BenQ Knowledge Center

Vad är BenQs Color Consistency Technology?

BenQ Color Technology Lab
2019/11/01

Color Consistency Technology är en unik teknik som utvecklats av BenQ för att förbättra fabrikskalibreringen. Fördelen med att införliva färgkonsistenstekniken är att säkerställa att färgerna på alla exemplar av samma professionella monitormodell från BenQ ska se mycket lika ut, oavsett vilken panel som används och vilken produktionslinje som används. Men innan vi går in på tekniska detaljer måste vi fastställa vikten av fabrikskalibrering av färg.

Anledningen till att varje exemplar av BenQs professionella monitorer genomgår en rigorös färgkalibreringsprocess på fabriken innan det skickas ut är att vårt mål är att ge våra användare den bästa serietillverkade användarupplevelsen som finns. Detta inkluderar färdiga färglägen som kan användas från dag 1. Kalibreringen måste därför utföras på fabriken med korrekt mätning, enligt figur 1.

Figur 1: Exakt fabriksmätning

Men vi upptäckte ett mycket överraskande fenomen efter att ha slutfört färgkalibreringsprocessen på BenQs professionella monitorer. Vi placerade olika monitorer bredvid varandra för att jämföra dem, och ingen av dem såg likadan ut, vilket illustreras i figur 2. Det var en mycket besvärande nyhet eftersom alla bildskärmar kalibrerats till samma xy-färgkoordinater, och förväntningen var att färgerna skulle vara mer eller mindre desamma, eller åtminstone ”likna” varandra. Men i verkligheten var det inte alls så. Det var nödvändigt att utveckla ett ”konverteringssystem” så att mätresultatet måste korrelera med det visuella resultatet. Detta utgör därför startpunkten för utvecklingen av färgkonsekvenstekniken.

Figur 2: Samma färgkoordinater rapporterades, men med mycket olika visuella resultat

När vi undersökte fenomenet fann vi att det finns två huvudsakliga faktorer som orsakar skillnaderna mellan mätningen och de visuella förväntningarna. Den ena är panelleverantören och den andra är mätanordningen. I det nedanstående ska vi mer utförligt beskriva dessa båda faktorer.

För att eliminera mätanordningens bidrag till fenomenet använde vi en spektroradiometer för att kalibrera panelerna från olika panelförsäljare. En spektroradiometer är en mätenhet som mäter en ljuskällas fördelning av spektrala effekt, i detta fall, ljuset som avges från panelen och genererar färgvärdena. Det råder allmän konsensus om att de färgvärden som kommer från en spektroradiometer är mer exakta än de från andra av typer av enheter, på grund av mätmekanismen och precisionen. Mätenheten som ofta används på fabriken kategoriseras som en XYZ-baserad filterkolorimeter. Men på grund av den precision som krävs är mättiden lång jämfört med XYZ-baserade filterkolorimetrar. Så det skulle inte vara genomförbart att använda dessa som spektroradiometrar i en produktionslinje. När panelerna har kalibrerats till samma färgvärden av spektroradiometern fann vi en hög grad av samstämmighet vad gäller visuella förväntningar på olika paneler.

Vi undrade därför varför vi lyckades uppnå färgkonsistens med spektroradiometer men inte med kolorimeter. Den enda plausibla förklaringen är att spektroradiometrar ger mer färginformation än kolorimetrar. Spektroradiometrar kan till exempel mäta 380 nm till 780 nm med 1 nm intervall, vilket motsvarar 401 mätningar. Kolorimetern kan endast ge 3 mätningar. Därför kan mycket information försvinna om kolorimeter används.

Fördelning av spektral effekt uppmätt med spektroradiometer

Figur 3: Mätning utförd med spektroradiometer – från 380 nm till 780 nm med 1 nm intervall.

På fabriken kan det finnas mer än en produktionslinje, och därför används fler än en mätenhet i fabrikskalibreringsprocessen för att tillverka BenQ PhotoVue-bildskärmar och DesignVue-designskärmar. Vi har insett att olika mätenheter kan leverera olika mätvärden och visuella resultat, vilket framgår av figur 4. Och det är inte alltid möjligt att specificera exakt vilken mätenhet som ska användas under tillverkningsprocessen. Dessutom försämras mätenheterna med tiden. Därför är det viktigt att etablera en metod för att ”kalibrera” mätenheterna så att alla enheter överensstämmer på alla paneltyper, för att undvika olika visuella kalibreringsresultat från olika mätenheter. När kalibreringsmetoden för mätenheterna har fastställts kan vi alltså se till att alla mätenheter kan leverera samma färgvärden och således samma visuella kalibreringsresultat för olika produktionslinjer, enligt figur 5. Detta skulle förbättra effektiviteten dramatiskt utan att offra prestanda.

Figur 4: Monitorer tillverkade från olika produktionslinjer utan färgkonsekvensteknik

Figur 5: Monitorer tillverkade från olika produktionslinjer med färgkonsekvensteknik

BenQs färgkonsekvensteknik gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra fabrikskalibreringsprocessen så att vi kan leverera likartade kalibreringsresultat oavsett vilken panel och produktionslinje som används. Om du köpt två eller fler exemplar av samma professionella monitormodell från BenQ kommer skärmarna därför att se mycket lika ut när du slår på dem för första gången. Då kan du ägna mer tid åt att retuschera dina bilder, utan att bli frustrerad över att skärmarna inte ser likadana ut.

TOP