BenQ Knowledge Center

Vad är skillnaden mellan fabrikskalibrering, programvarukalibrering och maskinvarukalibrering?

BenQ Color Technology Lab
2020/05/29

Vi får ofta frågan: Vad skillnaden är mellan fabrikskalibrering, programvarukalibrering och maskinvarukalibrering? Därför ser denna artikel till att alla förstår skillnaden mellan dessa tre kalibreringsmetoder.

Fabrikskalibrering

Per definition kan det endast utföras på fabriken och av kunnig personal. Här kalibreras endast de fabriksinställda lägena, såsom ”AdobeRGB”, ”sRGB”, ”DCI-P3”, ”B+W”, etc. på en PhotoVue-monitor från BenQ. Minnesblocket för lagring av fabriksinställda lägen är speciellt konstruerat och kan endast kommas åt med specialutrustning på fabriken och av fabrikspersonalen. Därför finns det alltid ett läge med hög färgnoggrannhet som du kan välja, oavsett vilken kalibreringsmetod du använder på din PhotoVue-monitor från BenQ.

Fabrikskalibreringen av BenQs PhotoVue-monitorer utförs enhet för enhet för att säkerställa att den högsta färgnoggrannheten uppnås. Detta bestyrks av kalibreringsrapporten som medföljer varje enskild monitor. Användaren kan direkt vid leverans uppleva den enastående färgnoggrannheten från våra fabriksinställda lägen.

Programvarukalibrering

Programvarukalibrering är den vanligaste kalibreringsmetoden som utförs av slutanvändare. Allt du behöver är en kalibrator och programvaran som medföljer kalibratorn. Användare kan utföra programvarukalibrering på nästan alla skärmar, såsom fristående monitorer, laptopskärmar, TV-apparater och till och med surfplattor. Med denna metod kalibreras parametrarna på grafikkortet som hör till monitorn, så hela processen tar mindre än 10 minuter (utan den manuella justeringsdelen). Kalibreringsresultatet beror på hur bra grafikkortet är. Om du använder ett grafikkort av professionell kaliber kan du få ett bra resultat, men om du använder ett inbyggt grafikkort är det troligt att du får ett mindre tillfredsställande kalibreringsresultat.

Även om programvarukalibrering av monitorer ger många fördelar för användarna, så är inte förmågan att omvandla färgskalor en av dem. Du kan t.ex. inte programvarukalibrera en skärm som är begränsad till sRGB så att den korrekt återger Adobe RGB eller någon annan färgskala som är större än sRGB. Användaren måste också manuellt justera den vita punkten för att få en bra överensstämmelse med målet, vilket kräver erfarenhet och tid.

Maskinvarukalibrering

Maskinvarukalibrering kan endast utföras på monitorer med funktionalitet för omvandling av färgskalor, såsom BenQs PhotoVue-monitorer. Du kan kalibrera din PhotoVue-monitor BenQ med kalibratorer från större tillverkare, t.ex. X-rite eller Datacolor, samt med BenQs egenutvecklade programvara, Palette Master Element, för ett kalibreringsresultat som är bäst för BenQs PhotoVue-monitorer. Vad gäller själva proceduren är det ingen större skillnad mellan programvaru- och maskinvarukalibrering, men de underliggande mekanismerna är väldigt olika. Som anges i föregående stycke justerar programvarukalibreringen huvudsakligen grundläggande parametrar på källenhetens grafikkort utan att ändra något på den anslutna skärmen. Maskinvarukalibrering justerar noga interna skärmparametrar och söktabeller (LUT) på en mycket djupare nivå än justeringar av programvaran. Monitorparametrar och söktabeller är mer komplexa än grafikkortsparametrar, och därför tar maskinvarukalibrering av en monitor betydligt längre tid än programvarukalibrering. Resultaten gör det ändå värd det och är mycket noggrannare än programvarukalibreringen. Dessutom åstadkommer maskinvarukalibrering förmågan att omvandla mellan färgskalor. Därmed kan du specificera färgkoordinaterna för RGB-grundfärgerna så kalibreras monitorn till målet.

Den enda traditionella nackdelen med färgkalibrerade monitorer är att de ofta har en högre prislapp. BenQs PhotoVue-monitorer ger dock exceptionell kvalitet till ett mycket överkomligt pris. Om du tar färger på allvar, så vill du inte gå miste om de här skärmarna!

TOP