BenQ Knowledge Center

[Aspekter av ögonpåfrestningar] 4 saker du behöver veta om ögonpåfrestningar

BenQ
2019/10/30
4 saker du behöver veta om ögonpåfrestningar
Känns dina ögon ansträngda när du läser den här artikeln? Kroniska ögonpåfrestningar kan med fog sägas vara ett av de vanligaste besvären i vår moderna civilisation. Man kan vara så gott säker på att nästan alla upplever obehag i ögonen efter att ha arbetat långa timmar på en dator eller efter att ha använt olika typer av elektroniska apparater under långa perioder. Till symtomen hör ömma ögon med smärta kring ögonen, svag huvudvärk, suddig syn och, i mer extrema fall, dubbelseende. Eftersom dessa symtom är så vanliga har de blivit en del av våra dagliga liv och ignoreras därför ofta tills de blir värre och värre på grund av konstant överansträngning.

Hur uppstår ögonpåfrestningar? Har det bara att göra med att vi överanstränger våra ögon? Vilka är konsekvenserna av ögonpåfrestningar? Vi skulle vilja berätta om fyra mycket viktiga saker som du måste känna till om ögonpåfrestningar.

 

 

1. Ögonpåfrestningar är faktiskt en sorts muskelutmattning
Normalt förknippar inte människor ögonen med muskler. Men samtliga av ögonens rörelser och viktigaste funktioner, som fokus och riktning, styrs av musklerna runt ögonen. Därför är ögonpåfrestningar i de flesta fall en sorts ”idrottsskada” som orsakas av muskelöveransträngning där musklerna blir alltför stela, precis som andra muskler blir efter ett hårt träningspass.

2. Ögonpåfrestningar orsakas av mer än bara överansträngning
Att belasta ögonen för länge är definitivt en av de främsta orsakerna till ögonpåfrestningar. Detta beror på att musklerna som reglerar fokus är under konstant belastning. Precis som att lyfta för tunga vikter, orsakar detta obehag om det pågår för länge. Men ögonpåfrestningar kan inte bara kopplas till hur länge man använder ögonen, utan hur man använder dem har också en betydande effekt. När vi exempelvis tittar på en suddig bild (t.ex. stirrar på ett rörligt objekt eller läser i för svag belysning) anstränger vi ögonen mer än vanligt eftersom de behöver kämpa för att behålla fokus.

Dessutom är refraktiva fel i ögat också en viktig orsak till ögonpåfrestningar. Om din syn blir suddig eller oklar bör du undersöka om du är närsynt eller har presbyopi. Om du använder glasögon och tycker att din synnedsättning blir värre, bör du också se till att ditt recept på synhjälpmedel fortfarande är korrekt för att undvika suddig syn som orsakar ögonpåfrestningar.

 

 

3. Dålig kost och sömnbrist bör undvikas
Bortsett från överanvändning, har levnadsvanorna även en djupgående effekt på våra ögon. De flesta människor vet till exempel att det blå ljuset från elektroniska apparater kan orsaka betydande skador på ögonen, men visste du att vår kropp kan filtrera bort blått ljus? Den kristallina linsen och luteinet i gula fläcken har förmågan att filtrera blått ljus, men om du äter en obalanserad kost som innehåller för lite lutein, zeaxantin och betakaroten, kommer dina ögons förmåga att motverka blått ljus att försämras.

På samma sätt har vi nämnt att ögonpåfrestningar främst orsakas av överbelastade ögonmuskler. Kom ihåg att sömn är det mest effektiva sättet att få musklerna att slappna av ordentligt. I allmänhet bör ögon som ansträngts under en dags arbete återhämta sig efter en hel natts sömn på åtta timmar. Om du ändå upplever långvarigt obehag i ögonen, trots att du får tillräckligt med sömn, är det troligt att din sömnkvalitet inte är bra och därför hindrar dina ögon från att helt slappna av.

 

4. Hur kan jag lindra ögonbelastningen?
Det viktigaste du kan göra är att låta dina ögon vila när du inte arbetar. Det är bra att komma ihåg ”20-20-20-regeln” (för SI-systemet kan regeln ändras till ”20-6-20-regeln”). Enkelt uttryckt bör du efter 20 minuts intensiv ögonanvändning, ta en paus och stirra på i ett föremål som befinner sig ca 20 fot (6 m) bort i 20 sekunder. Genom att göra det vilar du ögonen effektivt.

Förutom vila kan du dessutom minska påfrestningen genom att skapa en behaglig miljö för ögonen. Som nämnts tidigare måste ögonen anstränga sig mer för att fokusera när belysningen är otillräcklig. Därför är det uppenbarligen mycket viktigt att använda en skrivbordslampa som ger vår arbetsmiljö tillräcklig belysning. Förutom att ordna adekvat belysning, bör du beakta ljusstyrkan inom ditt synfält, särskilt när fokuset för ditt arbete är en skärm. Om skärmens ljusstyrka är starkare än omgivningens, är det lätt att det uppstår ögonpåfrestningar. Då är det nödvändigt att minska skärmens ljusstyrka eller öka den omgivande belysningen genom att använda lampor som är avsedda för skärmläsning.

Det är dock värt att nämna att ögonpåfrestningar ibland är ett symtom på ett allvarligt tillstånd såsom makulär degeneration, grå starr, glaukom och annat. Om dina problem med ögonpåfrestningar kvarstår under en längre tid trots att du har ansträngt dig för att åtgärda det, bör du tala med en ögonläkare så snart som möjligt.

4 saker du behöver veta om ögonpåfrestningar
TOP