Preț Cantitate
Policy Center
BenQ Europe - Declaraţie de confidenţialitate pentru toate site-urile europene (SEE)

1. Introducere
2. Ce sunt datele cu caracter personal
3. Cine suntem
4. Datele cu caracter personal pe care le procesăm
5. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
6. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
7. Stocarea datelor cu caracter personal 
8. Partajarea de date cu terţe părţi
9. Măsuri de securitate
10. Drepturile dvs. ca subiect al prelucrării datelor cu caracter personal
11. Contactaţi-ne
12. Modificări ale declaraţiei de confidenţialitate
13. Reclamaţii

1. Introducere

Noi, BenQ Europe BV, suntem încântaţi că sunteţi interesaţi de compania, produsele şi serviciile noastre. Este important pentru noi să vă protejăm datele personale pe care ni le-aţi furnizat. În această declaraţie de confidenţialitate vom explica modul în care colectăm, folosim şi protejăm datele personale. 

Vom explica, de asemenea, drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dvs. personale şi modul în care puteţi exercita aceste drepturi. 


2. Ce sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiectul datelor”); o persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online sau unul sau mai mulţi factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali al acelei persoane fizice. Acestea includ informaţii cum ar fi numele real, adresa, numărul de telefon şi data naşterii. Informaţiile care nu pot fi legate de identitatea reală - cum ar fi site-urile preferate sau numărul de utilizatori ai unui site - nu sunt considerate a fi date cu caracter personal. 

3. Cine suntem

Această declaraţie de confidenţialitate este aplicabilă tuturor procesărilor datelor cu caracter personal de către BenQ Europe BV, incluzând toate subsidiarele BenQ din Europa. 

Adresa sediului social este: 

BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Olanda

Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care procesăm datele cu caracter personal sau doriţi să vă exercitaşi drepturile asupra datelor, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la privacy@benq.eu

4. Datele cu caracter personal pe care le procesăm

Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru că ne-aţi dat datele dvs. pentru a încheia un contract cu noi, pentru a vă oferi serviciile noastre sau am primit datele dvs. personale de la terţi pentru a vă oferi servicii şi suport pentru produsele noastre. În plus, s-ar putea să ne fi dat datele cu caracter personal pentru a ne personaliza serviciile şi produsele pe baza preferinţelor şi interesului dumneavoastră. 

Procesăm următoarele date cu caracter personal: 

  •  Numele şi adresa
  • Datele de contact (e-mail, număr de telefon)
  • Denumirea companiei
  • Adresa companiei
  • Informaţii de plată (opţional) 

Mai mult, atunci când utilizaţi produsele/serviciile noastre, procesăm, în funcţie de utilizarea produsului/serviciilor, următoarele date care pot fi văzute ca fiind date cu caracter personal: 

1.       Informaţii tehnice, inclusiv adresa IP (Internet Protocol) utilizată pentru conectarea dispozitivului la Internet; 
2.       Tipul şi versiunea browserului dvs., setarea fusului orar, tipurile şi versiunile de plug-in din browser; 
3.       Sistemul de operare şi platforma; 
4.       Informaţii despre vizita dvs., inclusiv site-urile Uniform Resource Locators (URL), clickstream-ul către, prin şi de pe site-ul nostru. 
5.       Înregistrări privind participarea la evenimentele noastre și informații despre produse furnizate pentru solicitări de servicii și/sau înregistrarea produselor.

Informaţii tehnice

În plus, pentru a ne asigura că fiecare vizitator al site-urilor noastre poate utiliza şi naviga în mod eficient pe site, folosim software de urmărire pentru a determina numărul de utilizatori care vizitează site-ul nostru şi cât de des. Nu folosim acest software pentru a colecta date personale sau adrese IP individuale. Datele sunt utilizate exclusiv în formă anonimă şi/sau rezumată. 
Politica noastră privind fişierele de tip cookie, care poate fi vizualizată de pe pagina de pornire a fiecăruia dintre site-urile noastre, descrie în detaliu modul în care folosim fişierele de tip cookie. 

5. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe următoarele baze, definite la articolul 6 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR): 

1. Consimţământ
2. Efectuarea unui contract
3. Respectarea unei obligaţii legale
4. Interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
5. Interesul legitim al BenQ Europe BV sau al unei terţe părţi

Interesele legitime sunt de exemplu: Marketing, Securitate, IT-Management, îmbunătăţiri ale produselor, proceduri juridice, procese interne de afaceri. 

6. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal de la dvs. pentru unul sau mai multe din următoarele scopuri menţionate mai jos. Numerele din spatele fiecărui scop sunt trimiteri la baza legală menţionată anterior (articolul 5) 
1.       Să vă furnizăm informaţiile pe care le-aţi solicitat; [1,2] 
2.       să vă furnizăm informaţii pe care le considerăm relevante pentru un subiect pentru care aţi arătat interes;[1,2,5] 
3.       să iniţiem şi să încheiem tranzacţii comerciale cu dvs. sau cu entitatea pe care o reprezentaţi pentru achiziţionarea de produse şi/sau servicii;[2] 
4.       pentru a îndeplini un contract pe care l-am încheiat cu dvs. sau cu entitatea pe care o reprezentaţi;[2,3] 
5.       pentru a vă încheia acorduri cu dvs. pentru serviciul şi suportul produselor noastre;[2,3,5] 
6.       pentru a asigura securitatea şi funcţionarea în siguranţă a site-urilor noastre web şi a infrastructurii de afaceri subiacente;[5] 
7.       pentru a gestiona orice comunicare între dvs. şi noi şi[2,5] 
8.       pentru a optimiza ofertele noastre de servicii. [5] 

7. Stocarea datelor cu caracter personal

Stocăm datele personale în conformitate cu politica noastră de păstrare a datelor, luând în considerare cerinţele legale specifice, de exemplu reglementările fiscale.

8. Partajarea de date cu terţe părţi

Noi nu partajăm, vindem, transferăm sau difuzăm în alt fel datele dvs. personale către terţi şi nu o vom face în viitor, cu excepţia cazului în care acest lucru este impus de lege, cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar în scopul contractului, pentru a vă oferi servicii sau cu excepţia cazului în care nu v-aţi dat consimţământul explicit acest lucru. De exemplu, poate fi necesar să transmiteţi datele dvs. cu privire la adresă şi comandă contractorilor atunci când comandaţi produse. 

Partenerii noştri de afaceri acţionează conform politicii lor de confidenţialitate. Vă încurajăm să examinaţi politica de confidenţialitate înainte de tranzacţie. În special, toate tranzacţiile PayPal fac obiectul politicii de confidenţialitate PayPal. 

În anumite cazuri, vă putem trimite comunicări personalizate pe diferite platforme, pe baza consimțământului dvs. expres acordat pe site-ul BenQ. Acest lucru poate include, printre altele, capacitatea de a construi alte audiențe care sunt susceptibile de a fi interesate de produsele noastre, deoarece sunt similare cu dvs. (cunoscute în mod obișnuit ca audiențe " lookalike ").

Pentru a putea oferi această comunicare personalizată, BenQ împărtășește cu partenerii săi de publicitate, cum ar fi Google, Facebook, unele date cu caracter personal, inclusiv detalii de contact și de comandă.

Vă rugăm să rețineți că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment, așa cum este descris în continuare în această Politică.

Furnizorii de externi de servicii care prelucrează date în numele nostru sunt obligaţi contractual să păstreze confidenţialitatea strictă conform art. 28 GDPR. 

S-ar putea să vă partajăm datele dvs. cu caracter personal în cadrul companiei BENQ pentru a executa un contract cu dvs., pentru a efectua servicii sau pentru interesele legitime ale BENQ Europe BV (de exemplu, pentru a avea o administrare centralizată a serviciilor pentru clienţi). 

Putem accesa şi procesa datele dvs. cu caracter personal la nivel global, după cum este necesar pentru scopurile enumerate în această Declaraţie. În măsura în care o astfel de prelucrare globală implică un transfer de date cu caracter personal către filialele noastre sau către terţe părţi situate în afara SEE, care nu au primit o decizie obligatorie de la Comisia Europeană, astfel de transferuri sunt supuse (i) clauzelor contractuale standard UE; sau (ii) alte mecanisme obligatorii de transfer şi care asigură un nivel adecvat de protecţie în conformitate cu GDPR, cum ar fi normele corporative obligatorii aprobate. 

9. Măsuri de securitate

Luăm toate măsurile de securitate tehnice şi organizaţionale necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Datele dvs. sunt stocate într-un mediu de operare sigur, care nu este accesibil publicului.

De asemenea, folosim criptarea acolo unde este posibil pentru a asigura informaţiile personale în transfer. Vă rugăm să fiţi conştienţi, că, deşi luăm măsuri rezonabile pentru a vă proteja informaţiile, niciun site web, niciun transfer pe Internet, niciun sistem informatic sau nicio conexiune wireless nu sunt complet sigure. În situaţia nefericită în care datele dvs. personale sunt compromise, vă vom anunţa în cel mai convenabil timp rezonabil în aceste circumstanţe.

10. Drepturile dvs. ca subiect al prelucrării datelor cu caracter personal

Ca persoană ale căror informaţii personale le deţinem, aveţi anumite drepturi. Dacă doriţi să exerciţi oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa privacy@benq.eu sau să utilizaţi informaţiile furnizate în secţiunea „Contactaţi-ne” de mai jos cu solicitarea dvs. de a vă exercita dreptul. Drepturile dvs. sunt după cum urmează: 

Dreptul de acces
Puteţi solicita gratuit datele cu caracter personal pe care le deţinem despre dvs. Dacă există circumstanţe excepţionale prin care putem refuza să furnizăm informaţiile, le vom explica. Dacă solicitările sunt neconforme, ne rezervăm dreptul de a le refuza. Dacă răspunsul la solicitări poate necesita timp suplimentar sau cheltuieli nerezonabile suplimentare (pe care probabil că trebuie să le suportaţi), vă vom informa. 

