých částech obrazovky?

Proč vypadají snímky v různých částech obrazovky odlišně?

Důvodem, proč snímek vypadá v různých částech obrazovky jinak, je problém s konzistentností obrazu, jenž zahrnuje rovnoměrnost barev i jasu. Konzistentní obraz monitoru poskytuje jednotný jas a barvy na celé obrazovce. Neboli konzistentnost obrazu znamená schopnost obrazovky trvale vykazovat rovnoměrné barvy i jas.

Jedním z problémů nekonzistentního obrazu je rozdílnost barev v některých oblastech obrazovky, což vede k nepřesnému podání barev. Pokud například monitor zobrazuje obraz se zašedlými rohy obrazovky, jak je znázorněno na obrázku níže, mohou se kreativní profesionálové mylně domnívat, že tmavší rohy představují správný obraz.

Obecně lze nejsnáze pozorovat nekonzistentnost při zobrazení zcela bílého obrazu na celé obrazovce. Monitory běžně zobrazují obraz ve středu obrazovky správně, ale na okrajích obrazovky dochází k vadám. Kvalitní monitory s dobrou konzistentností, zejména špičkové profesionální modely, dokáží přesně zobrazovat barvy obrazu na celé obrazovce.

Konzistentnost obrazu znamená schopnost obrazovky trvale vykazovat rovnoměrné barvy i jas. Konzistentní obraz monitoru poskytuje jednotný jas a barvy na celé obrazovce.
Jak ovlivňuje konzistentnost obrazu vizuální umělce a profesionální tvůrčí práci?

Pokud není obraz zcela konzistentní, bude se sytost barev a jas v rámci obrazovky lišit, což způsobuje problémy při prohlížení obsahu a provádění úprav na obrazovce.

A. V případě fotografů:

Pokud není obraz při úpravách nebo během postprodukce zcela konzistentní, nemusí být fotograf schopen posoudit výsledky retušování kvůli nepřesnosti barev v určitých částech obrazovky. To značně ovlivní kvalitu výsledné fotografie.

B. V případě návrhářů:

Podobně mohou problémy s nekonzistentností ztížit designérům proces návrhu a kontroly kvůli rozdílnému jasu nebo rozdílným barvám v různých částech obrazovky. Případný chybný úsudek ohledně barev může způsobit, že se bude finální výstup lišit od toho, co je prezentováno, což značně ovlivní kvalitu návrhu.

Co způsobuje nekonzistentnost obrazu? Jak upravit nejednotnost na obrazovce?

Důvodem nejednotnosti na obrazovce je nerovnoměrnost určitých fyzikálních prvků v panelu, které způsobují nekonzistentnost jasu nebo barev v různých částech panelu. K těmto problémům patří například nerovnoměrnost podsvícení nebo nerovnoměrnost světlovodného modulu. Pokud k nějakému takovému problému dojde, mohou výrobci nerovnoměrnosti kompenzovat a zlepšit tak konzistentnost obrazu. Jestliže jsou jas obrazovky nebo sytost barev nerovnoměrné, lze je kalibrovat a upravit za účelem korekce jednotnosti obrazu. Je třeba vzít v úvahu dva aspekty:

A. Kompenzace rovnoměrnosti jasu:

Pokud není jas obrazovky jednotný, měl by se proces kalibrace zaměřit na kompenzaci neodpovídající části panelu, aby byl jas shodný se zbytkem panelu. Po dokončení tohoto procesu by měla mít celá obrazovka jednotný jas a vizuální vyvážení.

Pokud není jas obrazovky jednotný, měl by se proces kalibrace zaměřit na kompenzaci neodpovídající části panelu, aby byl jas shodný se zbytkem panelu. Po dokončení tohoto procesu by měla mít celá obrazovka jednotný jas a vizuální vyvážení.
Pokud není jas obrazovky jednotný, měl by se proces kalibrace zaměřit na kompenzaci neodpovídající části panelu, aby byl jas shodný se zbytkem panelu. Po dokončení tohoto procesu by měla mít celá obrazovka jednotný jas a vizuální vyvážení.
B. Kompenzace jednotnosti barev:

Rovnoměrný jas sám o sobě nemůže zaručit jednotnost barev na celé obrazovce. Je třeba provést proces kalibrace barev, při kterém se pomocí kalibračního zařízení kompenzuje vyvážení RGB barev v nekonzistentní oblasti tak, aby odpovídalo vyvážení RGB barev ve středu panelu. Po provedení tohoto procesu bude sytost celé obrazovky jednotnější.

Rovnoměrný jas sám o sobě nemůže zaručit jednotnost barev na celé obrazovce. Je třeba provést proces kalibrace barev, při kterém se pomocí kalibračního zařízení kompenzuje vyvážení RGB barev v nekonzistentní oblasti tak, aby odpovídalo vyvážení RGB barev ve středu panelu. Po provedení tohoto procesu bude sytost celé obrazovky jednotnější.
Rovnoměrný jas sám o sobě nemůže zaručit jednotnost barev na celé obrazovce. Je třeba provést proces kalibrace barev, při kterém se pomocí kalibračního zařízení kompenzuje vyvážení RGB barev v nekonzistentní oblasti tak, aby odpovídalo vyvážení RGB barev ve středu panelu. Po provedení tohoto procesu bude sytost celé obrazovky jednotnější.

Špičkové profesionální monitory jsou obvykle vybaveny funkcí kompenzace nekonzistentnosti, která zajišťuje, že každý jednotlivý pixel obrazovky je vyvážený a zobrazuje přesné barvy. Tyto monitory tak umožňují ideální správu barev.

Špičkové profesionální monitory jsou obvykle vybaveny funkcí kompenzace nekonzistentnosti, která zajišťuje, že každý jednotlivý pixel obrazovky je vyvážený a zobrazuje přesné barvy. Tyto monitory tak umožňují ideální správu barev.
Shrnutí

Stručně řečeno, obrazovka s nekonzistentním obrazem způsobí fotografům a návrhářům při práci značné výzvy a problémy, jež mohou mít za následek chybný úsudek ohledně barev snímků, potíže s porovnáváním snímků a také zkreslení při úpravách a kontrole práce. Na druhou stranu monitor s dobrou konzistentností obrazu pomáhá dosáhnout cíle WISYWIG (What You See Is What You Get). Může také snížit riziko zkresleného podání barev a zachovat přesnost zobrazovaných snímků. Správná konzistentnost obrazu šetří čas a efektivně zvyšuje kvalitu práce uživatele, jelikož zajišťuje podání obrazu tak, jak jej tvůrce zamýšlel.

Was this article helpful?

Yes No

Subscribe to Our Newsletter

Stay tuned for our product launches, upcoming news and exclusive benefits.

Subscribe
TOP