BenQ Knowledge Center

Vad betyder CalMAN-verifierad?

BenQ Color Technology Lab
2019/11/01

I den här artikeln ges en översikt över Portrait Displays, företaget som utvecklade CalMAN, och olika versioner av CalMAN presenteras även kortfattat som bakgrundsinformation. Artikeln beskriver också hur man använder testprojektet för att fylla i valideringsschemat CalMAN Verified under processen.

Figur 1: Olika versioner av CalMAN-programvaran

CalMAN Ultimate är huvudprodukten bland all annan CalMAN-programvara. Den har flest arbetsflöden och det mest omfattande maskinvarustödet av alla CalMAN-program. CalMAN Video Pro är avsett för professionella kalibratorer och installationsverktyg för hemmabio. Denna programvara är avsedd för kalibrering av projektorer och plattskärmar och innefattar tre licenser för datorskärmskalibrering. CalMAN Video Pro stödjer också en mängd olika sorters professionell maskinvara och låter användarna generera anpassade rapporter för varje kalibrering. CalMAN Studio är SpectraCals kompletta kalibreringslösning för studioproffs. Kan kalibrera förstklassiga referensbildskärmar, datorskärmar och kundorienterade plattskärmar eller projektorer.

Analys och validering av CalMAN

CalMAN guidar användarna steg för steg genom sitt lättanvända arbetsflöde. Även om du inte har använt CalMAN-programvaran tidigare eller inte använder CalMAN-programvara så ofta, kan du hitta anvisningar på programvarans förklaringssida. Under kalibreringen kommer CalMAN dessutom att visa aktuella uppmätta färgpatches och referensfärgpatches, och även markera färgkoordinaterna för de uppmätta värdena, så som visas i figur 2.

Den övre sidan av varje färgpatch är de data som kalibratorn läser. Den nedre sidan är referensdata. Och efter att varje färgkorrigering har uppmätts, visas mätresultaten för motsvarande färgpatch på DeltaE 2000-resultatdiagrammet, som visas i figur 3, och CIE 1976 u’v’-diagrammet, som visas i figur 4.

CalMAN föreslår att du kontrollerar bilden före och efter med CalMan Eyeglass, så som visas i figur 5. Öppna CalMAN Eyeglass-programmet och hämta den bild du vill använda. Med CalMAN Eyeglass kan du jämföra både med och utan de korrigerande effekterna hos en bildskärmkalibrerings-LUT på en hämtad bild. Du kan växla mellan Ursprunglig bildvy och den 3D LUT-bearbetade bildvyn i CalMAN Eyeglass. Eller så kan du klicka på den delade nederdelen för att validera båda i en enda bild.

CalMAN tillhandahåller även en verifieringsrapport. Kontrolltesterna innefattar ljusstyrka, deltaE max, deltaE medel, gamma och korrelerad färgtemperatur. Testresultaten visas i ett färgdiagram med rött eller grönt ljus för att indikera om resultatet har godkänts eller misslyckats.

Ett misslyckat resultat illustreras nedan. Det maximala och det genomsnittliga DeltaE-värdet indikerar att det har lyckats eller misslyckats med ett rött eller grönt ljus, som visas i figur 6. Och DeltaE-värdena för olika färger visas i ett stapeldiagram, så som visas i figur 7.

I det godkända fallet visas ett grönt ljus, som i figur 8 och figur 9.

Verifikationsrapporten visar positionen för de 19 testpunkterna i diagrammet i CIE1931-kromaticitetslistan så att slutanvändaren kan visualisera den aktuella testsituationen, som visas i figur 10.

CalMAN visar även färgtemperaturen och gammakurvan (figur 11 och figur 12).

CalMAN visar även färgtemperaturen och gammakurvan (figur 11 och figur 12). En kort introduktion till CalMANs arbetsflöde och verifieringsprocess kan hjälpa till att förstå att instrumentet kan verifieras av CalMAN-programmet för att bekräfta att bildskärmen har uppnått en viss noggrannhetsnivå när det gäller färg och gråskala. CalMAN Verified-certifiering är ett certifieringsprogram som utvecklats av Portrait Displays Inc. Det utförs med CalMAN-programvara för att utvärdera om en skärm har uppfyllt kriterierna för redigering och granskning av video. Under certifieringen utvärderas färgtemperatur, gammakurva och delta E. Kriterierna för färgskillnaden mellan testdata på 19 färger och referensfärg är mindre än 2. BenQs professionella bildskärmar, t.ex. PV270, SW270C, SW321C, SW271, PD3220U, PD2720U, PD2700U och extra, har erhållit certifieringen ”CalMAN Verified” för att säkerställa färgnoggrannheten direkt från fabriken. Den bekräftar BenQs professionella bildskärmars förmåga att med hög noggrannhet visa färg och gråskala enligt den signal som skickas till bildskärmen

I den här artikeln har vi i korta drag introducerat företaget som äger CalMAN-programmet, Portrait Displays Inc., samt programvaran för arbetsflöden som avser videoredigering, CalMAN. Vi har också introducerat arbetsflödet i CalMAN-programmet och förklarat de olika delarna av arbetsflödet. Slutligen har vi introducerat certifieringsprogrammet Verified by CalMAN, samt att både BenQ PV270 och SW270C har certifierats för att säkerställa bästa färgnoggrannhet.

*Bilderna är från programvaran CalMAN Ultimate

TOP