Dreptul la rectificare
În cazul în care consideraţi că deţinem informaţii personale inexacte sau incomplete despre, puteţi să ne solicitaţi să corectăm sau să completăm aceste date. Aceasta poate fi utilizată cu dreptul de a restricţiona procesarea, pentru a vă asigura că informaţiile incorecte/incomplete nu sunt procesate până când nu sunt corectate. 

Dreptul de ştergere („dreptul de a fi uitat”) 
În cazul în care pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu există în continuare niciun temei juridic prevalent sau motiv legitim, puteţi solicita să ştergem datele cu caracter personal. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a vă asigura ştergerea. 

Dreptul de a restricţiona procesarea

Ne puteţi solicita să nu mai procesăm datele dvs. cu caracter personal. Vom păstra în continuare datele, dar nu le vom mai prelucra. Acest drept este o alternativă la dreptul de ştergere. Dacă se aplică una dintre următoarele condiţii, puteţi exercita dreptul de a restricţiona procesarea: 
a)      Acurateţea datelor cu caracter personal este contestată
b)      Prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală
c)       Nu mai avem nevoie de datele personale pentru prelucrare, dar datele personale sunt necesare pentru o parte a procesului legal
d)      Dreptul la obiect a fost exercitat şi prelucrarea este restricţionată în aşteptarea unei decizii privind stadiul prelucrării

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteţi solicita o copie a setului de date personale pe care BENQ le procesează. Vom furniza datele personale într-un format utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit de calculator. Acestea vor fi date personale pe care le-am procesat pe baza consimţământului dvs. sau pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale pe care o avem cu dvs. 

Dreptul de a vă opune

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dvs. în cazul în care: 
·         Procesarea se bazează pe un interes legitim; 
·         Prelucrarea este în scopul comercializării directe; 
·         Prelucrarea implică luarea automată a deciziilor şi profilarea. 

Identificarea
Pentru fiecare solicitare pe care o faceţi, vă putem cere să vă identificaţi. Scopul acestui lucru este de a confirma cine sunteţi, astfel încât datele dumneavoastră personale să nu fie partajate cu alte persoane şi să se asigure că orice modificare a datelor se face la înregistrările corecte. 

Retragerea consimţământului
Puteţi să vă retrageţi întotdeauna consimţământul de procesare a datelor cu caracter personal. Dacă doriţi să vă retrageţi consimţământul, anunţaţi-ne printr-unul dintre canalele de comunicare şi nu vă vom mai prelucra datele cu caracter personal. Acest lucru este valabil numai pentru datele cu caracter personal care sunt prelucrate cu consimţământ. 

Termeni
Vom răspunde solicitărilor dvs. cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună. Dacă nu respectăm acest termen, vă vom anunţa înainte de expirarea termenului limită. Este posibil ca, datorită complexităţii sau mărimii solicitărilor dvs., perioada de răspuns să dureze până la trei luni. 

11. Contactaţi-ne

Orice comentarii, întrebări sau sugestii referitoare la această declaraţie de confidenţialitate sau gestionarea datelor dvs. personale trebuie trimise prin e-mail la adresa privacy@benq.eu

Suplimentar, ne puteţi contacta la biroul nostru utilizând următoarele adrese poştale sau numere de telefon:

Manager complianţă GDPR BenQ Europe B.V. Meerenakkerweg 1-17 5652 AR Eindhoven Olanda Telefon: +31-88-8889200

12. Modificări ale declaraţiei de confidenţialitate

Facem tot ce ne stă în putinţă pentru a păstra această declaraţie de confidenţialitate cât mai exactă şi mai corectă. Prin urmare, ar putea fi necesar să ne actualizăm declaraţia.

BENQ Europe BV îşi rezervă dreptul de a face modificări în orice moment şi fără notificare prealabilă. Verificaţi în mod regulat dacă au fost făcute schimbări.

13. Reclamaţii

Dacă doriţi să discutaţi o plângere, nu ezitaţi să ne contactaţi utilizând detaliile furnizate mai sus. Toate reclamaţiile vor fi tratate confidenţial.

În cazul în care vă simţiţi nemulţumiţi de gestionarea datelor dvs. sau dacă aveţi orice plângere pe care ne-aţi adresat-o cu privire la tratarea datelor dvs., aveţi dreptul să adresaţi plângerea către o autoritate de supraveghere din cadrul Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi site-ul web al Autoriteit Persoonsgegevens.

TOP