BenQ Knowledge Center

Vikten av jämn och noggrann återgivning av bilder på skärmen

BenQ
2019/11/01

I dagens digitala värld beror mycket av vårt arbete på våra digitala skärmar. Kvaliteten på den digitala skärmen spelar en helt central roll, särskilt för proffs som fotografer och designers som granskar, redigerar och kommunicerar sitt arbete via bilder på skärmen.

Det är som man säger: ”Om en hantverkare vill göra ett bra jobb, måste han först vässa sina verktyg.” Att förstå hur datorskärmar påverkar digitalt arbete är lika viktigt. När du arbetar med en skärm kommer frågor om jämnhet ofta att dyka upp: Varför ser samma bild olika ut när den placeras i olika delar av en skärm?

Varför ser bilderna annorlunda ut på olika delar av en skärm?

Orsaken till att en bild ser olika ut på olika delar av skärmen är ett problem med skärmens jämnhet, vilket innebär färgjämnhet och ljusstyrkejämnhet. En jämn bildskärm ger jämn ljusstyrka och färg över hela skärmen. Med andra ord avser skärmens jämnhet dess förmåga att vara konsekvent när det gäller både färger och ljusstyrka.

Ett av problemen med ojämna skärmar är färgskillnaden i vissa områden på skärmen, vilket leder till felaktig färgåtergivning. Om bildskärm exempelvis visar en bild med hörnen på skärmen gråtonade, som i figuren nedan, kan kreativa proffs förledas att tro att bilden är avsedd att ha mörka hörn.

I allmänhet är det enklast att lägga märka till bristfällig jämnhet när en helvit bild visas på skärmen. bildskärmar visar vanligtvis bilden korrekt i mitten av skärmen men presterar sämre utmed kanterna. Kvalitetsskärmar med god jämnhet, särskilt proffsmodeller, kan visa färgerna på en bild med hög noggrannhet från hörn till hörn över hela skärmen.

Hur påverkar skärmens jämnhet visuella konstnärer och professionellt kreativt arbete?

När en skärm inte har god jämnhet varierar färgmättnaden och ljusstyrkan över skärmen, vilket skapar problem vid granskning och justeringar baserat på skärmen

A. För fotografer:

När skärmen inte har god jämnhet på fotograferingsplatsen eller under redigeringen kan fotografen inte bedöma resultaten av retuscheringen på grund av bristfällig färgnoggrannhet på vissa delar av skärmen. Detta får en stor negativ inverkan på fotografiernas kvalitet.

B. För designers:

På liknande sätt kan problem med bristfällig försämra designers design- och granskningsprocesser till följd av skillnader i färg eller ljusstyrka på olika delar av skärmen. Potentiella felbedömningar kan leda till att den slutliga produktionen skiljer sig från vad som visas, vilket allvarligt påverkar kvaliteten på en design.

Vad är det som orsakar ojämnhet på en skärm? Hur justerar man skärmens jämnhet?

Anledningen till att ojämnhet uppstår på en skärm är ojämnheten i vissa fysiska element i panelen, vilket orsakar ojämn ljusstyrka eller färg på olika delar av panelen. Dessa innefattar ojämnhet i bakgrundsbelysningen eller ljusstyrningsmodulen. När detta händer kan tillverkare kompensera för ojämnheten för att förbättra skärmens jämnhet. Om skärmens ljusstyrka eller färgmättnad inte är enhetlig kan den kalibreras för att justera och korrigera skärmens jämnhet. Det finns två saker att tänka på:

A. Ljusstyrkekompensation:

Om skärmens ljusstyrka är ojämn ska kalibreringsprocessen fokusera på att kompensera den icke-överensstämmande delen av skärmen så att den överensstämmer med ljusstyrkan hos resten av skärmen. När processen är klar ska hela skärmen ha jämn ljusstyrka och visuell balans.

B. Färgjämnhetskompensation:

Endast enhetlig ljusstyrka kan inte garantera färgjämnhet över hela skärmen. Det krävs en färgkalibreringsprocess där kalibratorn kompenserar RGB-balansen i det ojämna området så att det överensstämmer med RGB-balansen i skärmens mittparti. När den processen är klar kommer hela skärmen att vara mer enhetlig.

Högklassiga professionella bildskärmar är vanligtvis utrustade med kompensationsfunktioner för att säkerställa att varje enskild pixel på skärmen är balanserad och visar korrekt färg för att fungera som en idealisk färghanteringsbildskärm

Sammanfattning

Kort sagt kommer en skärm med dålig jämnhet att skapa betydande utmaningar och problem för fotografer och designers i arbetet, genom att orsaka felbedömning av bilder, svårigheter att matcha bilder samt bias medan man redigerar och granskar arbetet. Å andra sidan bidrar en bildskärm med god jämnhet till att du uppnår målet att det du ser är det du får. Den kan också minska risken för skev färgåtergivning och bibehålla noggrannheten hos visade bilder. En bra skärmjämnhet sparar tid och förbättrar effektivt användarens konkurrenskraft genom att presentera bilden så som skaparen avsåg.

TOP